Skip to main content
Map

Op zoek naar Brussels talent

  • 02/06/2022

Rondetafel VDAB-Actiris wijst de weg

In de “war for talent” kijken vele bedrijven in Brussel en de brede rand naar de grote reserve van Brusselse werkzoekenden. VDAB en Actiris staan klaar om hen te helpen in de zoektocht naar Brussels talent, al zullen bedrijven dit talent ook zelf moeten ontwikkelen. Zo bleek op een rondetafelgesprek met VDAB en Actiris.

Tekst: Jan Van Doren

Voka Metropolitan en Voka Vlaams Brabant brachten ondernemingen uit Brussel en de Vlaamse rand rond de tafel met vertegenwoordigers van Actiris en VDAB-Brussel. De bedrijven legden hun problemen open op tafel: technische profielen zijn moeilijk te vinden, en evenzeer zorgprofielen zoals in kinderopvang, kandidaten missen vaak motivatie, schieten te kort inzake taalkennis,  of hebben probleem om op het werk te geraken…Opvallend is ook de vaststelling in HR-middens dat de coronaperiode en stelsel van tijdelijke werkloosheid de motivatie om naar een job te zoeken en zich te verplaatsen, heeft afgezwakt.

Onze bedrijven rekenen op steun van VDAB en Actiris, maar voor vele personeelsdirecties is het nog steeds niet duidelijk welke steun ze kunnen krijgen, hoe die te krijgen valt, en hoe de rolverdeling tussen VDAB en Actiris in elkaar zit. De rondetafel hielp hen op weg.

foto

Premies bij aanwerving

Bedrijven in Vlaanderen die op zoek gaan naar werknemers in Brussel kunnen via de VDAB gaan maar zich ook direct bij Actiris melden, verzekert Geert Pauwels, directeur van VDAB-Brussel.  VDAB is in Brussel in eerste orde actief inzake opleidingen, maar kan ook in samenspraak met Actiris de toeleiding van Brusselse werkzoekenden naar jobs met werktaal Nederlands verzorgen, in Vlaanderen of Brussel.

Werkgevers kunnen hun vacatures digitaal publiceren op My Actiris. “Wij kunnen een preselectie doen van maximum zes kandidaten. Bij de rekrutering kan eerst gestart worden met een Individuele Beroepsopleiding (IBO) binnen het bedrijf, die gesubsidieerd wordt. Voor de aanwerving van bepaalde groepen van Brusselse werkzoekenden kun je bij Actiris premies krijgen (Activa-premie, Phoenix-premie), ook wanneer de Brusselaar in het Vlaamse gewest aan de slag gaat.

Opleidingen op maat

VDAB en Actiris kunnen bedrijven met Nederlandstalige vacatures ook helpen om samen opleidingsacties op te zetten, voor groepen tot 20 personen. Deze opleidingsprojecten op maat vergen wel enige voorbereiding en een doordachte uitrol, wat al snel een zestal maanden vergt, aldus Pauwels. IT-opleidingen neemt een belangrijk deel in van het VDAB-aanbod, maar het grootste segment zijn de opleidingen Nederlands voor anderstaligen (NT2).

De directeur van VDAB-Brussel beklemtoont wel dat ook ondernemingen zich moeten aanpassen. “Zorg voor de doorgroei van je medewerkers, om zo plaats te maken voor de instroom van minder gekwalificeerde, die je dan kan trainen op de werkvloer. Wij kunnen geen witte raven meer beloven.”

Dat laatste is wel reeds bij vele bedrijven doorgedrongen. Zo bleek uit de rondetafelgesprekken dat de meeste bedrijven de vereisten inzake aanwerving een stuk hebben versoepeld. Maar bij velen leeft het gevoel dat de werkethiek en loyauteit aan een werkgever achteruit boeren.

Interesse in een samenwerking met VDAB en Actiris? Contacteer steve.vanhorebeek@voka.be of jan.vandoren@voka.be

Werkplek vrij voor nieuwkomers?

VDAB en Actiris ondernemen bijzondere acties om de aanwerving van nieuwkomers in ons land te vergemakkelijken, met aandacht voor taalproblemen en andere specifieke uitdagingen. Er zijn specifieke acties voor de tewerkstelling van vluchtelingen uit Oekraïne. 

Meer info via VDAB: werkgevers.vdab.be/werkgevers/werkplekvrij

Voka FAQ Oekraïne: www.voka.be/nieuws/oorlog-oekraine-de-meest-gestelde-vragen

Contactpersoon

Artikel uit publicatie