Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Opinie: Campagne voeren voor Brussel

Opinie: Campagne voeren voor Brussel

  • 12/10/2023

De politieke wereld is reeds volop in de ban van de stembusslag van volgend jaar. Voka Metropolitan rekent er op dat de betrokken overheden de komende maanden toch nog knopen doorhakken in een aantal aanslepende dossiers die bepalend zijn voor ondernemen en werken in de Brusselse metropool. 

Er zijn vooreerst de mobiliteitswerven, die de bereikbaarheid van het hoofdstedelijke gewest moeten verzekeren. De werken aan de Van Praetlaan, de toegangsweg voor Brussel via de A12, zijn gestart. Begeleidende maatregelen zijn dringend nodig om de hinder te beperken en structureel de bereikbaarheid van de kanaalzone en het centrum voor vrachtverkeer en pendelaars te verzekeren. 

Intussen lopen ook de werken aan het viaduct van Vilvoorde. Het Brussels en Vlaams gewest dienen overleg te plegen over de afstemming van werken in de Noordrand. Daarbij is een globaal akkoord tussen beide gewesten over de werken aan de ring broodnodig. Nog deze legislatuur moet alles klaar zijn om tot vergunningen voor de werken te kunnen overgaan.

Naast een verbetering van de weginfrastructuur is ook een doorbraak nodig in de geplande investeringen in openbaar vervoer. Positief is dat na de Brusselse nu ook de Vlaamse regering de vergunning verleende voor het spoortraject van de luchthaventram. Het is nu zaak de werken snel aan te besteden.

Een andere zorg voor ondernemingen in Brussel betreft de toenemende onveiligheid in bepaalde stadswijken, inzonderheid in stationsbuurten. Niet enkel buurtbewoners, maar ook bedrijven en hun medewerkers hebben er steeds meer last met daklozen, druggebruikers en straatcriminaliteit. Dat weegt op de aantrekkingskracht van Brussel als centrum voor wonen, werken en ondernemen. Onveilige en vervuilde stationsbuurten schrikken ook internationale bezoekers af. In het licht van het komende EU-voorzitterschap van België zal dit negatief afstralen op de internationale reputatie van Brussel.

Het betreft een complex probleem, dat op vele fronten dient te worden aangepakt: handhaving van de veiligheid door extra inzet van politie en gerecht, aanpak van illegale migratie, zorg voor mensen in armoede met noodopvang, ingrepen in de ruimtelijke ordening met meer gemengde wijken… De recente actie voor het opkuisen van het Zuidstation was zeker nodig, maar nu moet er dringend gewerkt worden aan een structurele aanpak, gecoördineerd tussen alle betrokken overheden. 

Een derde werf die absoluut moet worden aangepakt: de lokale belastingen op kantoren swingen in tal van Brusselse gemeenten de pan uit. De fiscale kloof met gemeenten in de Vlaamse en Waalse rand is groot. Het schrikt vele bedrijven af verder in Brussel te investeren. Voka Metropolitan dringt aan op een fiscale standstill in dit laatste jaar voor de verkiezingen. Voor de volgende legislatuur bepleiten we een fiscaal pakt tussen gewest en gemeenten, gericht op een structurele beheersing van belastingen op kantoren en bedrijven.

Geachte beleidsverantwoordelijken, voer de komende weken nog actief campagne voor Brussel, zet de metropool in de markt als centrum voor ondernemen en werken. Doe dit, vooraleer op verkiezingscampagne te trekken om u zelf in de markt te zetten.

Kris Cloots, voorzitter

Artikel uit publicatie