Skip to main content
Map

Over het genie en de waanzin…

  • 26/10/2020

Net ingehaakt met een ondernemer die 12 van zijn 90 medewerkers niet kan laten testen, maar die wel per direct 10 dagen in quarantaine moet zetten omdat 2 medewerkers besmet zijn met corona. Pas gisteren werd het coronatestbeleid – sommigen noemen het een test‘strategie’ (sic) – aangepast. Personen met een hoogrisicocontact zonder symptomen worden voortaan niet meer getest, maar hun quarantaineperiode wordt wel verlengd. Of hoe falend beleid weliswaar niet leidt tot een tweede algemene lockdown, maar indirect onze West-Vlaamse bedrijven wel verlamt. Komt daar nog eens bij dat huisartsen in plaats van quarantaine-attesten vaak ziektebriefjes uitschrijven, waardoor de werkgever ook nog eens opdraait voor de kosten. Als Voka West-Vlaanderen hebben we hier fel tegen gereageerd. Er is nood aan snelle testen met snel resultaat zodat potentiële besmettingen kunnen worden geïsoleerd. En de quarantaineperiode moet zo kort mogelijk indien er niets aan de hand is, om de continuïteit in de ondernemingen niet onnodig in gevaar te brengen.

De situatie is ernstig en alle sanitaire en social distancing-maatregelen moeten worden nageleefd en afgedwongen. Maar paniek is en blijft ook in deze de slechtst mogelijke raadgever. De aanpak van en de kennis over het coronavirus is een kwestie van voortschrijdend inzicht. Elke dag leren wetenschappers bij. Zo laat ik mij vertellen. En net daarom zou ondertussen duidelijk moeten zijn dat we met de huidige ‘strategie’ en steeds veranderende maatregelen het niet gaan redden. Een ondernemer zei me al begin april: “Bert, we zullen moeten leren leven met het virus.” En gelijk heeft hij! Ik geloof vast dat enkel een lokale en heel gerichte aanpak op basis van diepgaande data-analyse ons door de lange wintermaanden zal kunnen loodsen. Algemene maatregelen die een hele economie ongewild maar de facto stilleggen, moeten te allen prijze worden vermeden. De schade aan ons economisch én sociaal weefsel – om van de gevolgen voor ons mentaal welzijn nog te zwijgen – zijn vandaag al niet te overzien.

"Het is niet omdat de toestand ernstig is, dat kritisch denken plotseling gevaarlijk wordt."

Uit een nieuwe enquête van Voka blijkt dat voor de derde maand op rij de West-Vlaamse ondernemingen kampen met omzetverliezen van gemiddeld 13%. Die trend houdt ook volgend jaar aan, met een economie die maar op 90% van haar potentieel zal draaien. Het economisch herstel dat we zagen na de lockdown in het voorjaar, is tot stilstand gekomen. De kleinere bedrijven voelen de crisis nog zwaarder. Bovendien zal de crisis nog vele jaren voelbaar zijn door een grote daling in investeringen en export. Onze bedrijven hebben daarom nu nood aan duidelijkheid over de verlenging van steunmaatregelen als tijdelijke werkloosheid, het bankenplan en uitstel van betalingen. Dit zijn klappen die we ook in de komende jaren nog lang en sterk zullen voelen. Daarom is het volgens ons nodig dat de Vlaamse regering haar investeringsplan voor Vlaamse Veerkracht versneld uitvoert en dat de nieuwe federale regering alsnog werk maakt van degressieve afschrijvingen voor bedrijfsinvesteringen.

Tot slot nog een warme oproep aan wat soms de vierde macht wordt genoemd. Het is niet omdat de toestand ernstig is, dat kritisch denken plotseling gevaarlijk wordt. Integendeel, het gevaar vergroot wanneer we niet langer kritisch durven te zijn. Ik herinner mij een tijd dat we smalend deden over de officiële pers in de Sovjet-Unie en het China van Mao. Trap niet in dezelfde val. Vandaag worden debatten bovendien verplaatst naar de nieuwe "cafétogen" i.e. de sociale netwerken, een mekka van extreme polarisering van een maatschappij in volle crisis. Om de Duitse filosoof Schopenhauer te citeren: “Het genie woont slechts één verdieping hoger dan de waanzin”. Waarmee hij de dunne grens illustreert die genialiteit van waanzin scheidt.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag