Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Opinie: Voluit investeren in relance

Opinie: Voluit investeren in relance

  • 30/09/2021

Economische weerberichten registreren een krachtig herstel. De vraag is: hoe duurzaam? Er is de normale inhaalbeweging na een diepe inzinking. Er kan terug meer en er wordt dan ook meer geconsumeerd. Maar er dienen zich meteen bottlenecks aan: een tekort aan goede werkkrachten en bepaalde materialen, nu de aanvoerketens door de COVID-19-crisis zijn ontregeld.

Voor de Brusselse regio is het herstel bijzonder precair, voor zover we van een herstel kunnen spreken. De vaccinatiegraad blijft haperen, wat een snelle terugkeer naar het normale leven en werken bemoeilijkt. Met deze coronahandicap, veel groter dan in andere steden, boet Brussel aan aantrekkelijkheid in voor bedrijven en burgers. 

Dit treft de Brusselse economie extra hard, omdat die sterk afhankelijk is van zijn nationale en internationale centrumfunctie, en de hele reeks van toeleveringsactiviteiten die er aangekoppeld zijn: toerisme, horeca, evenementensector, kleinhandel, maar evenzeer de schoonmaak of bewaking van kantoren, telecom- of transportdiensten, enzovoort.

Een echte relance kan in de Brusselse metropool pas op gang komen wanneer de coronapandemie onder controle is. Dit wil zeggen, eens de vaccinatiegraad minstens 80% bedraagt, en daar zitten we nog ver af. Het blijf alle hens aan dek om Brusselaars te vaccineren, in (mobiele) vaccinatiecentra, scholen, bedrijven, woonzorgcentra…, en de groepen die achterblijven sterker te sensibiliseren. 

Voor vaccinatie in bedrijven is de logistieke steun van de bevoegde Brusselse administratie meer dan welkom. Ondernemingen moeten meer zicht krijgen op de vaccinatiegraad bij hun personeel, om maatregelen op maat te kunnen nemen. Bedrijven waar nagenoeg alle personeel gevaccineerd is, moeten meer kunnen versoepelen.

Intussen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om de relance in de Brusselse metropool op gang te trekken, en te vermijden dan ondernemingen onze metropool de rug toekeren. 

Zorg voor een goede bereikbaarheid. De files komen in snel tempo terug. Openbaar vervoer, maar ook fietsen, moet aantrekkelijk en veilig zijn. Zo kunnen pendelaars een modal shift maken. Maar de stad moet ook met de auto bereikbaar blijven, bij gebrek aan alternatieven. 

Investeer in een competitieve digitale (5G) connectie, sinds de coronacrisis meer dan ooit een concurrentiële troef om talent en bedrijven aan te trekken. De Brusselse regering zette een stapje vooruit met een lichte versoepeling van de stralingsnorm, echter verre van voldoende. 

Zorg er ook voor dat bedrijven in Brussel en de rand beroep kunnen doen op Brussels talent, door de grote arbeidsreserve passend te scholen en te activeren.

Bied ondernemingen de nodige ruimte, met de herontwikkeling van zones als de gewezen NAVO-site, de kanaalzone, of nieuwe kantoorwijken die beter passen in het stedelijk weefsel.

Met Voka Metropolitan blijven we overtuigd van het toekomstpotentieel van de Brusselse metropool. Maar bijkomende actie is nu nodig, zonder verder uitstel.

Contactpersoon

Artikel uit publicatie