Skip to main content
  • Nieuws
  • Patrick Wijnen: "Proactief werken aan duurzaamheid is een must"

Patrick Wijnen: "Proactief werken aan duurzaamheid is een must"

  • 02/06/2020

Patrick Wijnen is sinds 2016 plant manager voor de twee Limburgse vestigingen van de Amerikaanse multinational Chevron Phillips Chemical. Eerder werkte hij twee jaar voor zijn bedrijf in de VS. Voka – KvK Limburg is voor hem heel belangrijk als spreekbuis voor de belangenbehartiging van ondernemers naar de overheid toe. Het uitgebreide Voka-netwerk biedt ook heel wat stimulansen en inspiratie.

Patrick Wijnen Chevron Philips

Hoe kijkt u terug op het jaar 2019?
"2019 was voor ons een heel positief jaar. We bleven groeien, in volumes, in aantal mensen, in investeringen. En vooral in onze inspanningen naar duurzaamheid. Door kleine en grote ingrepen zijn wij erin geslaagd om de energie en bijbehorende emissies per ton productie op tien jaar tijd met 25 procent te laten zakken. Onze ingenieurs zijn ook volop bezig met het uitwerken van twee grote projecten: de warmtekrachtkoppeling voor een efficiëntere opwekking van stoom en elektriciteit, én een innovatief project om onze afvalstromen om te zetten naar herbruikbare grondstoffen voor ons productieproces. Het is een mooi voorbeeld van wat men ‘circulaire economie’ noemt. De chemische sector zal moéten verder evolueren in een duurzame industrie wil ze op termijn in Europa blijven bestaan. Wij zijn er dan ook proactief mee bezig en wachten niet af tot het te laat kan zijn."

"Wij wachten niet met duurzame investeringen tot het te laat is."

Hoe ziet u de evolutie in de chemiesector? Is de ‘plasticsoep’ geen groot probleem?
"Plasticafval is het probleem. Plastics zijn onontbeerlijk in onze samenleving, denk momenteel in deze Covid-19-tijden maar aan de toepassingen in de medische sector! Wist je trouwens dat maar een beperkt aantal landen en rivieren, vooral in Azië, verantwoordelijk zijn voor het grootste gedeelte van de plasticsoep? We participeren met andere producenten in onder meer de ‘Alliance to end plastic waste’ die werkt rond sensibilisering, innovatie, recyclage en infrastructuur om plasticafval op te ruimen en te voorkomen.

Is er nog een toekomst voor chemie in Limburg?
"Daar ben ik van overtuigd, ja. Vandaag exporteren wij bijna 50 procent van onze productie in Tessenderlo naar Azië. Dat bewijst dat wij zeer concurrentieel zijn in de wereld. Onze sterkte is dat wij in de ‘specialty chemicals’- sector zitten en zeer kostefficiënt en duurzaam werken. In de voorbije jaren zijn wij in onze Limburgse vestigingen blijven investeren en ook in de toekomst verwachten we verdere groei en investeringen. Onze toekomst zie ik heel rooskleurig in."

Patrick Wijnen Chevron PhilipsWat betekent Voka – KvK Limburg voor u?
"Voka speelt als ‘begrijpende partner’ een heel belangrijke rol in de belangenbehartiging van onze ondernemingen naar de overheid toe. Wij kunnen het niet alleen. Ook onze sector kan niet optimaal functioneren zonder de medewerking van de overheid. Denk maar aan de Europese ‘Green Deal’, de ‘routekaart’ om de economie van de EU duurzaam te maken. Dat lukt alleen als we op alle beleidsdomeinen samen de klimaat- en milieuproblemen aangrijpen. Voka is daar ook intensief mee bezig. In dat verband heb ik deelgenomen aan een boeiende workshop over de klimaat- en energieplannen. We zijn er samengekomen met een 30 à 40 ondernemers om de moeilijkheden die we ondervinden te bespreken en om ideeën uit te wisselen. Heel interessant. Andere belangrijke topics waarbij Voka voor ondernemingen als de onze een belangrijke rol speelt zijn onder meer mobiliteit en belastingvermindering. Vanuit onze vestiging in Diegem, en vooral via de Antwerpse haven, distribueren we alle wereldwijd geproduceerde producten voor de Europese en Afrikaanse markt, waarbij duurzame en intermodale mobiliteit belangrijk is. Belastingen blijven een belangrijke rol spelen om binnen de groep concurrentieel te zijn voor toekomstige investeringen.

"Voka speelt als begrijpende partner een heel belangrijke rol in de belangenbehartiging van onze ondernemingen naar de overheid toe. Wij kunnen het niet alleen."

Daarnaast is ook de netwerking van Voka zeer belangrijk. Ik zit onder meer in het Netwerk bedrijfsleiders multinationals. Je ontmoet er collega’s in gelijkaardige functies, praat er in een gemoedelijke sfeer, doet er nieuwe ideeën op. Geweldig stimulerend en leerrijk. Want om succesvol internationaal handel te kunnen drijven moet je de gewoonten en de mentaliteit van andere landen goed begrijpen. Op dat gebied was de ervaring die ik heb opgedaan tijdens mijn werk voor één van onze vestigingen in Texas (2013-2015) van onschatbare waarde. Het leven is daar toch wel behoorlijk anders dan bij ons. Mensen staan er anders tegenover politiek, of hebben er totaal andere ideeën over onder meer sociale zekerheid … De bedrijfscultuur is natuurlijk ook anders, maar in het algemeen zijn de mensen er dikwijls opener, vriendelijker en behulpzamer dan bij ons. Andere personeelsleden participeren ook in andere Voka-netwerken, om via onderlinge ervaringsuitwisseling onze werking te verbeteren."

Jouw belangen verdedigen?

  • Voka – KvK Limburg geeft Limburgse ondernemers een sterke en duidelijke stem op lokaal, Vlaams, federaal en internationaal niveau. We analyseren wat onze leden nodig hebben en zetten die noden in de verf. Zo wegen we op politieke actoren, maar maken we ook het verschil in individuele lobbydossiers en advies op maat. Samen creëren we een optimaal kader om jouw onderneming te laten groeien.
     

  •  Ontdek hier op welke manieren wij voor jou klaar staan!

 

verder met voka