Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Opinie: Think global, act metropolitan

Opinie: Think global, act metropolitan

  • 08/03/2022

Het Brusselse en Vlaamse gewest hebben onlangs een gemeenschappelijke visie uitgewerkt inzake de versterking van groene corridors tussen Brussel en de Vlaamse rand. Het is positief de versnipperde open ruimte over de gewestgrenzen heen beter met elkaar te verbinden en op te waarderen. Dergelijke intergewestelijke of metropolitane aanpak hebben we echter ook dringend nodig in domeinen als ruimtelijke ontwikkeling voor bedrijven, of mobiliteit.

Waar blijft het reeds lang aangekondigde cruciale akkoord tussen Brussel en Vlaanderen over de grote mobiliteitswerven, zoals de werken aan de ring, de tramlijnen tussen Brussel en de brede rand, overstapparkings, de omvorming van toegangswegen tot stadsboulevards, of een slimme km-heffing? Zonder intergewestelijke aanpak, komt de shift naar een duurzame mobiliteit in de metropool er niet, en dreigt Brussel steeds meer gemeden te worden door bedrijven en pendelaars.

Ook voor de ontwikkeling van noodzakelijke bedrijventerreinen kan een samenwerking tussen Brussels en Vlaanderen een gamechanger zijn. Beide gewesten zetten wel reeds een eerste beloftevolle stap met een gemeenschappelijk ontwikkelingsplan voor de Defensiesite, de gewezen NAVO-terreinen in Evere en Zaventem. Hun administraties werken ook samen voor de ontwikkeling van de kanaalzone tussen Brussel en Vilvoorde, maar tot dusver zonder enig politiek resultaat. Voor de Heizel en Parking C lopen er gesprekken voor de aanpak van de mobiliteit, maar we zien momenteel geen enkele aanzet om de Heizelvlakte (Brussel) in combinatie met Parking C (Vlaanderen) met een gemeenschappelijk gedragen project in de markt te zetten.

Het metropolitane denken en handelen, over de gewestgrenzen heen, mag dan een economische én maatschappelijke logica hebben, de politiek volgt nog steeds veel te weinig. We zien gelukkig wel een toenemende samenwerking tussen Brussel en Vlaanderen op de arbeidsmarkt. De directe win/win om Vlaamse vacatures in te vullen met Brusselse werkzoekenden is dan ook sterk én onmiddellijk voelbaar. Met Voka Metropolitan werken we daarrond uitstekend samen met VDAB en Actiris.

Het metropolitane denken en handelen, over de gewestgrenzen heen, mag dan een economische én maatschappelijke logica hebben, de politiek volgt nog steeds veel te weinig.

Kris Cloots, voorzitter Voka Metropolitan

Intussen handelen ondernemingen wel al metropolitaan: vele  – vaak niet de minste – ruilen Brussel voor de Vlaamse rand. Het is nochtans belangrijk dat er ook in Brussel centrum voldoende bedrijvigheid aanwezig blijft en de bereikbaarheid voor pendelaars wordt verzekerd. Tal van lokale diensten zijn van hun aanwezigheid afhankelijk: van horeca en catering, tot schoonmaak, veiligheid, transport… Brussel blijft een broedplaats voor starters en kleine groeibedrijven, zo verzekert het management van finance&invest.brussels verder in dit blad. Maar voor een beloftevolle toekomst hebben ze de nabijheid nodig van wat grotere bedrijven, actief in kennisintensieve activiteiten.

De Brusselse metropool aantrekkelijk maken voor bedrijven en talent vergt een metropolitane aanpak, ingebed in een globale visie die de metropool beter positioneert tegenover andere Europese metropolen. Ook die globale positionering kan beter, zo blijkt nog uit het interview in dit blad met Jo Antoons van Fragomen, toonaangevend advocatenkantoor voor immigratierecht.

Voor de toekomstige welvaart van de Brusselse metropool, één devies dus: think global, act metropolitan.

Kris Cloots, voorzitter

Artikel uit publicatie