Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Oproep Europese Commissie: nu of nooit voor deze 5 structurele hervormingen

Oproep Europese Commissie: nu of nooit voor deze 5 structurele hervormingen

  • 25/05/2022

Structurele hervormingen vormen de grootste hefboom om meer welvaart te creëren in ons land. En toch blijven die hervormingen uit. De federale regering lijkt bezig aan een processie van Echternach en boekt amper vooruitgang. De arbeidsdeal – een al bij al magere hervorming die naam niet waardig – die vorig najaar werd gesloten, staat opnieuw ter discussie. Van de pensioen- of de fiscale hervorming is amper nog iets vernomen. En ook de Vlaamse regering heeft werk op de plank. Nu ook de Europese Commissie zich afvraagt waar de fundamentele hervormingen blijven, is het tijd om naar een versnelling hoger te schakelen. 
 

Afgelopen maandag publiceerde de Europese Commissie de landenspecifieke aanbevelingen voor elke lidstaat. De aanbevelingen bevatten beleidsadvies op maat van elk EU-land over manieren om de werkgelegenheid en de groei te stimuleren, met behoud van gezonde overheidsfinanciën. In duidelijke taal laat de Commissie verstaan dat dit land dringend in actie moet schieten. De prioriteiten van de Commissie lopen opvallend gelijk met wat Voka en onze Vlaamse ondernemingen al jaren vragen: hervormingen.

Wanneer zullen onze regeringen en beleidsmakers de aanbevelingen van de Europese Commissie ter harte nemen? Het wordt stilaan nu of... nooit.

1.    Activeer de arbeidsmarktreserve

De Europese Commissie haalt terecht aan dat het voor bedrijven steeds moeilijker wordt om nieuwe medewerkers aan te werven. De arbeidsmarktkrapte laat zich voelen in alle sectoren en op alle niveaus. De Commissie wijst erop dat ons Belgisch stelsel van eeuwigdurende werkloosheidsuitkeringen de prikkel naar activering wegneemt. Voka voegt daaraan toe dat het arbeidsmarktbeleid zoveel mogelijk op het niveau van de gewesten moet worden gebracht. Vlaanderen en Wallonië kennen een fundamenteel andere arbeidsmarkt en hebben dan ook een andere aanpak nodig.

Lees hier meer over de voorstellen van Voka.

2.    Onderwijs als groeimotor

Een tweede pijnpunt waar de Commissie op wijst, heeft te maken met ons onderwijs. Dat moet nauwer aansluiten bij de noden van de arbeidsmarkt. De Commissie verwijst expliciet naar ons lerarentekort. Voor Voka bestaat de oplossing voor ons onderwijs niet in extra middelen. Ook de Commissie haalt aan dat er in vergelijking al veel middelen naar onderwijs gaan. De oplossing ligt wel in meer zelfbestuur voor scholen en minder regeltjes. Laat schoolbesturen toe om een eigen HR-beleid te voeren en een sterker partnerschap uit te bouwen met het bedrijfsleven.

Lees hier meer over de voorstellen van Voka.

3.    Steun voor bedrijven in moeilijkheden

Ook dit jaar toont Europa nog begrip voor de rode begrotingscijfers van de lidstaten. Na eerst de coronacrisis noopt nu de energiecrisis overheden om burgers en bedrijven gericht te ondersteunen. De Europese Commissie laat staatssteun toe voor bedrijven die zwaar getroffen zijn door de energiecrisis. Voka stelt vast dat België hier geen gebruik van maakt. De regeringen moeten de moeilijke situatie van sommige bedrijven in kaart brengen en een steunmechanisme voorbereiden. Onze buurlanden zoals Frankrijk en Duitsland zijn er wel mee aan de slag gegaan.

Lees hier meer over de voorstellen van Voka.

4.    Maak werk van gezonde overheidsfinanciën

Ondanks de tijdelijke lossere begrotingsregels is het absoluut noodzakelijk dat er werk wordt gemaakt van een duurzaam en gezond begrotingsbeleid in ons land. Anders dreigen onze overheidsschulden helemaal te escaleren. De Commissie wijst op de lopende overheidsuitgaven, waar België in vergelijking met de rest van Europa hoge toppen scheert. Ook Voka roept op om de begrotingsinspanningen niet te verwaarlozen en werk te maken van een realistisch begrotingstraject. Anders wacht in 2024 zonder twijfel het Europees strafbankje.

Lees hier meer over de voorstellen van Voka.

5.    Moderniseer het vergunningenbeleid

De oorlog in Oekraïne maakt duidelijk dat we af moeten van Russische energie en versneld moeten investeren in eigen (hernieuwbare) energieproductie. Voor België specifiek wijst de Commissie erop dat te ingewikkelde vergunningsprocedures en uitgebreide beroepsmogelijkheden een sta-in-de-weg kunnen vormen. Daarom wordt aanbevolen om de vergunningsprocedures verder te hervormen, een oproep die Voka volmondig steunt. Overheden moeten een partner zijn in de transitie waar we samen door moeten.

Lees hier meer over de voorstellen van Voka.

Samengevat: de Commissie klopt nog maar eens op dezelfde nagels, zoals eerder al de OESO, het IMF, de Nationale Bank, etc. Dit land kan enkel vooruit als het fundamenteel hervormt. Als we samen willen groeien, dan hebben we een krachtdadige overheid nodig. Het is geen vijf voor twaalf, maar vijf na twaalf. Wanneer zullen onze regeringen en beleidsmakers de aanbevelingen van de Europese Commissie ter harte nemen? Het wordt stilaan nu of... nooit.

imu - vzw - Altez
imu - vzw - Uzbrussel