Skip to main content

Overgangsperiode gevraagd voor GDPR

  • 30/05/2018

U hebt het ongetwijfeld opgemerkt in uw mailbox: sinds 25 mei zijn de nieuwe Europese privacyrichtlijnen (GDPR, General Data Protection Regulation) van toepassing. Maar terwijl een meerderheid van de bedrijven achter een goede bescherming van de privacy staat, zijn er veel twijfels over de GDPR-regels en hoe ze gehandhaafd zullen worden. Vooral voor kleine bedrijven blijven er veel onduidelijkheden.

  • Slechts één op vijf Vlaamse bedrijven was klaar vGDPR overbrugtermijnoor GDPR.
  • Er blijven nog veel onduidelijkheden bestaan over de nieuwe regelgeving.
  • Er is een overgangsperiode nodig, zonder sancties, zodat alle bedrijven zich in orde kunnen stellen.

Slechts één op vijf Vlaamse bedrijven (17%) gaf in een Voka-enquête aan dat het één week voor de invoering van GDPR volledig voorbereid was voor de richtlijnen. Er blijven veel onduidelijkheden over wat wel en niet mag. Daarover moet dus dringend klaarheid komen. Daarnaast is er een overgangsperiode nodig, zonder boetes en sancties, zodat alle Vlaamse ondernemingen zich in orde kunnen stellen.

De grootste problemen bij de invoering van de GDPR ondervinden onze ondernemers bij het organisatorische en juridische luik. Verrassend: de IT-component wordt niet als problematisch ondervonden. Het is dus niet het technische gedeelte dat een probleem vormt, maar de regelgeving zelf en wat daarvan de invloed op de relatie met de klanten zal zijn.

“GDPR zal op langere termijn wellicht vooral een probleem voor de marketingafdeling worden, in plaats van een probleem voor het juridisch team.”

De bedrijven geven ook aan dat de boetes en straffen zeer hoog zijn, en de onduidelijkheden nog hoger. Veel bedrijven vrezen dat ze deels in een grijze zone zullen moeten opereren en hopen dat de toezichthouders zich pragmatisch opstellen en niet meteen met monsterboetes gaan zwaaien voor relatief kleine tekortkomingen.

Vooral kleine bedrijven voelen zich in het GDPR-verhaal benadeeld omdat zij vaak niet de middelen hebben, zowel juridisch, marketing- of IT-technisch, om de aanpassingen op een goede manier door te voeren. Grote bedrijven zijn volgens hen in het voordeel omdat zij die expertise wel in huis hebben. De vrees is reëel dat niet zoveel klanten bevestigend zullen antwoorden op een mail die vraagt of ze in de toekomst nog publiciteitsmails wensen te krijgen van een bepaald bedrijf.

Naast de moeilijkheden met het zich in regel stellen met de wetgeving of de hoge boetes die erbij inbreuken dreigen, is de grote vraag hoeveel klanten en contacten daadwerkelijk hun toestemming zullen geven om blijvend gecontacteerd te worden door de bedrijven. In de bevraging die Voka hield (en die een week voor de invoering werd afgesloten) dacht slechts 10% van de bedrijven dat ze een vlotte respons zou krijgen.

Iedereen die online is, ontving rond 25 mei een massa mails met de vraag te bevestigen dat ze die mails verder zouden willen ontvangen. Een steekproef bij collega’s leert dat daar voorlopig zeer beperkt is op ingegaan. Heel wat bedrijven dreigen het goedkoop en gemakkelijk kanaal van e-mail marketing grotendeels te verliezen. GDPR zal op langere termijn wellicht vooral een probleem voor de marketingafdeling worden, in plaats van een probleem voor het juridisch team.

Stijn Decock - Hoofdeconoom Voka - stijn.decock@voka.be - 0497 59 37 72
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant