Skip to main content
Map

Partnerships als kans

  • 12/12/2022

Voor het laatste duo in deze interviewreeks rond 10 jaar Voka Health Community is het duidelijk: de community is het uitgelezen platform om potentiële partners te ontmoeten. Het belang van samenwerken neemt almaar toe, vinden Ronald De Buck van WZC De Foyer uit Gent en Philip Tondeleir van bITss uit Puurs.
 

Ronald De Buck - Philip Tondeleir

Ronald De Buck is afgevaardigd bestuurder van WZC De Foyer uit Gent. Verspreid over 4 campussen wonen een 400-tal bewoners, de ene helft in het woonzorgcentrum of het kortverblijf, de andere helft in assistentiewoningen. Er werken 200 mensen. 

Philip Tondeleir is CEO van bITss (Business IT Services & Solutions) uit Puurs. Dat levert al 15 jaar IT-diensten aan ziekenhuizen. Het bedrijf wil in de eerste plaats ‘architect’ zijn van het informaticapark van ziekenhuizen, en in de tweede plaats aannemer, om het advies ook in de praktijk om te zetten. “We vertrekken daarbij niet van een bepaald product, maar kijken naar het totaalplaatje van security, standaardisatie, uniformiteit”, vertelt hij.

bITss is onlangs lid geworden van Voka Health Community. “Wij zien het als een platform om meer naar buiten te treden. Het is een pluspunt dat zowel zorg en welzijn als de bedrijfswereld er vertegenwoordigd zijn”, vindt hij. De Foyer is al langer lid, maar Ronald is naar eigen zeggen “niet altijd een goeie leerling geweest”. 

“Tot nu toe ben ik eigenlijk te weinig actief naar bijeenkomsten gegaan”, vertelt hij. “Nochtans is de community een interessant platform om mogelijke partners te leren kennen. Ik ben ervan overtuigd dat het creëren van partnerships alleen maar belangrijker zal worden. Dat heeft te maken met de maatschappelijke evolutie dat van woonzorgcentra – net als van scholen – almaar meer verwacht wordt. Bewoners (en hun kinderen) verwachten dat ze het leven dat ze thuis gewoon waren, in een woonzorgcentrum op dezelfde manier kunnen voortzetten. Om daarop in te spelen, moeten we onze dienstverlening uitbreiden. We zijn een traject gestart om te onderzoeken hoe we die meer individuele dienstverlening efficiënt kunnen sturen. En daar hebben we dus partners voor nodig.”

Om een bewoner of patiënt meer aan het stuur te krijgen van zijn of haar zorg, is het essentieel om informatie of de noden en wensen op de juiste plaats te krijgen. “ICT kan daarbij helpen”, vindt Ronald. “Een medewerker die zorg biedt, moet vlot de verwachtingen van de bewoner kunnen overzien en kennen. En door de noden van de mensen te inventariseren, kunnen we ook aan productontwikkeling gaan doen.” “Ook ziekenhuizen zetten meer en meer in op digitalisering en dataverzameling. Er is al vooruitgang geboekt, maar dat blijft work in progress, vooral als het gaat over standaardisatie”, vult Philip aan.

“Om in te spelen op de maatschappelijke verwachtingen, moeten we als woonzorgcentra onze dienstverlening uitbreiden. Daar hebben we partners voor nodig.”

Ronald De Buck, WZC De Foyer

Strak keurslijf

Jammer genoeg wordt samenwerking op dit moment niet aangemoedigd binnen het bestaande wettelijke kader, vertelt Ronald stellig: “De regelgeving maakt dat we in een strak keurslijf zitten. Bovendien is de financiering van de gezondheidszorg zo’n ongelofelijk kluwen, dat we niet uit onze ‘vakjes’ kunnen treden. De knowhow van een ziekenhuis zou voor ons bijvoorbeeld een meerwaarde kunnen zijn. En waarom zou een thuisverpleegkundige mensen die naar een woonzorgcentrum gaan, niet kunnen blijven verzorgen? Weet je dat wij als woonzorgcentra zelfs ‘gestraft’ worden als bewoners beter worden? We krijgen dan minder financiering en personeel. Ik heb er helaas weinig hoop op dat die systemen zullen veranderen, als je ziet hoe lang men al bezig is met veranderingen aan de ziekenhuisfinanciering.”

Door dat strikte wettelijke kader waarnaar Ronald verwijst, is op dit moment ook het uitwisselen van data niet evident, vult Philip aan, die op dat vlak een rol ziet weggelegd voor Voka Health Community. “Als individuele organisatie krijg je op het vlak van regelgeving niets voor elkaar. De Health Community kan dat wel.”

“Als individuele organisatie krijg je op het vlak van regelgeving niets voor elkaar. Voka Health Community kan dat wel.”

Philip Tondeleir, bITTss

Uitdagingen

En óf er werk aan de winkel is om veranderingen in gang te zetten, gezien de uitdagingen die op de sector afkomen. Ronald: “Gezien de combinatie van de stijgende zorgnood door de vergrijzing met de krimpende actieve bevolking, is het een grote uitdaging om voldoende medewerkers te vinden. Tegen de tijd dat ik in een woonzorgcentrum terechtkom, zal er een groot gebrek aan zorgpersoneel zijn. Mensen langer thuis laten wonen zal geen oplossing zijn, want er zullen ook te weinig thuisverpleegkundigen zijn. Daar moeten we de komende 10 jaar een antwoord op vinden.” 

Philip pikt in: “Ik volg het verhaal van Ronald. Ik hoop oprecht dat iedereen de zorg kan blijven krijgen die hij of zij nodig heeft. De grote vraag is hoe we dat gefinancierd blijven houden en hoe we mensen kunnen vinden. IT is op dat vlak slechts een facilitator.”

Ontdek hier de visie van onze andere "Toekomstdenkers 10 jaar Voka HC".