Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Opinie: The times they are a-changin’

Opinie: The times they are a-changin’

  • 24/11/2020

De berichten over de komst van vaccins biedt perspectief om in 2021 komaf te maken met de verwoestende impact van COVID-19 op ons leven en werken. Al zal het nog veel voorzichtigheid vergen. We hebben een crash bij de ziekenhuizen net kunnen vermijden. Komende weken, zelfs maanden, moeten we uiterst waakzaam blijven. Het staat nu wel vast dan we in een nieuw tijdperk gaan belanden. Een tijdperk waarin we het puin moeten ruimen van de schade die het virus toebracht aan onze samenleving en onze economie, met een berg schulden tot gevolg. Maar ook een tijdperk waarin we ons leven en werken anders gaan (moeten) organiseren.

Maatschappelijke trends die reeds voor het corona-tijdperk waren ingezet, komen nu in een stroomversnelling. Het ondernemen, werken en leven digitaliseert in versneld tempo. Onze fysieke mobiliteit gaat op rantsoen. We consumeren selectiever, op zoek naar meerwaarde voor mens en planeet. En bij de komende nieuwjaarswensen, staat een goede gezondheid met stip én gemeend op één.

We verwachten veel van onze overheden om deze transitie te begeleiden. Terecht. Maar het zal aan onze ondernemingen en onze medewerkers zijn om de toekomst te maken, om zelf de verandering te zijn die ze wensen. We gaan met zijn allen moeten durven een aantal zekerheden loslaten,  en nieuwe opportuniteiten aanboren. 

Die opportuniteiten zijn er. Ik kan er persoonlijk van getuigen, als bedrijfsleider actief in facility management.  De  focus van schoonmaak verschuift van visueel proper naar hygiëne en veiligheid. De medewerkers willen zekerheid dat ze in een veilige werkomgeving terecht komen. De klassieke ochtend- of avondschoonmaak maakt plaats voor dagschoonmaak, met interventies heel de dag door in kantoren, leslokalen, flexplekken, refter… Door meer flexibele arbeidstijden, zullen kantoren langer open zijn. Wij gaan heel de dag een nieuwe vorm van catering aanbieden, meer individuele maaltijden en snacks, uiteraard met focus op verse, gezonde en lokale producten. Dit betekent wel dat het financieel model helemaal moet herdacht worden.

We verwachten veel van onze overheden om deze transitie te begeleiden. Terecht. Maar het zal aan onze ondernemingen en onze medewerkers zijn om de toekomst te maken, om zelf de verandering te zijn die ze wensen.

Kris Cloots, Voorzitter Voka Metropolitan

De meeste mensen zijn veerkrachtig en wendbaar. Crisissen zetten ons vaak met de rug tegen de muur en verplichten ons het over een andere boeg te gooien. We kunnen dus vertrouwen hebben in de maakbaarheid van de toekomst. Uiteraard zal het voor velen niet makkelijk zijn en extra inspanningen vergen. Het is alvast bemoedigend dat vele bedrijfsleiders het inzicht delen dat we naar een radicaal nieuwe werkomgeving gaan, en dat ze hun business willen aanpassen. Zo bleek recent op de meeting “Verderkijkers” waar Voka Vlaams Brabant en Voka Metropolitan een 250 bedrijfsleiders samen brachten rond nieuwe businessmodellen en digitalisering.

Ook voor Voka breken nieuwe tijden aan. Onze netwerking en diensten worden thans noodgedwongen vrijwel uitsluitend digitaal aangeboden. Maar dat brengt nieuwe opportuniteiten om breder en sneller te connecteren met onze leden, ook in het post-corona-tijdperk. Onze belangenbehartiging krijgt nieuwe perspectieven met het Plan Samen Groeien. Het Plan is een aanzet  om met alle stakeholders tot een nieuwe sociaal-economisch pakt te komen, zoals op andere scharniermomenten in het verleden. Op weg naar een toekomst die meer digitaal, meer duurzaam, meer gezond is. 

We durven dus geestdriftig met u klinken op het nieuwe jaar en een mooie toekomst. Noteer alvast 21 januari in uw agenda voor onze nieuwjaarshappening. We doen dit digitaal, uiteraard. En samen met Voka Kamer van Koophandel Vlaams Brabant, want digitaal netwerken kent geen grenzen. We nodigen u vooral uit om samen de verandering te zijn. For the times they are a-changin’, zoals Bob Dylan het ooit magistraal zong, bij het begin van een nieuw tijdperk, dat we nadien bedachten met de naam…“golden sixties”.

Contactpersoon

Artikel uit publicatie