Skip to main content
Map

Opinie: Samen groeien

  • 07/06/2021

Het “rijk van de vrijheid” is eindelijk nabij. De uitdaging is nu wat we gaan doen met onze herwonnen vrijheid? Gewoon terug de draad opnemen van voor de coronacrisis? Dat zou kortzichtig zijn. De wereld is intussen veranderd. We gaat onze contacten, onze ondernemingen, ons werk meer digitaal organiseren. Duurzaamheid wordt de nieuwe leidraad, met zorg voor milieu en gezondheid.

Het “rijk van de vrijheid” is eindelijk nabij. De uitdaging is nu wat we gaan doen met onze herwonnen vrijheid? Gewoon terug de draad opnemen van voor de coronacrisis? Dat zou kortzichtig zijn. De wereld is intussen veranderd. We gaat onze contacten, onze ondernemingen, ons werk meer digitaal organiseren. Duurzaamheid wordt de nieuwe leidraad, met zorg voor milieu en gezondheid.

Wat deze crisis ons ook heeft bijgebracht is dat je met samenwerking meer kan bereiken. Een wereldwijde pandemie bestrijden, zette het belang van internationale samenwerking op scherp. In eigen land bundelden regionale en federale overheden de krachten om de gezondheidscrisis door te komen. Overheden gingen daarbij gaandeweg meer afspraken maken met bedrijven en burgers, vanuit besef dat overheid niet alles kan of mag. De onderlinge afhankelijkheid van bedrijven in internationale toeleveringsketens kwam in de spotlights, met bottlenecks in de keten die noopten tot nieuwe partnerships. 

Samenwerking is geen evidentie en geen garantie op succes. Het vergt een gedeelde visie, onderling vertrouwen en duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden. Een stand alone positie – zonder partnerships – biedt minder perspectief. Zo is het bepaald ironisch dat het VK koos voor een Brexit onder meer om de komst van migranten in te perken, en thans een miljoen vacatures niet ingevuld krijgt, vooral bij gebrek aan migranten.
In de complexe maatschappelijke en bestuurlijke omgeving van de Brusselse metropool zijn partnerships bijzonder noodzakelijk. Daar zijn we met Voka Metropolitan reeds lang van overtuigd. De brug slaan tussen Brussel en Vlaanderen, tussen verschillende gemeenschappen, tussen bedrijven en overheden, het hoort bij de kern van onze missie. We lanceren een debatcyclus “Brussel-Vlaanderen: Samen groeien!”, waarbij we Brusselse en Vlaamse beleidsactoren rond de tafel brengen om samen met onze leden na te gaan hoe we het ondernemen en werken in de Brusselse metropool samen kunnen versterken. 

Samenwerking tussen Brussel en Vlaanderen op de arbeidsmarkt kan meer Brussels talent toeleiden naar Vlaamse vacatures. De versterkte samenwerking tussen VDAB en Actiris biedt hier nieuwe perspectieven. Een sterker partnership tussen De Lijn, MIVB en NMBS kan de mobiliteit in de Brusselse metropool gevoelig verbeteren. Er kunnen aantrekkelijke bedrijvenzones ontwikkeld worden op de rand tussen Brussel en Vlaanderen, waar vele terreinen wachten op herontwikkeling.

Hopelijk vinden het Brusselse en Vlaamse gewest spoedig een nieuwe entente, te beginnen met een kaderakkoord rond de grote mobiliteitswerven. De Vlaamse regering gaat eind dit jaar knopen doorhakken inzake de optimalisatie van de Brusselse ring. Hoog tijd om het slepende conflict daarover met Brussel van de baan te krijgen. Daarbij dient het globale plaatje te worden bekeken, waaronder ook de geplande verbeteringen van de connecties tussen Brussel en de brede Vlaamse rand via openbaar vervoer (ook tramlijnen), fietssnelwegen, en overstapparkings. 
Naast deze mobiliteitswerven dringt zich ook een nieuwe entente op die de luchthaven betere toekomstperspectieven geeft,  de herontwikkeling van bedrijvenzones versnelt, de internationale positie van Brussel versterkt. 

Beter samenwerking tussen overheden en bedrijven is evenzeer meer dan ooit een hefboom om samen te groeien. Dat geldt voor infrastructurele investeringen, van overstapparkings tot elektrische laadpalen. Of voor nieuwe grote bouwprojecten en herontwikkeling van kantoorwijken. Evenals voor opleiding en toeleiding van menselijk kapitaal, onder meer door in te zetten op duaal leren. 

Samen groeien! Een bijzonder omvangrijke werf, maar meer dan ooit noodzakelijk om onze welvaart te verzekeren, zeker in de Brusselse metropool.

Contactpersoon

Artikel uit publicatie