Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Opinie: Meer hoodies en sneakers bij Voka Vlaams-Brabant

Opinie: Meer hoodies en sneakers bij Voka Vlaams-Brabant

  • 15/06/2021

Een ‘State of the Union’ wil ik het niet noemen, maar als kersvers voorzitter van de Raad van Bestuur van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant ga ik graag dieper in op hoe ik de koers van deze kamer komende jaren zie. Als economisch epicentrum met een bijzondere diversiteit aan ondernemers en sectoren is Vlaams-Brabant een prachtige regio om als ondernemersnetwerk actief te zijn.

In die laatste zin zitten mijn actiepunten verscholen. Ik heb het over Vlaams-Brabant als economisch epicentrum. Dat hebben we te danken aan onze strategische ligging in het centrum van het land en bij uitbreiding Europa, maar vooral aan de sterkte van onze ondernemingen. Daar doen we te weinig mee. We zijn een regio waar rekening mee moet gehouden worden en dat moeten we laten gelden. Lokale overheden beseffen soms nog te weinig welke enorme impact we samen hebben op de maatschappij. Die kracht moeten we veel meer durven uitspelen.

Daarnaast benoem ik Voka als ondernemersnetwerk. Dat zijn we nu inderdaad al, maar we kunnen nog meer bruggen bouwen tussen ondernemers onderling zodat we krachten bundelen en zorgen voor exponentiële gezamenlijke groei in plaats van individuele winst. Door kennis, visie en belangen te delen, geraken we verder. Voka kan daar nog meer de rol van katalysator in spelen dan het vandaag doet en daar gaan we aan werken: groeien naar een organisatie door, maar vooral voor de leden.

Tenslotte heb ik het over de bijzondere diversiteit aan ondernemers. Dat is absoluut zo: we zitten aan de top op vlak van kenniseconomie en spelen tegelijkertijd Champions League op vlak van logistiek en transport. Daartussen zit nog een hele waaier aan bedrijven en sectoren. Maar waar het vandaag nog aan ontbreekt is de toekomst: Voka moet ook de jonge ondernemers van morgen aanspreken want zij zijn de motor voor groei op lange termijn. Kortom: ik wil meer hoodies en sneakers zien bij Voka. Dat geldt niet alleen voor de leden, maar ook voor de organisatie zelf. En dan nu… aan de slag!

Begin deze maand kreeg Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Daniëlle Vanwesenbeeck, CEO van Mastermail volgt Benny Smets op. Hij zal op zijn beurt de rol van vicevoorzitter op zich nemen. Voka Vlaams-Brabant dankt Benny Smets van harte voor zijn inzet afgelopen anderhalf jaar.

Ervaren onderneemster met sterk netwerk

Daniëlle Vanwesenbeeck studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven, waarna ze accountmanager werd bij Direct Link. Sinds 2004 is ze zaakvoerder van het Leuvense bedrijf MasterMail, dat ze zelf heeft opgericht. In deze functie won ze in 2012 de WOMED Award voor Vlaamse vrouwelijke onderneemster van het jaar. Vanwesenbeeck was Vlaams parlementslid en zetelde van 2017 tot en met 2019 in de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid. In augustus 2019 verliet ze de politiek. Ze schreef opinies over ondernemen voor De Tijd en is sinds 2017 vaste columniste voor Trends.
 

Proximus

Artikel uit publicatie