Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Open brief: Zonder stikstofkader komt Vlaanderen tot stilstand

Open brief: Zonder stikstofkader komt Vlaanderen tot stilstand

  • 23/10/2023

Ultieme oproep van de Vlaamse Ondernemers, verschenen in De Tijd op 23 oktober.

Aan alle verantwoordelijke partijen en politici,

De stikstofproblematiek bedreigt de toekomst van ondernemingen en de jobs en welvaart van vele duizenden Vlamingen. We zitten in overtijd om tot een decretaal stikstofkader te komen. 21 werkgeversorganisaties, verenigd in het Vlaams Werkgeversplatform, eisen politieke actie. Als u nu niet handelt, kijken onze ondernemingen en bij uitbreiding de hele samenleving aan tegen een vergunningenstop en miljarden euro’s schade. 

Zonder robuust stikstofkader komt Vlaanderen letterlijk tot stilstand. Een programmatorische aanpak van het stikstofprobleem via een stikstofdecreet is de enige weg uit de impasse. 

Waar we lang voor gewaarschuwd hebben, is vandaag realiteit geworden. De vergunningenstop in Vlaanderen is reeds een feit. Sinds het Ineos-arrest en het intrekken van de ministeriële stikstofinstructies heerst er complete rechtsonzekerheid op het terrein. Tal van bedrijven met uitbreidingsplannen of bedrijven die hun bestaande activiteiten moeten hervergunnen, kampen met vergunningsproblemen. Vergunningverlenende overheden stuiten op onredelijke adviezen, talmen met beslissingen of weigeren zelfs nog langer vergunningsaanvragen te behandelen zodra er maar de minste stikstofuitstoot mee gemoeid is. In de komende weken en maanden zal het aantal vastgelopen dossiers in alle economische sectoren niet meer te overzien zijn. Vlaanderen dreigt te verzanden in een stikstofmoeras en internationaal als investeringslocatie uit de boot te vallen. Misgelopen investeringen staan gelijk aan misgelopen jobs en welvaart.

Alles waarvoor een spade de grond in moet, staat op losse schroeven. De vergunningencrisis treft niet enkel de industrie. Ook andere grote werven zoals investeringen in de modal shift naar meer goederenvervoer per spoor, nieuwe duurzame energieprojecten, luchthavens en haveninfrastructuur staan in de wachtrij. Maar ook woningbouw en investeringen bij  familiale ondernemingen en landbouwbedrijven zijn bedreigd. Elke Vlaming zal met de impact van een complete vergunningenstop te maken krijgen.

Na het advies van de  externe juristen aangeduid door de Vlaamse regeringspartijen is het nu tijd om door te zetten tot de finish. Elke verdere aarzeling komt neer op bijkomende en onherstelbare schade voor onze economie en onze welvaart. Er zijn geen excuses meer, het stikstofdossier verdraagt geen verdere vertraging. 

U weet wat u moet doen. Breng de tekst van het voorstel van stikstofdecreet in lijn met het politieke akkoord van maart 2023. Maak werk van een robuustere onderbouwing en motivering van het decreet om zoveel als redelijk en mogelijk is tegemoet te komen aan het advies van de Raad van State van begin oktober. Bespreek en stem de teksten in het Vlaams Parlement.   

Van nul af aan beginnen heronderhandelen over een nieuw stikstofdecreet is hoegenaamd geen optie. De Vlaamse ondernemingen hebben gewoonweg geen tijd meer, we zitten al lang in overtijd.  

Voor de Vlaamse ondernemingen is niets vandaag belangrijker en urgenter dan het stikstofdossier. Het is tijd voor al onze politici om hun verantwoordelijkheid te nemen. Wij rekenen op u.

Vlaamse Ondernemers

Vlaamse Ondernemers is een samenwerkingsverband tussen 21 sector- en werkgeversorganisaties.
Hans Maertens (Voka), Jolyce Demely (Agoria Vlaanderen), Jeroen Dhanens (Cimabel), Jan Delfosse (Comeos), Stany Vaes (Denuo), Wim De Wulf (Energia), Ann Wurman (essenscia vlaanderen), Pieter Van Bastelaere (FBAA), Marc Van den Bosch (Febeg), Philippe Degraef (Febetra), Andreas Cremer (Febiac), Paul Verschueren (Federgon), Karla Basselier (Fedustria), Nadia Lapage (Fevia Vlaanderen), Lieve Vanlierde (inDUfed), Philippe Coigné (Staalindustrie Verbond), Luc Missante (Traxio), Marc Dillen (Embuild Vlaanderen), Stephan Vanfraechem (Vlaamse Havenvereniging), Johan Staes (Vlozo) en Didier Lobelle (Werkgeversfederatie voor de Internationale Handel, het Vervoer en de Logistiek).

Contactpersoon

Kris Claes

Gedelegeerd Bestuurder

Proximus