Skip to main content
  • Nieuws
  • Pak het verkeersinfarct van de Brusselse ring aan

Pak het verkeersinfarct van de Brusselse ring aan

  • 30/03/2017

Is het na de ring rond Antwerpen de beurt aan de Brusselse ring? De plannen liggen klaar, de kalender is ingepland, maar waar blijven de budgetten om het mobiliteitsinfarct van de Noordrand op te lossen?

(Dit opiniestuk verscheen ook in De Tijd op 30 maart 2017)

Voorzitter Erwin Ollivier
Voorzitter Erwin Ollivier

Vlaams-Brabant is geografisch en politiek een geval apart. Lang uitgesmeerd tussen zes andere provincies en met een afzonderlijk gewest in het hart. Wie zich tijdens de spitsuren van oost naar west of omgekeerd verplaatst, wordt onvermijdelijk naar Brussel gestuurd, om dan via de vermaledijde flessenhals tussen Vorst en Jezus-Eik in het beste geval stapvoets zijn weg te vervolgen.

 

Ondernemers hebben ermee leren leven, maar ze zien met lede ogen aan hoe die cruciale verkeersader jaar na jaar verder dichtslibt en hoe de ochtend- en avondspits steeds meer naar elkaar toegroeien. ’s Ochtends is de Brusselse ring goed voor een vijfde van de filezwaarte in Vlaanderen. ’s Avonds piekt hij naar bijna een derde.

 

Onze bedrijven vinden steeds moeilijker werknemers die zich dagelijks door die verkeersnachtmerrie willen wurmen. Ze verlaten druppelsgewijs Brussel en de Rand. Waar blijft onze intendant? We hebben die dringend nodig om de gordiaanse verkeersknoop in Vlaams-Brabant en Brussel te ontwarren.

 

Onze provincie heeft nochtans veel economische troeven. De luchthaven als tweede belangrijkste economische pool van het land, Leuven als vormingspool en epicentrum van universitaire spin-offs en start-ups, de Noordrand met zijn grote concentratie aan dienstenbedrijven, en verspreid over de provincie een waaier van bestaande en nieuwe activiteiten in alle mogelijke sectoren, die in de schaduw van de hoofdstad meebouwen aan de welvaart van Vlaanderen en België.

 

Astmapatiënt

In een land dat de strategische keuze heeft gemaakt om een logistieke draaischijf te zijn, vervult onze provincie een sleutelrol. Maar Vlaams-Brabant wordt een astmapatiënt die langzaam de keel wordt dichtgeknepen. Er zijn drastische maatregelen nodig. Er moet tegelijk worden ingezet op het verbeteren van de weginfrastructuur, het sturen van verplaatsingsgedrag via een kilometerheffing, het investeren in snel en goed openbaar vervoer en in veilige fiets(snel)wegen en het stimuleren van een multimodaal mobiliteitsdenken dankzij een echt mobiliteitsbudget.

 

De ondernemers en bedrijven die hier al decennia investeren en belastingen afdragen en het economische weefsel vormen, verdienen een beleid dat een antwoord biedt op hun toenemende bezorgdheid.

 

Onze bezorgdheid wordt de komende maanden en jaren bijzonder prangend. Er dreigt in de Noordrand zonder meer een fataal verkeersinfarct, met alle lopende en geplande nieuwe projecten langs de ring. De nieuwe projecten zullen ongetwijfeld bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de Noordrand als deel van een internationaal aantrekkelijke metropool. Maar zonder een verbetering van de mobiliteit dreigen ze de economische ontwikkeling tot stilstand te brengen. 

 

Beste politici, een beleid voeren vraagt visie en moed. Na de ring rond Antwerpen is het de hoogste tijd dat ook voor de Brusselse ring middelen worden geactiveerd en dat de andere geplande maatregelen voor de mobiliteit in de Noordrand worden doorgevoerd. We kijken uit naar mooie, boeiende projecten voor onze regio. Maar het is in de eerste plaats aan de politiek om die mogelijk te maken. Zorg dat de mobiliteit snel en drastisch verbetert, zodat de Noordrand de kar van beloftevolle nieuwe projecten kan trekken, in plaats van eronder te bezwijken.

 

De plannen liggen klaar, de kalender is ingepland, waar blijven de budgetten om het mobiliteitskluwen van de Noordrand op te lossen? Waar blijft het geplande kaderakkoord tussen Brussel en Vlaanderen over de grote mobiliteitswerven in de Noordrand? Kan de federale overheid het voorstedelijke treinaanbod (GEN) niet versneld uitrollen en een efficiënt mobiliteitsbudget organiseren? Waarom kunnen we niet al tegen 2019 rekeningrijden lanceren in de Brusselse metropool? De bedrijven willen ook hun bijdrage leveren in het aanpakken van de files, vele zijn daar volop mee bezig. 

 

Beste politici, voeg de daad bij het woord over alle mooie plannen rond mobiliteit en zet de deadlines scherp en dwingend.

 

 

Contactpersoon

Zorg dat de mobiliteit snel en drastisch verbetert, zodat de Noordrand de kar van beloftevolle nieuwe projecten kan trekken, in plaats van eronder te bezwijken.

Proximus