Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • “Organische samenwerkingen opzetten”

“Organische samenwerkingen opzetten”

  • 14/04/2022

Voor dit gesprek in de reeks "Toekomstdenkers 10 jaar Voka HC" brengen we 2 mensen samen van organisaties die op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen hebben: vzw Zorg-Saam ZKJ en Cegeka. Toch zijn er heel wat thema’s die ze allebei hoog in het vaandel dragen, zoals kwaliteit van leven van mensen, en innovatie als middel om dat te bereiken. Berten Van Kerkhove en Gertie Delande zijn het ook hierover roerend eens: “Door over het muurtje te kijken en elkaar beter te leren kennen, kunnen er organische vormen van samenwerkingen groeien. Daarvoor is Voka Health Community een belangrijke driver.”
 

Gertie Delande - Berten Van Kerkhove

Berten Van Kerkhove werkte eerder in de orthopedagogische zorg- en begeleidingspraktijk, vrijwilligersmanagement, thuiszorgcoördinatie en een directiefunctie in de thuiszorgsector. Hij is ook stichtend voorzitter van Eerstelijnszone Gent vzw. Sinds juli vorig jaar is hij algemeen directeur van de vzw Zorg-saam, een groep van 15 woonzorgcentra. “Zorg-saam is een waardegedreven, niet-commerciële woonzorggroep”, vertelt hij bevlogen. “Met in totaal 2.100 medewerkers en 3.000 bewoners en cliënten, zijn we één van de grotere groepen binnen de koepel van Zorgnet-Icuro. We groeien verder op een organische manier. Schaalvergroting maakt deel uit van onze strategie, maar altijd vanuit gedeelde waarden en identiteit.”

Gertie Delande is economiste van opleiding. Ze werkt voor Cegeka, een Europese speler die IT-diensten aanbiedt aan verschillende sectoren. Als VP Healthcare is Gertie verantwoordelijk voor de markt van de gezondheidszorg. Daarnaast is ze ook gedelegeerd bestuurder van nexuzhealth, de joint venture die Cegeka Healthcare 5 jaar geleden opzette samen met UZ Leuven. “Het is begonnen met het elektronisch patiëntendossier van UZ Leuven en de commercialisering daarvan. Dat is intussen geëvolueerd: het doel is om alle zorgverleners in één centraal medisch dossier te laten samenwerken”, zegt ze.

Cegeka is al lange tijd lid van Voka Health Community. “Maar het is pas sinds corona dat ik een actievere rol opneem in de stuurgroep”, vertelt Gertie. “In de Health Community komen spelers uit de zorg samen met mensen uit de industrie. Dat is een uniek gegeven. Sommige uitdagingen die kenmerkend zijn voor de zorg, blijven een ver-van-mijn-bedshow als we elkaar niet beter leren kennen.” 

“Profit en non profit spreken soms een andere taal, zo lijkt het wel”, vindt ook Berten, die bij Familiezorg al kennismaakte met Voka Health Community en nu ook lid is met Zorg-saam. “Als je elkaar niet kent, krijg je te maken met blinde vlekken en begrijp je elkaars noden niet altijd. In zo’n community kan je vrijer met elkaar in communicatie gaan en tot een gedeeld begrip komen over maatschappelijke uitdagingen. De laatste jaren zijn we wel al meer naar elkaar toegegroeid, vind ik. De zorgsector is sterk aan het professionaliseren en in de profit staan werkbaar werk en welzijn op het werk hoger op de agenda dan vroeger.”
 

“De patiëntenbeleving met verschillende zorgverleners moet één vloeiend geheel vormen, ondersteund door data en digitale processen.”

Gertie Delande, Cegeka

War for talent

Zorg-saam loopt sterk aan tegen het probleem van de arbeidsmarktkrapte. “Op een innovatieve manier aan arbeidsorganisatie doen? We proberen daar sterker op in te zetten in onze sector, maar niet alles is daarin mogelijk. Want het regelgevend is bij ons zeer strikt. Ik hoor al 15 jaar praten over ‘regelluwte’, maar ik heb nog niet veel regels afgeschaft gezien. Het wetgevend kader rond de gezondheids- en zorgberoepen is zeer defensief opgebouwd; het is niet geënt op geïntegreerde zorg. Bovendien zijn de bevoegdheden versnipperd over verschillende beleidsniveaus.”

Ook bij Cegeka speelt de war for talent. Maar het kan daar op een innovatievere manier mee omgaan. “Bij Cegeka werken we met verschillende rollen, waardoor we mensen met een moeilijk vindbaar profiel op hun skills kunnen inzetten en hen laten omringen door andere profielen die misschien wat makkelijker te vinden zijn. Maar daarvoor moet je kunnen en vooral durven experimenteren en heb je vrijheid nodig”, klinkt het bij Gertie.

Kan digitalisering een (deel van het) antwoord zijn op het personeelstekort in zorg en welzijn? “Wij gaan bij Zorg-saam voor presente, persoonsgerichte zorg. En daarvoor zijn medewerkers en vrijwilligers ons menselijk kapitaal. Digitale oplossingen kunnen het werk wel faciliteren, maar zullen geen FTE’s uitsparen aan het bed van de bewoner. Dat is ook onze doelstelling niet. We willen via innovatie wel de kwaliteit van leven verhogen voor cliënten en bewoners. Er loopt bijvoorbeeld een project met smart glasses, die medisch verpleegkundigen advies geven en een project met ‘slim’ incontinentiemateriaal.” Gertie is het daarmee eens: “Digitalisering om de digitalisering is niet het doel: de patiënt staat altijd op de eerste plaats en digitalisering moet in het voordeel van de patiënt zijn.”
 

“We hebben de overheid nodig als facilitator. Maar waarom zouden wij niet de inspirators kunnen zijn voor nieuwe visies?”

Berten Van Kerkhove, vzw Zorg-saam

Verschillende silo’s

Om nog verder te gaan in innovatie, zijn er nog heel wat drempels weg te werken. Die zijn volgens Berten vooral te situeren in het samenwerken over organisaties en sectoren heen. Daar kan Gertie zich helemaal in vinden: “Wij willen innovatief zijn op het vlak van datadeling, waarbij we altijd uitgaan van hetgeen het beste is voor de patiënt. Vandaag zit alle informatie over wat er met een patiënt gebeurt, verspreid in silo’s. Wij willen daar iets aan doen: als iemand na een ziekenhuisopname naar het woonzorgcentrum terugkeert, moet het team toch weten wat er in het ziekenhuis gebeurd is?” 

Berten vult aan: “In het hele traject van mensen die van thuis verhuizen naar een assistentiewoning en dan in het ziekenhuis worden opgenomen, kunnen we inderdaad nog niet samenwerken in een gedeeld patiëntendossier. Terwijl dat toch cruciaal is om een bewoner of patiënt één traject te kunnen aanbieden. Dat is persoonsgerichte zorg.”

Hij vervolgt: “Nu werkt iedereen nog in zijn eigen vakje. Maar vanuit een lijnoverschrijdende, populatiegerichte visie zijn we allemaal verantwoordelijk voor het hele zorgtraject: van preventie tot curatie. Dat vraagt moedige strategische keuzes. Zijn we zelf bereid om in dat geïntegreerde verhaal te stappen, samen met concullega’s?” 

Digitalisering kan daarbij ondersteunend werken, vindt Gertie. “De informatie zit verspreid over de verschillende lijnen. Maar de patiënt kent het verschil tussen die lijnen zelfs niet. In mijn ideale wereld spreken we daar zelfs niet meer over: de patiëntenbeleving met verschillende zorgverleners moet één vloeiend geheel vormen, ondersteund door data en digitale processen.”

Het komt er dus op aan om vakjes te overstijgen. En daar kan Voka Health Community een belangrijke rol in spelen. “We kunnen kijken naar de overheid om iets te doen, maar iedereen moet het zelf ook waarmaken”, vindt Gertie. “Daarvoor is het goed om samen in een community te zitten en elkaar daar te ontmoeten in een niet-concurrentiële setting. Dan wordt het misschien mogelijk om samenwerkingen op te zetten, op een organische manier, zonder dat de overheid het oplegt.” 

Berten sluit af: “We hebben de overheid wel nodig als facilitator. Maar waarom zouden wij niet de inspirators kunnen zijn voor die nieuwe visies? Vanuit het inzicht dat het gaat over ons, over onze (groot)ouders, onze kinderen. Daarin kan je moeilijk een concurrent zijn van elkaar. Vanuit dat idee kunnen we samen op een ongedwongen manier kijken naar maatschappelijke uitdagingen.”

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers 10 jaar Voka HC.

Contactpersoon

Joke Van Driessche

Community Manager Voka Health Community

imu - vzw - Uzbrussel
imu - vzw - Altez