Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Opleiden van tijdelijk werklozen verdrinkt in complexe procedures

Opleiden van tijdelijk werklozen verdrinkt in complexe procedures

  • 07/09/2020

Tijdelijke werkloosheid zou gecombineerd moeten worden met opleiding, wat een win-win is voor werknemer en werkgever. Maar dat blijkt moeilijker dan verwacht. Wij stellen een eenvoudigere aanpak voor in vier stappen.

Vanaf 1 september is de nieuwe regeling voor tijdelijk werklozen van kracht. Voortaan wordt tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht (naast de overige stelsels) enkel nog voorzien voor zwaar getroffen ondernemingen en bepaalde sectoren. De andere ondernemingen kunnen een beroep doen op een versoepelde regeling voor tijdelijke werkloosheid economische redenen indien zij minstens 10% omzetverlies hebben. 

Tijdelijke werkloosheid biedt wat zekerheid aan werkgevers en werknemers op de korte termijn, maar we moeten opletten dat werknemers niet vervreemd raken van de arbeidsmarkt als zij maandenlang thuis zitten. Daarom zou tijdelijke werkloosheid gecombineerd moeten worden met opleiding, wat een win-win is voor de werknemer en de werkgever. Maar dat blijkt allemaal moeilijker dan verwacht. 

Complex en onlogisch

Tot op vandaag geldt dat tijdelijk werklozen die vallen onder corona overmacht, verplicht zijn tot inschrijving bij een gewestelijke bemiddelingsdienst vanaf 1 oktober. Maar er gaan stemmen op om dit af te schaffen dan wel uit te stellen. 

Om de tijdelijk werklozen te wijzen op hun inschrijvingsplicht, tracht de VDAB met de datamachtiging op zak, de groep in het vizier te krijgen via een stroom aan gegevens tussen RSZ, RVA, uitbetalingsinstellingen en VDAB. Dat gaat gepaard met bloed, zweet en tranen om e-mail- en postadressen te achterhalen. Daarnaast blijkt er een vertraging van enkele maanden te zitten op de data, wat een snel, accuraat en juist optreden in de weg staat. 

Omdat de toelaatbaarheidsvoorwaarde voor het verkrijgen van een tijdelijke werkloosheidsuitkering zo complex is, rijst bovendien de vraag of dit wel nodig is voor mensen die maar enkele dagen per maand in tijdelijke werkloosheid zitten
Daarnaast is het te gek voor woorden dat tijdelijk werklozen die vallen onder economische werkloosheid wel beschikbaar moeten zijn, maar zich dan weer niet moeten inschrijven bij de bemiddelingsdiensten.

Als de federale en Vlaamse regering niet dringend de blokkades oplossen riskeren tijdelijk werklozen structureel werkloos te worden.

Sonja Teughels

Eenvoudiger in 4 stappen

Het kan en moet dus eenvoudiger. Tegenover het krijgen van een tijdelijke werkloosheidsuitkering staat best de vereiste tot ingaan op een (bij)scholingsaanbod. In plaats van tijdelijk werkloze te wijzen op die plicht, moet er nagegaan worden hoe gegevensuitwisseling en dus ook inschrijving bij de VDAB automatisch kan.

Technisch is het haalbaar. Het laat toe om met actuele correcte gegevens een zicht te krijgen op deze groep en vervolgens hierin een selectie te maken. Het vraagt ook aanpassing van federale regelgeving, dus werk op de plank voor de zittende, dan wel nieuwe regering.

We stellen de volgende aanpak voor:

1.    Zet vooral in op tijdelijke werklozen die al lang inactief zijn en waar de werkloosheid substantieel is (bv. minstens 10 dagen/maand). 

2.    Bied opleidingen aan die inspelen op de tekorten op onze arbeidsmarkt en samenleving zoals bv. digitale en technische vaardigheden.

3.    Voor die activiteiten waar duidelijk is dat een snel herstel niet voor morgen is, kan in overleg met de betrokken werkgevers een opleidingsplan worden uitgerold om de groep om te scholen tot het gewenste niveau. Gebruik de tijd nuttig. In een aantal gevallen zal dit ook moeten gebeuren met zicht op andere jobs. 

4.    Als herscholing niet wenselijk of haalbaar is, dringt een tijdelijke tewerkstelling elders zich op, wat voordelen heeft voor zowel de werknemer als de werkgever. 

We vragen dat de federale en Vlaamse regering dringend de blokkades naar opleiding voor tijdelijk werklozen oplost zodat opleidingen dit najaar daadwerkelijk van start gaan. Zo niet riskeren tijdelijk werklozen structureel werkloos te worden.


 

Contactpersoon

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt

imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice