Skip to main content
  • Nieuws
  • "Overheidsmanagers moeten meer autonomie krijgen"

"Overheidsmanagers moeten meer autonomie krijgen"

  • 29/03/2019

Veiligheid. Vreemdelingen. Verkiezingen. Isabelle Mazzara, topvrouw van de federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken, managet niet alleen de grote vraagstukken van vandaag. Als voorzitster van de voorzitters van àlle federale overheidsdiensten stuwt ze ook onze administratie vooruit. Een van de drie grote werkpunten voor de volgende regering? De rol van het management in de overheid herbekijken. "Overheidsmanagers moeten meer autonomie krijgen."

De FOD Binnenlandse Zaken is in 2018 uitgeroepen tot 'Federale overheidsorganisatie van het Jaar'. Volgens de jury plukt de dienst de vruchten van de innovatie van de jongste jaren. 

"We moeten onze dienstverlening voor de Isabelle Mazzaraburgers en bedrijven - onze klanten - verbeteren. De vraag voor meer digitalisering en nieuwe apps zoals App 112 is groot, al willen ze voor specifieke vragen nog altijd face-to-face een ambtenaar zien. Maar ik wil ook dat de cultuur binnen de FOD verandert, vandaag dat ik een innovatiemanager heb aangesteld."

Is de ruimte om te innoveren bij de overheid niet beperkt aangezien je aan allerlei procedures vastzit?

"De procedures verbeteren is ook innovatie. Maar dat gaat in heel kleine stapjes. Op een bepaald moment kondigde ik fier bij mijn medewerkers aan dat we de prikklok zouden afschaffen. De reacties? 'Wat een gek idee.' 'Dat gaat niet werken.' 'Hoe gaan we de mensen controleren?' En dus ben ik drie jaar geleden met een pilootproject gestart met een kleine groep. Zo kan je aantonen dat het werkt en volgen de meesten uiteindelijk wel. Intussen prikt meer dan 50 procent van onze medewerkers niet meer."

Die specifieke context met veel regels, wetten, procedures maakt volgens onderzoek de job van manager bij de overheid een pak moeilijker dan in de privé. In België nog het meest van alle OESO-landen, klopt dat?

"Ik wil gerust eens met een CEO uit de privé een tijdje van plaats wisselen. De autonomie die je als manager hebt in de private sector is niet de autonomie die je in de publieke sector krijgt. De Copernicushervorming die 20 jaar geleden werd opgezet om de administratie te moderniseren, had als vertrekpunt om net als in de privé managers met autonomie aan het hoofd te plaatsen. Vandaag stellen we vast dat die autonomie net meer en meer slinkt. Er is ontzettend veel controle voor en na je iets onderneemt omdat het budgettaire en administratieve beheer van de staat zo complex is."

Spelen ook de besparingen een rol? 

"Nee dat is een andere zaak. De voorbije jaren hebben we bijna 30 procent bespaard op onze investeringen. Meer besparen is gevaarlijk. We meten net meer investeren, in personeel voor de invulling van kritische functies voor de overheid van de toekomst, maar vooral ook in technologie.

Onder andere het crisiscentrum moet dit jaar groeien van 118 naar 230 personeelsleden. Voelen jullie de krapte op de arbeidsmarkt?

"Voor sommige profielen is het gewoon onmogelijk om mensen te vinden, zoals IT'ers. Om IT'ers te kunnen aantrekken, gaan we een campagne lanceren in het secundair onderwijs en training hier organiseren. Wie deelneemt, is zeker van een job. We moeten absoluut aan de attractiviteit van de overheid werken. Dat is één van de drie grote lijnen die we bij de nieuwe regering naar voren zullen brengen."

Wat zijn de andere twee?

"De governance: wat is de rol van het management? Overheidsmanagers moeten meer autonomie krijgen, bijvoorbeeld om over je budget te beslissen, maar dan ook meer ter verantwoording kunnen worden geroepen. Momenteel worden wij net gederesponsabiliseerd. We zijn nu afhankelijk van lange aanwervingsprocessen en verschillende adviesorganen."

En de derde topprioriteit?

"Digitaliseren."

Contactpersoon

Katrien Stragier

Adviseur Strategische Communicatie

Imu Salesforce
IMU Multiburo
ING
SD  Worx