Skip to main content
  • Nieuws
  • Oproep beschermingsmaterialen goed opgevolgd, maar nood blijft hoog

Oproep beschermingsmaterialen goed opgevolgd, maar nood blijft hoog

  • 27/03/2020

Overal in het land worden solidariteitsacties opgestart om de coronacrisis te boven te komen. Ook de bedrijven dragen hun steentje bij met grote en kleine acties. Afgelopen week lanceerde Voka Health Community, die 450 ondernemingen en organisaties vertegenwoordigt met een link naar de zorg, een oproep om beschermingsmaterialen te doneren. Dat leverde honderden reacties op. Ook bij de verschillende Voka – Kamers van Koophandel, bij individuele bedrijven en sectoren lopen tal van acties. U kan nog steeds uw bijdrage doen. Want dat zal ook de komende tijd erg nodig zijn.

De actie van de Health Community leverde tot dusver ruim honderd schenkingen op van resterende voorraden van ontsmettingsmiddelen, brillen, schorten, maskers, mutsen, pakken, intubatiemateriaal en waterstofperoxide voor het ontsmetten van de lokalen vanuit de industrie. Ongeveer eenzelfde aantal bedrijven stelde zich kandidaat om beschermingsmateriaal te willen en kunnen produceren. Zoals ook in de media bleek zijn tal van deze initiatieven inmiddels opgestart. 

Daarnaast werden er ongeveer 50 mogelijke (al dan niet betalende) leveringspistes voor materialen aangebracht uit binnen- en (vooral) buitenland. Vaak gaat het over zeer grote hoeveelheden.

Uit de reacties bleek ook dat tal van ondernemers breder nadenken om een bijdrage te doen. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met 3D-printing, automatische temperatuurmeting voor detectie van besmette personen met koorts, automatische ontsmetting aan ingangen van gebouwen, ...

Voka probeert zowel voor als achter de schermen dergelijke initiatieven maximaal te ondersteunen en doet waar mogelijk ook extra inspanningen voor de meest dringende behoeften (bijvoorbeeld beademingsapparatuur opsporen) via matchmaking.

Laat hier weten hoe u kan helpen. We hebben u nodig!

 

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd