Skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • Paar weken neerslag ontdooit droogteproblematiek niet: vaart blijven maken met integraal waterbeleid
water
  • 10/02/2021

Paar weken neerslag ontdooit droogteproblematiek niet: vaart blijven maken met integraal waterbeleid

Het heeft de afgelopen weken veel geregend en dat was meer dan nodig. Maar we zijn er nog niet. Om het droogteprobleem structureel aan te pakken, kunnen en mogen we niet alleen hopen op voldoende regenval. We moeten in Vlaanderen vaart maken met een integraal waterbeleid.
 

Kunnen de vele regenbuien van de voorbije weken en het pak sneeuw dat nog zal smelten onze watervoorraden weer op peil brengen? Onze grondwatervoorraad is de voorbije weken sterk aangevuld. Op 65 procent van de meetlocaties is die nu normaal tot zeer hoog. Maar we zijn er nog niet. “De droogte van de afgelopen vier jaar maak je niet goed met een paar weken regen”, merkte Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir gisteren terecht op in de radiostudio van De Ochtend.

Ook vorig jaar leken de waterstanden dankzij een natte februari eindelijk weer te beteren, maar kampten we enkele maanden later toch weer met nijpende droogte. Het is niet uitgesloten dat hetzelfde scenario zich dit jaar herhaalt. En dat is een probleem, ook voor onze economie. Bedrijven gebruiken water immers als grondstof voor dranken en voeding, als koelingsmiddel voor energie-installaties, als onderdeel van het hygiëneproces, om de milieu-impact te verminderen of om de veiligheid van bepaalde installaties te garanderen. 
 

Een duidelijke visie is nodig om knelpunten weg te werken, om financiële stimulansen op te zetten en om voor een rechtszekere omgeving te zorgen.

Katelijne Haspeslagh

De voorbije jaren hebben ondernemingen al heel wat inspanningen geleverd om hun waterverbruik met succes terug te schroeven. Toch vreesden 7 op 10 bedrijven vorig jaar al voor de effecten van een watertekort. Nu heel wat ondernemingen in zwaar weer zitten door de coronacrisis, zou een bijkomend probleem zoals waterschaarste al helemaal nefast zijn. 

Vandaar dat we meer dan ooit vaart moeten maken met een integraal waterbeleid, dat bedrijven ook de ruimte geeft om stappen vooruit te zetten. Zo stoten bedrijven die vandaag hun gezuiverd (afval)water circulair willen inzetten (intern hergebruik maar ook via waterdeling met andere sectoren) helaas  tegen nog tegen heel wat (wettelijke) hinderpalen zoals lange procedures, problemen met heffingen, lozingsnormen … 

Reeks initiatieven

Op Vlaams niveau staan er daarom een reeks initiatieven en plannen in de stijgers om onze regio weerbaar te maken tegen nieuwe droogteperiodes, en dat is goed nieuws. Zo is er onder meer:

-    De Blue Deal om met acties zoals onder meer vernatting, ontharding, meer infiltratie, circulair watergebruik ,…  de droogteproblematiek structureel aan te pakken.
-    Het thema ‘circulair watergebruik’ in de roadmap Vlaanderen Circulair. Via de werkagenda ‘water’ zullen concrete acties en engagementen genomen worden op het vlak van circulair watergebruik die in de komende jaren zullen worden uitgerold.
-    Wanneer het dan toch droog wordt, moet het afwegingskader droogte een uitweg bieden welke maatregelen prioritair te nemen die maximale waterbesparing opleveren met de minimale socio-economische kost Hierbij mag de socio-economische kost voor de economie zeker niet onderschat worden.
-    Met het strategisch plan watervoorziening moet er maximaal verzekerd worden dat de vraag en behoefte naar water steeds op duurzame wijze kan worden ingevuld, nu en in de toekomst. 

Integrale aspect

Dat deze initiatieven en plannen nodig zijn, zal niemand ontkennen, maar we moeten vaart blijven maken om deze uit te rollen. Bovendien mogen we bij het uitvoeren van deze plannen het integrale aspect niet uit het oog verliezen

Een duidelijke visie is nodig om knelpunten weg te werken, om financiële stimulansen op te zetten, om voor een rechtszekere omgeving te zorgen waardoor bedrijven ten volle kunnen investeren in waterbesparende technieken en circulair watergebruik zodat alle stakeholders die water nodig hebben, water kunnen gebruiken, ook wanneer het droog is.

Geen hogere factuur

Het beheer van de waterschaarste mag bovendien niet leiden tot een verhoogde factuur voor onze bedrijven. Dit is nadelig voor onze competitiviteit en we hebben al nadelen genoeg mbt lonen, energie, mobiliteit, vergunningen enzovoort. En nog een nadeel voor water er bovenop … dat kunnen onze bedrijven niet slikken.
 


 

Contactpersoon

Katelijne Haspeslagh

Adviseur milieu & klimaat

ING
SD  Worx