Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Oriënteer studenten beter

  • 14/09/2022

Onderwijsexpert Wouter Duyck vindt dat studenten en leerlingen beter georiënteerd kunnen worden. 
De vierde suggestie uit onze reeks '8 verbeterpunten voor een slimmer onderwijsbeleid'.

Dat de oriëntatie voor studenten en leerlingen beter kan, illustreert Wouter met de metafoor van de kokende kikker. Elk jaar verhoogt de temperatuur met een graad waardoor de kikker niet voelt dat het warmer wordt. Plots bereikt de vijver een kookpunt en wordt de situatie onhoudbaar. “In het hoger onderwijs slaagt slechts 30% van de studenten erin om alle credits te behalen na de tweede zit. 

Naar een slimmer onderwijsbeleid: verbeterpunt 4

Dat zijn verontrustende cijfers. Het huidige systeem is flexibel van aard zodat er meer studenten op het einde van de rit afstuderen. Nu gebeurt exact het tegenovergestelde. Dus kwam minister Weyts onlangs nog met het voorstel om dwingendere maatregelen te installeren. Hij werd teruggefloten door de hogescholen die op hun beurt schrik hadden dat daarmee het aantal afgestudeerden nog zou zakken. Die gedachtegang is verkeerd. Het hoger onderwijs mag gerust wat strenger zijn op dat vlak. Misschien zien we dan een gedragsverandering en is het allemaal wat minder vrijblijvend.”

Wouter hekelt verder ook het te vrijblijvend karakter van de toegang tot het hoger onderwijs. “In Vlaanderen kan je alles studeren wat je wil. Je kan perfect uit het BSO komen en een studie voor burgerlijk ingenieur aanvatten. Het zijn eerder uitzonderingen maar als ik kijk naar de richting psychologie waar ik 12 jaar voorzitter van was, zijn er elk jaar een tiental leerlingen uit het beroepsonderwijs die aan de studie beginnen terwijl niemand uit die groep uiteindelijk slaagt. En dat verwondert me ook niet. Beroepsonderwijs heeft een andere finaliteit dan academische psychologie. Ons systeem is uniek op wereldvlak en daar moeten we ons misschien vragen bij stellen. Bovendien kost een studie in België al belachelijk weinig. Mede door het lage inschrijvingsgeld en het democratisch systeem bedienen we in vergelijking met OESO-landen 40% meer studenten per docent. Het hoger onderwijs zit nu al op zijn tandvlees en gaat dezelfde weg op als het leerplichtonderwijs. We moeten af van monitoraten en docenten die verhoudingsgewijs meer tijd steken om iemand uit het BSO te begeleiden richting een diploma.”
 

(lees verder onder de foto)

foto
Wouter Duyck, professor cognitieve psychologie en vicevoorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)


Studentenjob fnuikt diploma

Onlangs initieerde Wouter samen met Voka en UGent de Voka Leerstoel, een talentcentrum dat leerlingen beter op weg helpt naar een juiste studie- of beroepskeuze. Via objectieve en wetenschappelijke testen wordt gekeken naar welke interesses, vaardigheden en competenties ze hebben. “Die initiatieven zijn belangrijk om studenten een spiegel voor te houden en een inschatting te geven of een bepaalde studie slaagkans heeft of niet. Zulke oriënteringsproeven hebben een activerend effect maar zijn echter niet bindend, terwijl dat voor het publiek dat je daarmee voor ogen hebt, net wel broodnodig is. Ik sluit me dus aan bij het voorstel van Weyts om de studieduur te verkorten maar het mag nog sneller en nog strenger. Als we niet willen dat ons systeem implodeert, zijn dit soort maatregelen noodzakelijk. Dat daarmee geraakt zou worden aan het sociale aspect vind ik overroepen. Buiten België is er geen enkel land waar meer kinderen een hoger diploma hebben gehaald dan hun ouders. De lage kostprijs is toch ook uniek en veel belangrijker.”

Naast oriëntatie stipt Wouter studentenarbeid aan als een mogelijke boosdoener voor slaagcijfers. “Randstad voerde onlangs een interessant onderzoek uit. Tien jaar geleden kluste 30% van de studenten bij tijdens het academiejaar. Vandaag is dat aantal verhoogd naar 70%. Als men naar de beweegredenen vroeg, gaven studenten aan dat ze bijklusten om plezieruitgaven en impulsaankopen te doen. Niet om hun studies mee te bekostigen zoals gehoopt. Studenten komen ook minder naar de hoorcolleges omdat ze naar eigen zeggen de opname thuis bekijken. Maar we zien nochtans dat dit niet gebeurt. Dan kan je toch wel spreken van een klein mentaliteitsprobleem.”

Laat Voka je ondersteunen bij issues rond arbeidsmarkt & onderwijs

foto

Op zoek naar talent? Of wil je jouw personeel beter opleiden en langer aan boord houden? Voka kan jou ondersteunen bij jouw HR-beleid.

Lees meer

 

Contactpersoon

Arne Oosthuyse

Manager Opleidingen - Manager Arbeidsmarkt & Onderwijs