Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Opleiding tijdelijk werklozen: Vlaanderen moet nu mee aan zet komen

Opleiding tijdelijk werklozen: Vlaanderen moet nu mee aan zet komen

  • 03/07/2020

De federale regering wil dat bedienden in tijdelijke werkloosheid twee dagen opleiding per maand volgen. Voka deelt de doelstelling om in te zetten op opleiding, maar de federale aanpak alleen zal niet de nodige impact hebben. Vlaanderen moet mee aan zet.

In het Staatsblad van 1 juli 2020 is de regeling van de versoepelde economische werkloosheid verschenen. Daarin wordt een nieuwe voorwaarde toegevoegd: dat de werkgever voortaan in het ondernemingsplan moet opnemen dat bedienden in tijdelijke werkloosheid twee vormingsdagen per maand worden aangeboden.

Voka deelt de doelstelling om op elk ogenblik van de loopbaan, ook tijdens periodes van rust, in te zetten op opleiding. Er moet immers vermeden worden dat de afstand tot de arbeidsmarkt vergroot via het stelsel van tijdelijke, economische werkloosheid. Maar de aanpak van de federale overheid zal niet de gewenste impact hebben.

Het zou in eerste instantie aan de VDAB en niet aan de werkgever moeten zijn om een opleidingsaanbod te formuleren

Veronique Leroy

Opleiding wordt administratieve etappe

Zo is het vreemd dat opleiding beperkt zou blijven tot bedienden, want ook arbeiders zijn gebaat met opleiding. Er wordt in dit opleidingsverhaal geen regisseur aangeduid die de goede werking van de volledige arbeidsmarkt beoogd. Opleiding wordt gereduceerd tot een bijkomende formele, administratieve etappe die elke individuele werkgever moet afvinken. En het is daarenboven  onduidelijk wat de verantwoordelijkheid is van de werknemers. 

Voka is ervan overtuigd dat deze doelstelling op een betere manier kan worden gerealiseerd. In eerste instantie moeten er gestructureerde acties genomen worden gericht op de tijdelijke werklozen die het meest gebaat zijn met opleiding en/of het grootste risico lopen langdurig in deze situatie te verblijven (bijvoorbeeld in de luchtvaarsector, evenementenindustrie, horeca, …). Enkel door een gerichte actie zal er een maximaal gewenst effect zijn op de groepen die het het meest nodig hebben.

Werkgevers niet extra belasten

Zo’n helikopteraanpak kan je niet laten verlopen via de individuele werkgever. De federale regering vergist zich door de werkgevers in deze uitdagende Covid-19-tijden op te zadelen met administratieve formaliteiten. We zouden wat dit punt betreft werkgevers eerder moeten ontlasten en ondersteunen in plaats van te belasten. 

Werkgevers kunnen zeker ook inzetten op opleiding van tijdelijke werklozen maar dit gebeurt beter in een ondersteunende aanpak met hulp vanuit de HR-markt, de VDAB, economische steunmaatregelen gericht op transitie enzovoort. Een formele verplichting van twee dagen zegt trouwens niets over de richting, het nut, de kwaliteit van de opleiding. 

Laat hen zich inschrijven bij de VDAB

Concreet stelt Voka voor dat tijdelijk werklozen zich uiterlijk na twee maanden moeten inschrijven bij de VDAB  zodat die hen een opleidingsaanbod kan doen. Op deze manier moet de tijdelijke werkloze een redelijk opleidingsaanbod opnemen en aanvaarden als het wordt aangeboden.

Het is dus in eerste instantie aan de gewestelijke bemiddelingsdienst, en niet aan de werkgever, om een opleidingsaanbod te formuleren, op te volgen en te begeleiden. Uiteraard kan ook de werkgever zelf ook opleidingssuggesties formuleren.

Voka is tevreden dat de Vlaamse regering recent beslist heeft om de VDAB informatie te geven over wie de tijdelijke werklozen zijn zodat hen proactief een gericht opleidingsaanbod gedaan kan worden. Vanaf oktober zou dit kunnen opstarten. Voka blijft echter aandringen om daar niet zoveel tijd over te laten gaan en om de werknemer in kwestie ook mee te responsabiliseren in dit opleidingsverhaal.  
 

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

imu - vzw - DNCM
imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel