Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Parking C moet economische hotspot worden

Parking C moet economische hotspot worden

  • 11/02/2022

De terreinen van parking C aan de Heizel hebben een groot potentieel voor de ontwikkeling van lichte maakindustrie, stadslogistiek, sport- en vrijetijdsvoorzieningen. Zo blijkt uit een onderzoek van Brusselse en Vlaamse administraties. Voor Voka Metropolitan moeten het Brusselse en Vlaamse gewest samen een ontwikkelingsvisie uitwerken voor de Heizel en parking C in zijn geheel. Parking C moet meer zijn dan de parking van het project NEO op de Heizel.

De Brusselse regering keurde net voor het kerstreces een wijziging goed van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) voor de Heizelvlakte. Daarmee zette ze opnieuw het licht op groen voor de ontwikkeling van het project NEO, met onder meer een winkelcentrum. De Brusselse regering lijkt er op te rekenen dat het Vlaamse gewest van zijn kant groen licht geeft voor een verbindingsweg van de Heizelvlakte over parking C, die in Vlaanderen ligt,  naar de Ring. Zo zou de mobiliteit kunnen worden verzekerd.

Intussen hebben Vlaamse en Brusselse administraties een ontwerpend onderzoek uitgewerkt voor parking C. De resultaten van dit onderzoek geven aan dat parking C veel meer potentieel heeft dan enkel een grote parking te zijn, ten behoeve van bezoekers op de Heizel of als overstapparking naar openbaar vervoer. Mits een intelligente ruimtelijke politiek is er volgens dit onderzoek ook mogelijkheid om, naast uitgebreide parkeervoorzieningen, ook andere functies op parking C te ontwikkelen. 

Er is sprake van lichte maakindustrie, stedelijke logistiek, bedrijven die diensten verlenen aan Brussels Expo. Er zouden ook voorzieningen kunnen uitgebouwd worden die de internationale aantrekkingskracht van de Heizelvlakte versterken, zoals hotels en recreatie. Er is ook nog een scenario met een stadion, zij het kleinschalig.

Voor Voka Metropolitan dienen het Brusselse en Vlaamse gewest rond de tafel te zitten voor een globale visie op het hele gebied van de Heizelvlakte én parking C. “We moeten het potentieel van dit gebied ten volle benutten. Parking C heeft een belangrijke complementaire functie ten aanzien van de projecten op de Heizel, maar heeft meer potentieel dan louter een parking te zijn. In tandem met de Heizelvlakte kan het een economische hotspot worden die de internationale uitstraling van Brussel en de rand versterkt”, aldus Jan Van Doren, directeur van Voka Metropolitan.

Voka Metropolitan bepleit een aanpak zoals voor de Defensiesite, met de oude NAVO-gebouwen, die ook deels in Brussel, deels in Vlaanderen ligt. Daar hebben Brussel en Vlaanderen een gezamenlijke ontwikkelingsvisie uitgewerkt, op basis waarvan thans de bestemmingen worden vastgelegd. “Waarom kan dat niet voor de Heizelvlakte, op Brussels grondgebied, en parking C, op Vlaams grondgebied? Het zou leiden tot een gedragen ontwikkeling over de gewestgrenzen heen”, besluit Van Doren.

Contactpersoon