Skip to main content
  • Nieuws
  • Op naar de top - 5 aanbevelingen voor de arbeidsmarkt

Op naar de top - 5 aanbevelingen voor de arbeidsmarkt

  • 18/02/2020

Meer vacatures voor minder werkzoekenden, het is al een paar jaar een trend. De VDAB telt meer dan 280.000 openstaande vacatures die moeilijk ingevuld raken. Het gevolg? Ondernemingen groeien trager en de sociale zekerheid komt onder druk te staan. Het is dus alle hens aan dek om ook voor onze arbeidsmarkt een versnelling hoger te schakelen. Vijf aanbevelingen om meer mensen aan de slag te krijgen.

1. De Jobbonus 

Het nettoloon van de laagste lonen gaat omhoog zodat het lonender wordt om te werken.

2. VDAB gaat werkzoekenden actiever opvolgen en activeren

Het takenpakket van VDAB wordt verbreed naar de groep van inactieven, waarbij VDAB meer de rol van regisseur op zich neemt. 

3. Over de grens werk zoeken

Werkzoekenden worden aangemoedigd om ook over de grens van de stad, provincie of gewest te kijken voor een nieuwe job.

4. Economische migratie

Ook op economische migratie moet worden ingezet: België stelt zich op als aantrekkelijk gastland, met redelijke doorlooptijden voor papierwerk.

5. Flexibele kinderopvang

Flexibele kinderopvang moet het werkenden gemakkelijker maken om gezin en werk te combineren.

Meer weten?

www.fastforwardflanders.be
 

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - OBD
IMU - vzw - Altez