Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Oproep Voka: Doorzetten met aangepast stikstofdecreet of grote chaos dreigt

Oproep Voka: Doorzetten met aangepast stikstofdecreet of grote chaos dreigt

  • 03/10/2023

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, roept de Vlaamse regering op om door te zetten met het stikstofdecreet, mits de noodzakelijke aanpassingen. Na een eerste analyse van het advies van de Raad van State moet volgens Voka het voorliggende decreet zoveel als redelijkerwijze mogelijk is, in lijn gebracht worden met de opmerkingen die de Raad maakt. De motivering en de wetenschappelijke onderbouwing van het voorstel van decreet zijn zeker voor verbetering vatbaar. Het politiek stikstofakkoord zoals gesloten in de Vlaamse regering op 10 maart 2023 moet gerespecteerd worden. Het onderscheid in behandeling tussen stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) blijft juridisch overeind mits bijkomende motivering.

“Zonder goedgekeurd stikstofdecreet binnen korte tijd dreigt grote chaos: de Vlaamse economie zal geconfronteerd worden met een feitelijke vergunningenstop, tot stilstand komen en gigantische economische schade leiden voor alle sectoren in Vlaanderen. Helemaal opnieuw beginnen onderhandelen is geen optie. Dat zou jarenlange vertraging met zich meebrengen en nog meer onzekerheid creëren. De Vlaamse regering moet snel het signaal geven aan ondernemingen en investeerders dat ze het stikstofprobleem onder controle zal brengen. Nu doorzetten met het stikstofdecreet, mits redelijke en noodzakelijke aanpassingen, is de enige weg vooruit”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Contactpersoon

imu - vzw - Altez
OV - Festival van Vlaanderen
Proximus
Gent Jazz 2024