Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Opinie: Logica bedrijven botst met politiek

Opinie: Logica bedrijven botst met politiek

  • 13/03/2023

Een nieuwe studie van de Nationale Bank van België bevestigt: de Brusselse metropool beschikt internationaal vergeleken over een sterk potentieel, maar de bedrijfsdynamiek zit vooral in de rand. De analyse van de Nationale Bank spoort met de studie die Voka Metropolitan recent publiceerde omtrent de evoluties van de kenniseconomie in de Brusselse metropool.

De internationale benchmarking van de Nationale Bank bevestigt de troeven van de Brusselse metropool: een sterke aanwezigheid van kennisbedrijven, centrale ligging, EU-aanwezigheid, internationale bereikbaarheid. Maar de pijnpunten zijn evenmin verrassend: slecht werkende arbeidsmarkt, verkeerscongestie, gebrekkige digitale connectie … naast een problematische bestuurlijke organisatie.

In de Brusselse metropool botst de logica van de bedrijven met de politieke logica. Ondernemingen kiezen steeds vaker voor de (brede) rand rond Brussel: beter bereikbaar, meer beschikbare ruimte, minder lokale belastingen … en toch de nabijheid van Brussel als internationaal centrum. Maar politiek gaapt er een kloof tussen Brussel en het omliggende Vlaanderen. 

Zo is het onbegrijpelijk dat het Brusselse en Vlaamse Gewest het maar niet eens worden over de werken aan de Ring, noodzakelijk om de verkeersellende aan te pakken. En nog onbegrijpelijker is de Brusselse voortvarendheid om toegangswegen drastisch te versmallen zonder automobilisten voldoende alternatieven te bieden.

Maar er is ook hoop. VDAB en Actiris hebben recent hun samenwerking versterkt, met de ambitie jaarlijks 10 procent meer Brusselaars toe te leiden naar bedrijven in Vlaanderen.

Bemoedigend zijn ook de recente stappen van het Brussels gewest om de internationale aantrekkelijkheid te versterken. We denken aan een versoepeling van de stralingsnormen voor 5G, een eerste belangrijke stap. Verder zijn er de geplande werken voor de herinrichting van de Europese wijk en de plannen om de administratieve rompslomp te beperken voor expats die naar Brussel komen.

Zorgenkind blijft de toekomst van Brussels Airport. Een vliegwet om rechtszekerheid te bieden, is verder af dan ooit. Nu is zelfs de continuïteit bedreigd door gebrek aan een rechtszeker kader inzake stikstof in Vlaanderen. Ook de Vlaamse overheid dient te beseffen dat de luchthaven een motor van groei is, inzonderheid voor de brede Vlaamse rand rond Brussel. 

Brussel en de rand, economisch is hun lot steeds meer aan elkaar verbonden. Samen vormen ze een ijzersterke cluster voor toekomstgerichte bedrijvigheid. We hopen dat politiek Vlaanderen en Brussel elkaar meer vinden om die troefkaart samen uit te spelen en zo meer welvaart te creëren voor hun burgers.

Kris Cloots, voorzitter

Artikel uit publicatie