Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Open brief van regiovoorzitter Walter Kestens

Open brief van regiovoorzitter Walter Kestens

  • 09/02/2022

Beste leden

Als voorzitter van het Voka regiobestuur Zuid-Hageland wens ik jou en al je medewerkers een warm en ondernemend 2022 toe. In normale omstandigheden zou ik mijn wensen persoonlijk overmaken tijdens Nieuwjaarsreceptie van Voka Vlaams-Brabant, maar de welbekende kwaal blijft ieders agenda teisteren. Als alternatief zal er op 24 maart een lente happening doorgaan waar Voka onder meer haar ambities voor 2022 en de Ondernemer van het jaar zal bekend maken. Ik kijk er alvast naar uit om jullie op dit mooie netwerkmoment opnieuw te ontmoeten en tijdens alle culinaire verwennerij het glas te heffen op een voorspoedig ondernemersjaar. 

Als ledenorganisatie is het onze prioriteit om jullie belangen in kaart te brengen en ze vervolgens ook te behartigen. Waar mogelijk proberen we via strategische dossiers een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat te creëren. Dat er wordt nagedacht over uitbreidingsmogelijkheden op het Tiense Soldatenveld en de handelssite Nelissen juichen we alleen maar toe. We scharen ons graag achter zulke initiatieven aangezien ze volgens ons de mogelijkheden voor ondernemers alleen maar vergroten. Bovendien is het een zoveelste bewijs dat we binnen Zuid-Hageland over een uiterst dynamisch groep ondernemers beschikken wiens zoektocht naar opportuniteiten nooit eindigt. Door deze attitude schakelen we snel en gericht wanneer nodig. Zo engageren we ons in de toekomst ook voor een waterrecuperatieproject om de strijd aan te binden tegen de nijpende waterschaarste.

Ondernemers uit Zuid-Hageland blijven spontaan werk maken van urgente thema’s als duurzaamheid en mobiliteit. Het is geen toeval dat een bedrijf als Kim’s Chocolates het schopte tot finalist van de miK Klimaatambassadeur 2021. Ik zeg met het volste vertrouwen dat elke ondernemer uit deze regio ambities heeft om duurzaamheid in zijn organisatie te implementeren. In lijn met die filosofie wil ik alvast pleiten voor een goederenspoorontsluiting. Een gewaagd voorstel, maar een bijkomend spoorknooppunt in Zuid-Hageland levert gemiddeld een CO₂-vermindering van 40 procent op. Wie voor veranderingen wil zorgen, moet soms uit zijn comfortzone treden.

Hoe meer vooruitstrevende ideeën we binnen onze organisatie willen toepassen, des te meer achterhaald sommige principes ons lijken. De belasting op drijfkracht is ondertussen achterhaald en levert louter frustraties op. In combinatie met de hallucinante energieprijzen is deze last simpelweg te zwaar voor ondernemers. Daarom pleiten we dit jaar voor een resolute afschaffing, zodat mensen met ideeën en ambitie in deze regio met zo weinig mogelijk restricties aan de slag kunnen gaan. Ten slotte zullen we vanuit Voka de lokale overheden er blijven aan herinneren dat onze industriële sterkhouders en kmo’s onmisbare partners zijn om op beleidsniveau een impact te maken. 

Ongeacht de sector of omvang, we kunnen van elkaar blijven leren. Een centraal ondernemersloket voor gans Zuidoost-Hageland zou ons alvast veel tijd en geld kunnen besparen. Door alle kennis binnen een platform te verzamelen, kunnen we eens zo efficiënt kennis en ervaringen uitwisselen. 
Dat binnen de regiowerking van Voka Zuid-Hageland zijn zowat alle belangrijke economische spelers actief lid zijn, is hier van het grootste bewijs. Zo blijft verbondenheid één van onze voornaamste troeven. Het besef dat samen een vuist maken nog steeds de meeste slaagkansen genereert, werd de afgelopen crisis meermaals bewezen. Daarom nodig ik jullie samen met het regiobestuur van Voka Zuid-Hageland opnieuw uit om ook dit jaar als vanouds en met volle goesting een nieuw hoofdstuk te schrijven aan onze samenwerking,

Ondernemende groeten, Walter Kestens
 

Contactpersonen

Pascal Caroyer

Adviseur Belangenbehartiging Hageland

Gaëlle Depré

Relatiebeheerder regio Hageland

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
Proximus
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Advertentie VanRoey- nov
AW_Digitalisering
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - obd
AW_Welt_6stappenplan