Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Oproep Voka-KvK Vlaams-Brabant: Doorzetten met aangepast stikstofdecreet of grote chaos dreigt

Oproep Voka-KvK Vlaams-Brabant: Doorzetten met aangepast stikstofdecreet of grote chaos dreigt

  • 03/10/2023

Voka-KvK Vlaams-Brabant roept de Vlaamse regering op om door te zetten met het stikstofdecreet, mits de noodzakelijke aanpassingen. Na een eerste analyse van het advies van de Raad van State moet volgens Voka-KvK Vlaams-Brabant het voorliggende decreet zoveel als redelijkerwijze mogelijk is, in lijn gebracht worden met de opmerkingen die de Raad maakt. De motivering en de wetenschappelijke onderbouwing van het voorstel van decreet zijn zeker voor verbetering vatbaar. Het politiek stikstofakkoord zoals gesloten in de Vlaamse regering op 10 maart 2023 moet gerespecteerd worden. Het onderscheid in behandeling tussen stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) blijft juridisch overeind mits bijkomende motivering.

Contactpersoon

Helena Polfliet

Adviseur Belangenbehartiging Noord-Rand & Woordvoerder Politiek Memorandum Luchthaven

Proximus