Skip to main content
Map

Opinie: Wakker worden

  • 22/11/2021

Alarmsignalen over de economische toekomst van de Brusselse regio stapelen zich op. De uittocht van bedrijven gaat onverminderd door. Europese instellingen schroeven hun fysieke aanwezigheid in Brussel terug. Kantoren zijn onderbezet door het thuiswerk, dat nu structureel wordt. Tegelijk zitten pendelaars terug vast in files, onder meer omdat het openbaar vervoer wordt gemeden.

Kris Cloots, voorzitter Voka Metropolitan

We krijgen signalen van leden-ondernemingen die overwegen Brussel te verlaten. Belangrijk motief is de moeilijke bereikbaarheid en parkeerproblemen voor wie dan toch de wagen moet nemen. Het vormt een bijkomende handicap in de “war for talent”.  Andere knelpunten betreffen hogere lokale belastingen en gebrek aan ruimte. Daarbij komen ook toenemende klachten over veiligheid, zoals in de Noordwijk,  of de wijk Kuregem in Anderlecht. 

De Brusselse economie kreeg met Covid een stevige tik. De economische motor sputtert echter al langer. De Brusselse economie groeide het voorbije decennium met amper 0,7% per jaar, tegenover een 1,8% in Vlaanderen en 1,3% in Wallonië. De werkzaamheidsgraad in Brussel blijft hangen rond de 61%, tegenover 75% in Vlaanderen en 65% in Wallonië.

We missen bij de beleidsverantwoordelijken een sense of urgency. “Dat bedrijven die groeien te kampen krijgen met een gebrek aan ruimte in de stad en daarom uitwijken, dat is een stedelijke logica”, zegt de Brusselse minister van werk Bernard Clerfayt in een interview verder in dit blad. Hij gelooft ook in een proces van creatieve destructie: corona doet bepaalde activiteiten verdwijnen, maar er zullen nieuwe ontstaan, verbonden met een aantrekkelijker leefklimaat in de stad. Daar staat wel tegenover dat de Brusselse economie nu én in de toekomst sterk afhangt van het aantrekken van internationale activiteiten, vaak grotere bedrijven en instellingen, waarrond zich lokale diensten ontwikkelen. Niet omgekeerd.

Ronduit verontrustend is het financieel management van de Brusselse regio. Een recent rapport van het Rekenhof is vernietigend voor de Brusselse begroting, die tal van blunders en lacunes bevat. De Brusselse schuld blijft sterk oplopen, zonder duidelijk pad om de begroting onder controle te krijgen. Vast staat wel dat publieke investeringen worden uitgesteld, ook al zijn die een belangrijke hefboom voor de relance. 

Hier en daar zien we gelukkig ook stappen in de goede richting. Zo bijvoorbeeld het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen VDAB en Actiris waarmee meer Brusselse werkzoekenden aan de slag kunnen geraken in Vlaanderen. Het is goed dat de Brusselse en Vlaamse minister van werk hier samen de kar trekken. Verder is er de eerste kleine stap naar een versoepeling van de stralingsnormen voor 5G. En de Brusselse regering lijkt nu toch overtuigd dat ze met de andere gewesten tot een samenwerking moet komen voor een slimme km-heffing. Overigens ligt de bal in het kamp van de Vlaamse regering om deze slimme km-heffing terug ter hand te nemen. 

Met meer ambitie, visie en strategische opties kunnen we van de Brusselse metropool een Europese topregio maken, dat geloven wij nog steeds. Het is dus tijd om wakker te worden, dames en heren beleidsverantwoordelijken, en verder te kijken dan de dagjespolitiek!

Contactpersoon

Artikel uit publicatie