Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Patrick Vos: "Leer ondernemingen eerst digi-taal spreken"

Patrick Vos: "Leer ondernemingen eerst digi-taal spreken"

  • 12/02/2020

Patrick Vos is CEO van Zappware en vindt dat innovatie concreter gemaakt moet worden.

Patrick Vos CEO Zappware
Patrick Vos, CEO Zappware


"Vandaag lees je overal dat ondernemingen de boot van digitalisering niet mogen missen. Ook de tergend trage ontplooiing naar een efficiënt 5G-netwerk zou een rem op onze groei zijn. Maar ik stel vast dat heel wat ondernemingen eerst willen weten hoé hun onderneming slim kan pivotteren richting zinvolle innovatie. Daarom engageerde ik mij om één van de Voka innovatie-ambassadeur te worden, zodat ik als aanspreekpunt ondernemers concreet kan tonen welke weg ze moeten inslaan richting verbetering.

"Als Voka Innovatie-ambassadeur ben ik een aanspreekpunt dat ondernemers concreet kan tonen welke weg ze moeten inslaan richting verbetering."

De nieuwe voorzitter van Voka – KvK Limburg, Karin Van De Velde, pleitte tijdens haar persvoorstelling bijvoorbeeld voor meer digitalisering in de dienstensector. Ook daar is vandaag te weinig aandacht voor en daar kan ik haar perfect in volgen. Haar ambitie om innovatie op alle fronten tastbaar en concreet voor te stellen stemt me dan ook gelukkig.

Alleen zo kunnen we ondernemingen én medewerkers klaarstomen voor de toekomst. Dus laten we niet langer over de buzzwords struikelen, maar ze eerst even uitleggen, duiden en in hun context plaatsen. Dan pas kunnen we spreken over de implementatie. De innovatie-ambassadeurs staan alvast klaar om u te helpen."

Patrick Vos
CEO van Zappware

Contactpersoon

Jeroen Verbeeck

Coördinator pers & communicatie