Skip to main content
  • Nieuws
  • Pakket arbeidsmarkthervormingen volstaat niet: 3 handvaten voor efficiënter beleid

Pakket arbeidsmarkthervormingen volstaat niet: 3 handvaten voor efficiënter beleid

  • 13/10/2021

In haar arbeidsmarktakkoord neemt de federale regering belangrijke werven die een grote hervorming zouden voorzien niet mee of verwijst ze die naar het sociaal overleg. Voka biedt 3 duidelijke handvaten aan voor efficiënter beleid.

De federale regering poneerde in haar regeerakkoord een erg duidelijke en ambitieuze doelstelling voor de arbeidsmarkt: een werkzaamheidsgraad van 80% tegen 2030
De realisatie van die doelstelling, samen met een toename van de productiviteit, is broodnodig om de toekomstige welvaart van dit land te stutten. 

De verwachtingen omtrent de concrete acties waren hooggespannen, na een valse start in de pensioenhervorming en een werkgelegenheidsconferentie met een beperkte thematische focus op 'einde loopbaan' in plaats van op de hele loopbaan.

Reikhalzend keken de Vlaamse ondernemers dan ook uit naar de arbeidsmarkthervormingen binnen het federale herstart- en transitieplan.

Positieve elementen

Het akkoord omvat positieve elementen omtrent activering, niet enkel van werkzoekenden, maar ook van de arbeidsreserve zoals langdurig zieken en personen met een handicap die voor onze Vlaamse arbeidsmarkt onmisbaar zijn. Werken wordt lonender gemaakt door het afbouwen van de bijzonder bijdrage sociale zekerheid.

Verdere voorzichtige stappen richting meer loopbaanmobiliteit, het activerend ontslagrecht en de mogelijkheid om arbeidsmarktbeleid om maat van de regio’s mogelijk te maken, moedigen we aan.

Belangrijke werven niet meegenomen

Belangrijke werven die een grote hervorming zouden voorzien worden echter niet meegenomen in het akkoord of doorverwezen naar het sociaal overleg. Onze arbeidsmarkt heeft snel doortastende maatregelen nodig omtrent de versoepeling van nachtarbeid en zondagsarbeid, de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering, flexibiliteit van de arbeidstijd en loopbaanrecht.

Voor Voka volstaat dit pakket aan maatregelen niet om het cruciale doel dat acht op de tien van 20 tot 64-jarigen aan de slag zullen zijn in 2030 te behalen. Een groot deel van de maatregelen moet ook nog worden uitgewerkt en geconcretiseerd.

3 handvaten

Voka en zijn leden reiken dan ook graag onze hand uit naar de federale en Vlaamse beleidsmakers om samen de maatregelen meer activerend, flexibeler te maken en om ervoor te zorgen dat er via homogene bevoegdheidspaketten beleid om maat kan worden gemaakt.

Voka gaat niet voor 35 maatregelen maar biedt 3 duidelijke handvaten aan:

1. Verlies geen tijd

De Vlaamse arbeidsmarkt staat in brand. Strakke deadlines o.a. voor het sociaal overleg zullen nodig zijn om de e-commerce in België te houden. De ondernemingen kunnen niet blijven wachten op deze belangrijke maatregelen

2. Werk samen

Samenwerking met de gewesten en de regionale sociale partners voor een efficiënt arbeidsmarktbeleid is noodzakelijk.

In Vlaanderen wordt bv. een actieplan levenslang leren gefinaliseerd, waarbij o.a. wordt ingezet op een leerrekening en innovatieve financieringsinstrumenten in samenwerking met de sociale partners en onderwijs- en opleidingsverstrekkers. Een extra formele federale vormingsverplichting van 5 dagen per jaar is dan ook niet noodzakelijk en kan contraproductief werken

Een naadloze afstemming, waar maatwerk mogelijk is en wordt ingezet op een echte leercultuur, is noodzakelijk.

3. Zorg voor een snelle re-integratie van langdurig zieken

Iedereen die langer dan 30 dagen ziek is, wordt verwacht bij de bedrijfsarts. Maak van die gelegenheid gebruik om te zien wat de werknemer wel nog kan. 12 weken wachten op een eerste gesprek en overleg is te laat.
 

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

IMU - vzw - Mediafin TTL
IMU - vzw - Bank van Breda