Skip to main content
  • Nieuws
  • Opleiden op de werkvloer is het nieuwe rekruteren

Opleiden op de werkvloer is het nieuwe rekruteren

  • 05/06/2018

Op 14 oktober trekken we weer naar het stemhokje. Naar aanleiding van die opkomende verkiezingen kwamen enkele hr-verantwoordelijken die deelnemen aan een Welt-traject samen om de huidige uitdagingen te bespreken en suggesties te doen voor een beter beleid. Rond de tafel verzamelde heel wat talent op vlak van human resources: Franky Vandermeulen (Citrique Belge), Anja Pelgrims (Kim’s Chocolates), Maggie Loeckx (Multiobus), Tania De Greef (Rotra Trans), Ine Wellens (TMS), Tine Uytterhoeven (Randstad) en Britt Van Hullebusch (Randstad).
 

Welt-Steven Massart

 

Veel bedrijven hebben het vandaag moeilijk om de juiste mensen te vinden. Vooral technische profielen en chauffeurs zijn er te weinig. Volgens de hr-verantwoordelijken ligt de oorzaak grotendeels bij de negatieve connotatie die het TSO en BSO nog altijd hebben. “Veel ouders duwen hun kinderen eerst in de richting van het ASO, ‘want je kan dan nog zakken naar het BSO of TSO’, denken ze. Maar het idee dat er een niveauverschil zou zijn tussen die richtingen moet worden bijgesteld”, klinkt het bij de hr-verantwoordelijken. “Het is hoog tijd dat de technische richtingen opgewaardeerd worden en dat de grens tussen ASO, TSO en BSO vervaagt.”

Belang van scholen

welt-steven massart“Scholen en bedrijven zouden ook meer op elkaar afgestemd moeten zijn”, gaan de hr-verantwoordelijken verder. “Het zou goed zijn als scholen de noden en behoeften van bedrijven kennen en daarop kunnen inspelen.” Ook stages en duaal leren of werkplek leren zijn volgens de hr-verantwoordelijken goede initiatieven om scholen en de bedrijfswereld dichter bij elkaar te brengen en jongeren zo goed mogelijk klaar te stomen voor een job.

“In de toekomst zal de rol van leerkrachten ook veranderen”, voorspellen de hr-medewerkers. “Vakken zoals (elektro)mechanica zullen belangrijker worden. Men moet er dus voor zorgen dat ook de leerkrachten voldoende begeleiding en opleiding krijgen. Want als de leerkrachten niet klaar zijn voor de toekomst, kunnen hun leerlingen dat ook niet zijn.”

Interne academie

“Maar we kunnen niet verwachten dat jongeren na hun opleiding volledig instapklaar zijn. Ook binnen het bedrijf moeten nieuwe medewerkers goed begeleid en opgeleid worden”, geven de hr-verantwoordelijken toe. Dat is ook het principe waarop het Voka Welt-traject gebaseerd is. Werkgevers moeten niet op zoek gaan naar de witte raaf, maar wel een ‘grijze’ raaf die omgeschoold kan worden op de werkvloer. Om dat te faciliteren brengt Welt de bedrijven in contact met arbeidsbemiddelaars en hun werkzoekenden, die dan een stage kunnen lopen in het bedrijf. “Opleiden op de werkvloer is het nieuwe rekruteren”, bevestigen de hr-medewerkers,
“maar alles begint bij de motivatie van de kandidaten. Als ze goesting hebben om te werken en te leren, is er al een grote stap gezet.”

Hoewel die interne opleidingen noodzakelijk zijn, zijn die voor bedrijven niet evident. Er zijn immers veel middelen voor nodig. “Bedrijven zullen niet investeren in iemand die helemaal van nul moet beginnen. Dat kost te veel tijd en energie en voor bedrijven telt het bedrijfseconomische natuurlijk ook mee”, vertellen de hr-medewerkers. Volgens hen speelt de VDAB daar al een goede rol in. “De VDAB helpt om het potentieel te herkennen en te zorgen voor de eerste stappen. Van daaruit kunnen mensen gemakkelijker doorstromen naar onze bedrijven.” Bovendien zien de bedrijven ook nog mogelijkheden in een betere ondersteuning van de sector. Vooral financiële ondersteuning rond specifieke thema’s is heel welkom.

Theorie versus praktijk

welt-steven massart

En ook vanuit de overheid mag meer (financiële) steun komen volgens de bedrijven. “Het loopbaan- en diversiteitsplan van de overheid was schitterend. Dat heeft bij ons heel goed gewerkt”, klinkt het bij de hr-medewerkers. “Maar zo’n initiatieven van de overheid missen we nu. Het is een enorme hulp voor bedrijven als ze van de overheid ondersteuning krijgen om bepaalde dingen uit te werken.”

“Er zijn ook wetten of regels van de overheid die goedbedoeld zijn, maar die in de praktijk hun doel voorbij schieten of zorgen voor veel moeilijkheden”, gaan de hr-medewerkers verder. “Vanuit de overheid moeten we onze mensen bijvoorbeeld langer aan boord houden, maar die theorie staat ver van onze realiteit. Het is niet altijd evident om arbeiders langer aan boord te houden, vooral als ze fysiek uitdagend werk moeten doen. Hetzelfde geldt voor werknemers die deeltijds willen gaan werken of die omwille van een medische reden hun werk niet meer kunnen doen. Voor die mensen moeten wij oplossingen zoeken. En hoewel de wil er zeker is, is dat in de praktijk echt niet altijd gemakkelijk.”
 

Nieuwkomers

Tot slot komt het thema van nieuwkomers aan bod. Voor hen is het soms heel moeilijk om werk te vinden, want naast het taalprobleem worden ook hun buitenlandse diploma’s dikwijls niet erkend in België. “De overheid zou moeten onderzoeken of die diploma’s niet gelijkgesteld kunnen worden. Het is jammer dat sommige mensen in hun vaderland chirurg waren en in België in een productiebedrijf werken”, vertellen de hr-verantwoordelijken. “En dan zijn er natuurlijk ook de cultuurverschillen. Wat voor de ene persoon een teken van respect is, kan voor iemand anders heel onbeleefd lijken. Coaching langs beide kanten kan hiervoor een oplossing zijn.”
 

Foto's: Steven Massart

Dit artikel verscheen in Ondernemers mei 2018.

Proximus