Skip to main content
Map

Opinie: herlanceren

  • 29/06/2020

Er is licht aan het eind van de tunnel. Nu we het coronavirus bij het nekvel gegrepen hebben is het zaaks om die greep niet te verslappen. Ook al gaan de cijfers de goede richting uit, helemaal verdwenen is dit beestje niet. Naast blijvende aandacht voor de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om besmettingen te vermijden, is het nu tijd om de economie een noodzakelijke duw in de rug te geven. Is de heropstart voor zo goed als alle ondernemingen intussen een feit, dan moet er nu een relance komen om de economie op toerental te krijgen.

Een grote verantwoordelijkheid rust daarvoor bij onze beleidsmakers, op alle niveaus. Op Europees vlak is het essentieel dat het vrij verkeer en de internationale handel opnieuw hun ritme kunnen vinden. Op vlak van export is er bovendien nog ruimte voor groei als we kijken naar de handel in diensten. Dat is een opportuniteit voor zowel binnenlandse werkgelegenheid als voor het opkrikken van onze exportcijfers. Daarnaast kijken we met een bang hart naar de vastgelopen brexitonderhandelingen. Een harde brexit bovenop de coronacrisis kan dramatisch zijn: tienduizenden jobs staan dan op de helling en onze export krijgt dan een nieuwe klap.

De federale en Vlaamse regering staan voor de verantwoordelijkheid ons uit deze crisis te halen en dat doen ze best door verder te kijken dan business as usual. Gebruik dit moment voor een transitie naar een duurzamere, digitale economie. Geef de arbeidsmarkt een nieuwe dynamiek die – zoals nu noodzakelijk blijkt –
gericht is op flexibiliteit en activering of opleiding van tijdelijk werklozen. Andere hefbomen zijn investeringen in mobiliteit, opleiding en vorming, innovatie, digitalisering.

Dat de ondernemers in onze regio er alles aan doen om hun activiteiten terug op peil te krijgen, of zelfs te verbeteren, blijkt haast elke dag. Ook nu weer zal je berichten lezen over bedrijven met nieuwe ontwikkelingen en initiatieven die er kwamen ondanks of juist dankzij corona. Het blijft opmerkelijk hoe daadkrachtig, veerkrachtig en creatief we zijn in moeilijke tijden.

Gebruik dit moment voor een transitie naar een duurzamere, digitale economie.

Benny Smets, voorzitter Voka Kamer van koophandel Vlaams-Brabant

Moeilijke tijden zijn het ook voor de transport- en logistieksector. Het vrachtvervoer mocht als een van de weinigen blijven rijden, maar de sector is afhankelijk van haar klanten. Als de productie stilligt of gereduceerd wordt, is er ook minder nood aan transport. Zo blijkt eens te meer hoe verweven alle sectoren met elkaar zijn. Ook voor deze sector moeten we dit moment aangrijpen om zaken verbeteren.
Transport via spoor en water kan nog opgedreven worden, het is tijd voor een innovatief model voor stadsdistributie, duurzame transportvormen moeten gestimuleerd worden en de instroom van chauffeurs opgekrikt. We mogen geen schrik hebben om vooruit te kijken en te investeren. Ook hier ligt weer verantwoordelijkheid
bij de overheden. In plaats van snel geldgewin door bijkomende
kilometerheffingen, zou men beter zoeken naar structurele mobiliteitsverbeteringen mét impact.

Uitdagingen genoeg, op alle vlakken. Maar als de crisis ons één iets leert, is het dat we niet snel klein te krijgen zijn. Zolang we blijven beseffen dat we meer dan ooit moeten samenwerken en aan hetzelfde zeel moeten trekken.

Proximus

Artikel uit publicatie