Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Opinie: Maak van deze crisis een hefboom

Opinie: Maak van deze crisis een hefboom

  • 05/10/2022

Na de coronacrisis heeft de energiecrisis onze economie nu stevig in haar greep. Torenhoge energieprijzen en een galopperende inflatie doen onze economie in een recessie belanden. Het zet ons met de rug tegen de muur! Een transitie naar zuiniger en meer duurzaam energieverbruik is nu meer dan ooit een dwingende noodzaak. Even onafwendbaar is dat er structureel moet ingegrepen worden om ons land competitief te houden inzake loonkosten.

Tekst: Kris Cloots, voorzitter Voka Metropolitan

Ondertussen moeten we op korte termijn onze energie-intensieve ondernemingen doorheen deze crisis loodsen. Ons industrieel apparaat moet kunnen blijven draaien, en daarom moet het bloeden – produceren met (zwaar) verlies – gestelpt worden.

Brussel mag dan vooral een diensteneconomie hebben, het wordt niet minder getroffen door de huidige crisis. De concurrentiekracht van de vele internationale bedrijven die hier actief zijn, wordt zwaar aangetast door de oplopende loonkostenhandicap tegenover onze buurlanden die geen automatische loonindexering kennen. Vele bedrijven kampen tevens met hoge energiefacturen: kantoren moeten verwarmd en verlicht worden, en de vervoerkosten die de werkgever betaalt voor zijn personeel swingen de pan uit.

De overheid doet er goed aan om selectief, gericht en tijdelijk het energie-intensieve industrieel apparaat draaiende te houden. Een soepele tijdelijke werkloosheid kan voor een aantal bedrijven ook soelaas bieden. De overheid is de vraag van Voka op deze punten tegemoet gekomen. Maar tegelijk moeten overheid, gezinnen én bedrijven nu massaal inzetten op de energietransitie. Woningen maar ook kantoren kunnen in onze metropool nog heel wat energiezuiniger.

Laten we dan ook van deze crisis een opportuniteit maken. Een opportuniteit om ons land en Brussel een versnelling hoger te laten schakelen in de energietransitie, onder meer met investeringen in de renovatie van woningen en kantoren, maar vooral door leidend te zijn in de technologie daarrond. Dit laatste impliceert dat we voluit gaan voor een sterkere digitalisering, die een belangrijke hefboom vormt om efficiënter met energie om te gaan.

We blijven overtuigd van het toekomstpotentieel van Brussel als aantrekkingspool voor kennisintensieve activiteiten. Maar we zullen ons schrap moeten zetten om Brussel attractief te houden voor talent en investeerders, en onze positie internationaal te verzekeren en liefst te versterken. Binnenkort mag u hierover meer nieuws verwachten naar aanleiding van de studie die een multidisciplinair team van KU Leuven, VUB en ULB uitvoerde op vraag van Voka Metropolitan.

De Brusselse en Vlaamse overheid kunnen daar alvast toe bijdragen door doorbraken te realiseren in een aantal aanslepende dossiers, zoals de herinrichting van de ring. We rekenen er op dat Brussel en Vlaanderen dit najaar hierover een akkoord bereiken. 

Bereikbaar zijn voor talent blijft een grote uitdaging voor Brussel om zijn rol als economische trekpleister te verzekeren.

Contactpersoon

Artikel uit publicatie