Skip to main content
Map

Opinie: Groeimanifest voor Brussel

  • 02/06/2022

De economische barometer staat op onweer, met veel onzekerheid over hoe hard het economisch noodweer wel zal toeslaan. In onzekere tijden is het zaak het hoofd koel te houden en te focussen op strategische lijnen die op termijn onze welvaart verzekeren. 

Een lijn die steeds duidelijker naar voor komt is de escalatie van de energieprijzen die de nood aan een duurzame transitie in onze economie nog dwingender maakt.  Evenzeer wordt het zonneklaar dat de overheid niet alle facturen kan blijven betalen om de bedrijven en burgers te ondersteunen. 

Om de collectieve verarming veroorzaakt door hogere prijzen voor energie, grondstoffen en materialen te keren, is een duidelijke strategie nodig die leidt naar een nieuwe economische groeidynamiek. Dat vereist dat meer mensen aan de slag zijn om onze economie te doen draaien, en evenzeer dat we inzetten op innovatie – onder meer via digitalisering - om het verschil te kunnen maken met concurrenten. Dat zijn twee pijlers van het Groeimanifest dat Voka onlangs lanceerde.

De Brusselse metropool heeft meer dan ooit nood aan dergelijk Groeimanifest. Thans gaat het de verkeerde richting uit: het Brusselse gewest kijkt aan tegen een torenhoge schuld en een structureel begrotingsdeficit. Dat is onhoudbaar en beperkt de marge om te investeren in maatschappelijke noden als betaalbare huisvesting, een versterkt netwerk van openbaar vervoer, opleiding en begeleiding van duizenden werkzoekenden… Anderzijds jaagt het Brusselse gewest bedrijven en pendelaars nog steeds de stad uit. Die vormen nochtans de basis voor welvaartsgroei in het gewest, en tegelijk een hefboom voor gezonde overheidsfinanciën.

Een hernieuwde groeistrategie voor Brussel start met het opnieuw centraal stellen van zijn economische centrumfunctie. Het stadscentrum meer autoluw maken, past zeker in een toekomstgerichte strategie om de stad  leefbaarder te maken en aantrekkelijker voor talent. Maar dat moet gepaard gaan met voldoende aantrekkelijke alternatieven voor autoverkeer, zoals overstapparkings en performant openbaar vervoer. Niet enkel dienen bedrijven vlot bereikbaar te blijven, ook dienen ze ruimte te krijgen in de stad. Het bekomen van een vergunning voor bedrijfsprojecten is er een heuse calvarieberg. Het verbaast niemand meer dat er meer bedrijven Brussel verlaten dan er zich komen vestigen.

De centrumfunctie van Brussel – nationaal en internationaal – blijft dé troefkaart om bedrijven en talent aan te trekken. Die moet beter worden uitgespeeld. Onder meer door Brussel bereikbaar te houden, ook internationaal, of het voorop te doen lopen als Smart City onder meer via 5G.  Dat geeft de Brusselse economie een permanente zweepslag van vernieuwing en internationale concurrentiekracht.
Een andere belangrijke troef is de jonge bevolking van Brussel. Hier zit een aanzienlijke reserve aan talent die we kunnen ontwikkelen en inzetten. Het optrekken van de Brusselse werkzaamheidsgraad van 62% naar het Belgisch gemiddelde van 70% zou reeds een hele slok op de borrel schelen voor de Brusselse economie en de Brusselse overheidsfinanciën. Maar de lat mag ook hier hoger... Dat kan door meer Brusselaars in Vlaanderen aan de slag te krijgen, waar bedrijven hard op zoek zijn naar medewerkers.

Het is tijd voor actie, onze welvaart en ons welzijn hangen ervan af!

Kris Cloots, Voorzitter

Contactpersoon

Artikel uit publicatie