Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Openbaar vervoer wil pendelaars verleiden met nieuw aanbod

Openbaar vervoer wil pendelaars verleiden met nieuw aanbod

  • 15/09/2021

MIVB, De Lijn en NMBS ontvouwen plannen voor Voka-leden

MIVB, De Lijn en NMBS werken voluit aan nieuwe diensten om pendelaars terug te winnen, zoals flexibele abonnementen voor wie deels thuiswerkt, of apps die onder meer de drukte op de lijnen aangeven of die de reiziger multimodale trajecten aanbieden (MaaS). Zo bleek op een panelgesprek met de operatoren, dat plaatsvond op dinsdag 14 september en georganiseerd werd door Voka Metropolitan, in samenwerking met Voka Vlaams Brabant.

Het openbaar vervoer telt nog steeds een pak minder reizigers dan voor de Covid-19-crisis. Er blijft de vrees voor besmettingen. Nogal wat pendelaars stapten over naar de wagen. De coronapandemie is voor het openbaar vervoer zeker een gamechanger. Telewerk kent een structurele doorbraak, waardoor de klassieke abonnementsformule van 5 dagen pendelen per week voorbijgestreefd is.

Flexibele abonnementen

De NMBS werkt volop aan een flexibel abonnement, dat in digitale vorm zal aangeboden worden aan de 300.000 abonnees, zo vertelde Matthias Dubois, head of marketing. Het nieuwe abonnement richt zich tot pendelaars die enkele dagen per week thuiswerken en zal 4 formules kennen: 120 dagen en 80 reisdagen over een periode van 12 maanden, en 10 dagen en 6 reisdagen over een periode van een maand. Het flex-abonnement zal voor de zomer van 2022 worden gelanceerd.

De MIVB lanceert een nieuwe, flexibele formule van een 100-rittenkaart, geldig gedurende 90 dagen. “Dit speelt in op het telewerken en biedt tevens combinatiemogelijkheden met privé-verplaatsingen”, aldus Tamara De Bruecker, deputy CEO van de MIVB. En ook bij De Lijn lopen besprekingen voor de invoering van een nieuwe tariefformule voor pendelaars die deels thuis werken, verzekerde Philippe Jacobs, vervoerregiomanager Vlaamse Rand.

Versterking van het aanbod

De operatoren blijven verder de ambities hebben om in te zetten op de omslag van autosolisme naar een duurzamer collectief vervoer. Ze hebben een reeks plannen klaar voor een versterking van het aanbod, en zetten daarbij in op intermodale connecties, park & ride, en vervoer op maat.

De MIVB blijft volop investeren in nieuwe tramlijnen, onder meer de lijn 9 van Simonis over UZ Brussel  naar de Heizel, en een tramlijn naar de site van Tour & Taxis. De werken aan de nieuwe metrolijn 3, van het Albert-station over het Noord-station naar Bordet, zijn gestart. De Vervoerregio Vlaams Rand van De Lijn zet in zijn plan voor volgend jaar in op de sterke assen naar Brussel, maar ook tangentiële verbindingen rond Brussel. De NMBS rolt het S-net (voorstedelijk Brussels net) verder uit, om op termijn 4 treinen per uur op alle belangrijke connecties te laten lopen.

Omslag is noodzakelijk

Voor Voka is de omslag naar een meer duurzame mobiliteit noodzakelijk, inzonderheid in de Brusselse metropool. “We moeten verhinderen dat Brussel verder verstikt in de files, die er intussen reeds terug zijn. Daartoe zijn er verschillende hefbomen: een slimme kilometerheffing, digitaal verkeersmanagement, aantrekkelijk openbaar vervoer, fietsinfrastructuur, enz.”, aldus Wim Pannecoucke, mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager bij Voka Metropolitan en Voka Vlaams-Brabant. 

“Het is daarbij essentieel te zorgen voor een efficiënte intermodaliteit, met vlotte overstapmogelijkheden van de wagen of fiets naar het openbaar vervoer", beklemtoont Jan Van Doren, directeur Voka Metropolitan. “We staan klaar voor onze leden om mee te werken aan duurzame mobiliteitsoplossingen.”

De opname van het panelgesprek met De Lijn, MIVB en NMBS kan u hier bekijken (90 min.)

Contactpersonen

Wim Pannecoucke

Adviseur Belangenbehartiging West-Brabant

Proximus