Skip to main content

Oplossingen voor oudere werknemers

  • 21/11/2017

Heel wat sectoren worden geconfronteerd met de uitdaging van ouder wordende medewerkers. Maar hoe gaan deze sectoren hiermee om? Twee cases: de banksector en netbeheerder Eandis.

Banksector

Enkele financiële instellingen kregen recent kritiek omdat ze vijftigplussers naar huis stuurden, zij het met behoud van een flink pak van hunKarel van Eetvelt loon. "Het is wat makkelijk om hen met de stok te slaan. Wat is het alternatief? Mensen ontslaan? Willen we dat? Het is sowieso zoeken naar oplossingen", reageert Karel Van Eetvelt, CEO van Febelfin, de sectororganisatie van de bankwereld.

Wat zijn volgens u oplossingen om jobkwaliteit te garanderen?

"Iedereen wordt ouder, het probleem is niet nieuw. De uitdaging voor alle mensen in de financiële sector, jong en oud, is: vorming en bereidheid om daaraan mee te werken. Maar vooral in grotere ondernemingen zie je daarnaast hoe het kostenplaatje oploopt: de baremieke loonsverhoging maakt mensen jaar na jaar duurder. Ongeacht of hun rendement of hun productiviteit verhoogt. Kunnen we die capaciteiten en de toegevoegde waarde van ouderen niet elders gebruiken? Ik zie financiële instellingen die dat nu al doen."

Netbeheerder Eandis

Netbeheerder Eandis heeft een werkgelegenheidsplan uitgewerkt met maatregelen om het aantal medewerkers ouder dan 45 jaar te behouden of te verhogen. "We zien specifieke maatregelen voor mensen die plots geconfronteerd worden met een latere pensioenleeftijd",legt Werner Verlinden, directeur personeels- en organisatiebeheer uit.

Jullie uitgangspunt is duurzame inzetbaarheid?

"Inderdaad, dan gaat het bijvoorbeeld over een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer, een evenwicht tussen zorg voor werknemers en maatschappelijke aanvaardbaarheid. En waar nodig trekken we de kaart van tijdskrediet. We werken aan loopbaansparen. Er zijn nog andere dingen: meting van werkbelasting, vervanging bij diensten met grote werkdruk, een aangepast opleidingsritme voor oudere werknemers...Dat zijn maatregelen die we al hanteren of die we binnenkort willen realiseren."

 

Voka geeft 4 hefbomen om oudere werknemers langer aan het werk te houden. Lees er alles over in de nieuwe Voka Paper 'Werken tot 67 kan'.

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant