Skip to main content
Map

Opinie: Brussel post corona

  • 12/03/2021

De coronacrisis is bijzonder hardnekkig. De corona-moeheid raakt nog meer verspreid dan het virus zelf. Het moe zijn, is begrijpelijk. Maar gelatenheid is niet op zijn plaats. De perspectieven op een uitweg uit de crisis, maatschappelijk en economisch, worden steeds tastbaarder. En we zijn het aan onze welstand verplicht ambitie te hebben om opnieuw te groeien, en daarvoor ook nieuwe paden te bewandelen.

Voor vele bedrijven impliceert dit het heruitvinden van hun businessmodel, of minstens het op scherp zetten van de unique selling proposition. Dat geldt ook voor het verdienmodel van een hele regio, zoals Vlaanderen en Brussel. De kern van dit verdienmodel ligt voor beide regio’s in de internationale connectie. De lokale markt is klein, en vele bedrijven leven van klanten in het buitenland. De regio is centraal gelegen in de koopkrachtige Europese markt en voor Brussel komt er het EU-beslissingscentrum bij. Dat trekt buitenlandse bedrijven aan.

Ook post corona blijft internationale connectie en aantrekkingskracht voor de Brusselse metropool de kern van het verdienmodel. Brussel ligt er al maanden desolaat bij, wegens geen horeca, cultuur, events, conferenties, en bijna lege kantoren. Komt alles terug nadat corona bezworen is? Dat hangt af van de keuze om investeerders, talent en bezoekers te blijven aantrekken, tot ver over de gewestgrenzen heen. Zonder hen zullen tal van bedrijven in de horeca, cultuur, eventsector misschien snel de deuren terug moeten sluiten…wegens geen klanten. Even goed als de schoonmaak van kantoren, koerier- en onthaaldiensten, beveiliging, en andere lokale diensten aan bedrijven.

De internationale connectie van Brussel verzekeren betekent onder meer dat Brussels Airport door de crisis moet worden geloodst. Het zou een fatale vergissing zijn vliegverkeer te laten verdwijnen naar onze buurlanden. De sense of urgency om Brussels Airport te doen overleven en zijn plaats in Europa te verzekeren, is helaas zoek.

Tegelijk blijft de bereikbaarheid van Brussel voor pendelaars uit eigen land cruciaal, om voldoende talent in Brussel aan de slag te houden. De plannen voor een verbeterd openbaar vervoer en overstapparkings, zoals ook terug te vinden in de regionale en federale relanceplannen, zijn toe te juichen. Maar het mag sneller. Intussen kan Brussel maar beter geen nieuwe tolmuren oprichten, wat dreigt met een eenzijdige Brusselse km-heffing zoals ze nu voorligt.

Corona maakt ook van de digitale connectie van Brussel een noodzakelijke hefboom voor de toekomst.  We lopen hier thans achterop. De meeste EU-landen hebben reeds 5G commercieel uitgerold. Brussel kan zich niet meer permitteren dit op de lange baan te schuiven door nog het hele voorjaar een burgerraadpleging te organiseren. Actie rond meer realistische stralingsnormen en het  voorzien van antennes is ook nodig om een nakende verzadiging van 4G te counteren. 

Het is zeker aan te moedigen dat Brussel gaat voor duurzaamheid en zorg voor een gezonde leefomgeving. Een uitrol van 5G is daarmee niet in tegenspraak. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waakt over de effecten van de straling en stelt als veilig normen voorop die 50 keer meer toelaten dan de huidige Brusselse normen. En ook het vrijwaren van een positie voor het luchtverkeer op Brussel kan duurzaam gebeuren.  Zo biedt de voorgenomen HST-connectie op de luchthaven alvast alternatieven voor vluchten op korte afstand.

Digitalisering, duurzaamheid en zorg voor gezondheid zijn de drie speerpunten in de toekomststrategie in het Voka-plan Samen Groeien. Met een slimme aanpak vormen ze ook hefbomen voor de verdere ontwikkelen van de Brusselse metropool als internationale aantrekkingspool. 
 

Contactpersoon

Artikel uit publicatie