Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Overheid als rechter en partij in gokindustrie

Overheid als rechter en partij in gokindustrie

  • 29/06/2022

De wijzigende regulering van de Belgische entertainmentsector zorgt voor beroering. Het Koninklijk Besluit dat op tafel ligt om de reclame voor gokbedrijven te verbieden, dreigt een grote impact te hebben. Deze ban zou bovendien vreemd genoeg niet van toepassing zijn op de Nationale Loterij. Het gesprek tussen sector en overheid verloopt stroef. Illegale, onverantwoordelijke aanbieders kijken toe en dreigen de enige winnaars te worden, de kwetsbare speler de uiteindelijke verliezer. Napoleon Sports & Casino legt zijn kaarten op tafel.

foto
Tim De Borle, CEO

 

Napoleon Sports & Casino (kortweg Napoleon), Belgisch marktleider in online entertainment, wil garant staan voor duurzaam en verantwoord amusement. Centraal in de aanpak staat ‘responsible gaming’ en spelersbescherming. Samen met de bestaande en al strenge wetgeving wil deze approach het risico op speel- of gokverslaving van alle spelers en zeker de kwetsbare speler indijken. Gokverslaving is de oorzaak van een hoop sociale ellende, daar is iedereen het over eens. Het is de grootste bekommernis van een toeziende overheid, maar ook van gokbedrijven die meer nastreven dan winstmaximalisatie alleen. 

Het bedrijf, met hoofdzetel in Aalst, telt in België ruim 500 medewerkers. Die zijn er in heel wat profielen zoals presentatoren, horecapersoneel, ontwikkelaars en informatici. Napoleon baat het Casino van Knokke uit, naast 23 arcades (speelzalen) en twee sportsbetting centers. Daarnaast is vooral het brede online aanbod erg succesvol. In Aalst is tevens de studio van het online live casino gevestigd, een technologisch hoogstandje en het eerste in België met Nederlandstalige presentatoren.

Het verhaal begint in de jaren 1960 wanneer ondernemer Willy Michiels kansspelen in lokale horeca brengt. In 2008 komt het volledige aanbod onder de naam Napoleon Games op de markt. In 2015 wordt Waterland Group meerderheidsaandeelhouder, tot aan de overname door Superbet Group in 2021.

Spelers met risicovol gedrag opsporen via AI

In een sector die worstelt met een barslecht imago en in een markt die door een aantal duistere, illegale spelers wordt verziekt, blijft Napoleon steunen op drie pijlers: ethisch en verantwoord ondernemen, data-gedreven innovatie, transparantie en lokale verankering. Een transparante aanpak met veel informatie, communicatie en bewustmaking heeft als doel om de spelers veilig en verantwoord entertainment te laten beleven. De aanbevelingen van de Kansspelcommissie worden nauwgezet toegepast. Zo zijn promotiecampagnes nooit gericht op minderjarigen. Boven op een aantal wettelijke richtlijnen bieden eigen tools - stortingslimiet, (tijdelijke) zelfuitsluiting, communicatie opt-out - de mogelijkheid om zichzelf te behoeden voor overdaad. Napoleon steunt actief diverse topteams in het voetbal en het wielrennen. Begin 2022 nog lanceerde het de campagne ‘Always Keep Control’ om het belang van verantwoord spelen te onderstrepen. 

“Spelersbescherming bij Napoleon steunt ook op een doorgedreven datagedreven, innovatieve aanpak, vertelt Tim De Borle, CEO. “De massa beschikbare data laten toe om spelers op te sporen die afwijkend en/of risicovol gedrag vertonen. Napoleon gebruikt daarvoor een internationaal gerenommeerde AI-oplossing en treedt dan ook rechtstreeks met die spelers in contact. Met Belgische academici worden ook nog gegevens uitgewisseld die kunnen helpen bij psychologisch onderzoek naar risicovol en verslavend gedrag.”

Spelersbescherming bij Napoleon steunt op een doorgedreven datagedreven, innovatieve aanpak”

Tim De Borle, CEO

De spelbreker is zelf een spelmaker

In een volwassen samenleving kunnen en mogen mensen zelf de keuze maken om een genotsmiddel (alcohol, tabak,…) te gebruiken of een beheerst financieel risico te nemen in een spel (paardenrennen, kansspel,…). Overheid en maatschappij hebben er zelf belang bij dat aanbieders die keuzes degelijk kunnen documenteren en dat zij, gezamenlijk, foutief of gevaarlijk gedrag tegengaan. In die zin is het niet wijs om ernstige aanbieders de pas af te snijden via een totale reclameban. Terecht worden er vragen gesteld wanneer de overheid optreedt als rechter en partij, door als rechter verbodsbepalingen op te leggen en tegelijk als partij meer (winst) uit de markt te halen.
Het ontbreken van een level playing field - de overheid beschouwt de eigen Nationale Loterij niet als een gokbedrijf – verleent betwistbare voorrechten aan dezelfde overheid.

(lees verder onder de foto)

foto
De hoofdzetel in Aalst

 

Het overleg met de overheid om tot een werkbaar en voldoende strikt regelgevend kader voor de entertainmentsector te komen, verloopt moeizaam. Goed menende bedrijven klagen dat ze nauwelijks gehoord worden. De nood aan een opbouwende dialoog is nochtans groot: een vijfde van de spelers komt nu al (onbewust) terecht bij illegale aanbieders. Verwacht wordt dat deze duistere operatoren nog meer ruimte krijgen, als de advertentieban van kracht zou zijn. Volgens sommige bronnen groeide de illegale sector in Italië, na de invoering van een vergelijkbare advertentieban, met 50%. De illegale sector houdt bovendien een groot gevaar voor een toename van grootschalige witwasoperaties in. Ook de Kansspelcommissie wijst in een laatste rapport op de gevaren van het illegaal gok- en spelcircuit.

Hand uitreiken naar overheid

Vraag is hoe legale aanbieders zich in de toekomst nog kenbaar kunnen maken en hoe er tegelijk verdere stappen worden gezet richting versterking van het preventiebeleid en een tastbare aanpak van kansspelverslaving. “We blijven met de legale sector de hand uitreiken naar de overheid”, besluit Tim De Borle. “We zijn zeker akkoord om de wildgroei aan reclame in te perken. Maar het is in het belang van de speler dat we die kunnen kanaliseren naar het legale aanbod, waar hij/zij veilig kan spelen. Laten we samen het preventiebeleid versterken en met de beschikbare data de Belgische speler behoeden van kansspelverslaving. Hopelijk blijft de deur niet dicht.”