Skip to main content
  • Nieuws
  • #PayAsYouGo met de slimme kilometerheffing

#PayAsYouGo met de slimme kilometerheffing

  • 18/04/2018

‘Mobiele maandag’, ‘Woensdag Fietsdag’, de ‘7 km club’: initiatieven en dagen van de week genoeg om ons aan te zetten om na te denken over onze mobiliteit. De ene campagne na de andere wordt gelanceerd om ons vooral niet met de wagen naar het werk te laten gaan. Het klopt dat een mobility shift gepaard gaat met een mental shift. Maar met promocampagnes alleen zullen we er niet geraken. De echte sturing schuilt in de portemonnee. Met een slimme kilometerheffing betaal je voor het gebruik van de wagen in plaats van voor het bezit ervan. Een fiscaliteit op basis van principe ‘de gebruiker betaalt’ is rechtvaardig én sturend.

  • Het bFilelijft wachten op een zinvolle kilometerheffing.
  • Wie vaak en in de spits rijdt, met een vervuilende wagen, zal meer moeten betalen.
  • Alle wegvervoer moet mee in het bad.

De kilometerheffing voor vrachtwagens is al twee jaar in voege, maar ze verbetert – zoals voorspeld – niets aan de files. Ondertussen blijft het wachten op een echt zinvolle kilometerheffing. Enkel bij de uitbreiding van het systeem naar een slimme (d.i. variërend in functie van plaats en tijdstip) heffing die geldt voor alle voertuigen, dus zowel voor vrachtwagens als personenwagens, is er een gunstig effect op de congestie. Wie weinig, buiten de spits en met een milieuvriendelijk voertuig rijdt, zal minder betalen dan vandaag. Wie veel, in de spits en met een vervuilende wagen rijdt, zal meer betalen.

Tegen 2030 blijft het vervoer per wagen het overgrote deel uitmaken van het wegverkeer. Bovendien zijn het vooral de autotrips voor ‘andere motieven’ (verplaatsingen voor vrije tijd, boodschappen, vakantie, ...) die zullen toenemen, veel meer dan het aantal woon-werktrips en woon-schooltrips. En het zijn precies deze ‘vrijetijdsritten’ die het minst tijdsafhankelijk zijn, en die dus het meest gevoelig zijn voor congestieheffingen. Het loont dus niet om enkel te focussen op het goederenvervoer, maar alle wegvervoer moet mee in bad.

“Laat ons vooral hopen dat het niet bij loze beloftes blijft.”

Drie principes zijn hierbij voor Voka essentieel:

  • Verschuiving van belasting op bezit naar gebruik: de kilometerheffing moet in de plaats komen van de bestaande verkeersfiscaliteit.
  • De kilometerheffing mag niet kostenverhogend zijn voor de werkgever.
  • Slimme besteding van de eventuele meeropbrengst: die moet maximaal gaan naar meer en betere infrastructuur en faciliteren van overgang tussen congestie- en niet-congestiegebied.

Vlaanderen heeft dit voorjaar een studieopdracht gelanceerd voor ‘de uitrol van een systeem van wegenheffing’. Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt mee in scoop genomen. Zowel de technische, financiële, juridische als participatieve/communicatieve aspecten moeten onderzocht worden. De totale studie loopt over 21 maanden, maar enkele deelaspecten waaronder de globale visienota en architectuurnota moeten op 4 maart 2019 opgeleverd worden. Die timing moet absoluut gerespecteerd worden. Alle puzzelstukken dienen immers op tafel te liggen om deze slimme kilometerheffing ook effectief in te voeren de volgende legislatuur.

De discussie over de kilometerheffing werd ge(her)lanceerd op het debat tussen de partijvoorzitters op het Vokacongres. Benieuwd welke partijen het ook hard durven maken in hun verkiezingsprogramma’s tegen 2019. En laat ons dan vooral hopen dat het niet bij loze beloftes blijft, maar dat er voldoende politieke moed is om dit door te voeren. Willen we echt vooruit gaan – letterlijk en figuurlijk – dan hebben we immers meer nodig dan catchy slogans zoals #gowiththevelo. We hebben nood aan een fiscaliteit op basis van het principe #payasyougo!

Goedele Sannen - Adviseur Logistiek en Mobiliteit - goedele.sannen@voka.be - 0499 80 16 25
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd