Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Opinie: Bedrijfsvastgoed op een kruispunt

Opinie: Bedrijfsvastgoed op een kruispunt

  • 16/03/2021

Het ziet er niet meteen naar uit dat we snel terug naar kantoor zullen kunnen. Zo is het intussen – met uitzondering van de zomerperiode – al langer dan één jaar dat we collega’s, klanten, partners, etc. van achter onze computer begroeten. Voor velen begint dit door te wegen: bij velen gaat de mentale gezondheid achteruit, mensen verliezen perspectief en na een aanvankelijke boost, gaat de productiviteit en continuïteit in bedrijven achteruit. Kortom, het is genoeg geweest.

Laat ons duidelijk zijn, de cijfers moeten eerst positief evolueren voor we eindelijk nog eens uit huis mogen. We blijven dan ook begrip tonen voor de geldende maatregelen. Maar dat belet de overheden niet om intussen toch een echte exitstrategie uit te werken. Er wordt verwezen naar de vele onzekerheden die zo’n plan bemoeilijken, maar desondanks moet het mogelijk zijn om met realistische en specifieke als-dan-scenario’s uitzicht te bieden aan de bevolking en ondernemingen. Want ondanks alle welgekomen steunmaatregelen – waarvoor we pleiten dat ze zolang mogelijk worden verdergezet – zal vooral een normalisering op termijn het meeste soelaas brengen.

Normalisering is een relatief begrip, want in hoeverre is het (ondernemers)leven blijvend geïmpacteerd door deze pandemie? In dit magazine gaan we dieper in op bouw en bedrijfsvastgoed en het is nu al duidelijk dat back to normal misschien eerder back to the future zal zijn. De rol van kantoren zal evolueren van werkplek naar ontmoetingsplek. Mensen zullen in functie van hun taken en afspraken beslissen waar ze die het best kunnen uitvoeren. Op kantoor kom je om met collega’s of externen te vergaderen of projectmatig te werken. Heb je nood aan focus, dan zul je eerder vanuit huis of een coworking space werken.
 

“Waar overheden moeten werken aan een exit-strategie, moeten bedrijfsleiders nu al nadenken over hun comeback-plan: hoe zal het werkregime er uit zien na corona?”

Benny Smets, voorzitter Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

Waar overheden moeten werken aan een exit-strategie, moeten bedrijfsleiders nu al nadenken over hun comeback-plan: hoe zal het werkregime er uit zien na corona? Werknemers snakken er dan wel naar om terug samen op kantoor te komen, de flexibiliteit die we nu gewend zijn, kun je niet meer afnemen. Door het juiste evenwicht te vinden tussen thuis, een werkhub en kantoor geven we niet alleen welzijn en de productiviteit van onze mensen een boost maar ook onze slabakkende economie.

Nog zo’n vraagstuk is de bereikbaarheid van onze bedrijven. We beseffen vandaag hoe waardevol de tijd is die je wint door niet in de file te gaan staan. Nochtans liggen tal van ondernemingen in gebieden waar de bereikbaarheid tekort schiet, vaak daterend uit een tijd waarin auto nog koning was. Nu de mobiliteitsmogelijkheden, van step tot speedpedelec of bus, nooit eerder zo divers waren, moeten we ons locatiebeleid in vraag durven stellen.

Overheden kunnen ook hier te hulp schieten. Zij hebben de sleutels in handen om het gebruik van die alternatieve vervoersmodaliteiten te stimuleren en om de stilaan beperkt beschikbare ruimte voor ondernemingen te optimaliseren. Faciliteer de ontwikkeling van de vele brownfields in onze regio en zorg voor nuttige bestemmingen van leegstaande gebouwen. We staan op een belangrijk kruispunt, nu is het aan ons allen om de juiste afslag te nemen. Enkel zo kunnen we van deze noodsituatie een deugd maken.

Proximus

Artikel uit publicatie