Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Oorlog in Oekraïne: steunmaatregelen voor ondernemingen

Oorlog in Oekraïne: steunmaatregelen voor ondernemingen

  • 22/03/2022

De effecten van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne zijn voelbaar in het hele land, op maatschappelijk, sociaal én economisch vlak. Ook de ondernemerswereld heeft het hard te verduren. De overheid treft nu maatregelen om de ondernemingen te ondersteunen en voorziet een verlenging van de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid, extra begeleiding van Oekraïners naar de arbeidsmarkt en financieringsmogelijkheden voor bedrijven.

Verlenging tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne

Het federale kernkabinet heeft op 14 maart 2022 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid te verlengen voor de periode van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022. Dat geldt zowel voor de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronapandemie, als voor de tijdelijke werkloosheid door het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

Alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van de coronapandemie of het conflict in Oekraïne (ook als die vóór 1 april 2022 zou vallen) kan bijgevolg tot en met 30 juni 2022 beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona.

VDAB bundelt vacatures voor vluchtelingen met #werkplekvrij

De Vlaamse regering bereidt maatregelen voor in het kader van de Oekraïnecrisis. De bedoeling is om vluchtelingen die graag willen werken, met taal- en andere opleidingen te begeleiden naar een job.

Oekraïners kunnen in België 'tijdelijke bescherming' krijgen en een A-kaart (bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister) aanvragen. Met dat beschermingsstatuut hebben ze recht op huisvesting en sociale zekerheid, en krijgen ze toegang tot de arbeidsmarkt. Zij mogen dus in België werken en moeten geen wachttijd doorlopen.

VDAB lanceert bovendien de hashtag #werkplekvrij en bundelt zo vacatures voor vluchtelingen.
Heb je vacatures in jouw bedrijf? Wil je die expliciet openstellen voor Oekraïense vluchtelingen die willen werken? Meld die vacatures dan op de onthaalpagina van VDAB en zet de hashtag #werkplekvrij in de functietitel. Op die pagina vind je ook een link naar het ondersteuningsaanbod waar je als werkgever gebruik van kan maken tijdens de aanwerving en tewerkstelling.

Daarnaast kondigt Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits bijkomende begeleiding aan voor Oekraïners en voorziet meer informatie voor de nieuwkomers in hun eigen taal.

Overbruggingslening

Naast maatregelen om mensen snel aan de slag te helpen, treft minister Crevits maatregelen om bedrijven in deze crisis te ondersteunen. De huidige overbruggingslening is vanaf nu ook toegankelijk voor bedrijven die zware hinder ondervinden door de oorlog en daardoor op korte termijn in financieringsproblemen dreigen te komen.

Met die overbruggingslening kunnen bedrijven hun verhoogde vaste kosten tijdelijk betalen. De lening heeft een rente van 1% en heeft een looptijd van 24 of 36 maanden, afhankelijk van de hoogte van het bedrag. De eerste 12 maanden moeten er geen aflossingen gebeuren. Om in te spelen op de liquiditeitsnoden van de bedrijven wordt bijkomend 100 miljoen euro aan leningscapaciteit ter beschikking gesteld. Ook zullen de nodige waarborgmogelijkheden worden voorzien.

Heb je nog een vraag over wat de gevolgen van de Oekraïnecrisis betekenen voor jouw onderneming? Lees dan zeker onze FAQ waarin we de meeste gestelde vragen behandelen.

Contactpersoon

Davy Maes

Kennis & advies / Menselijk kapitaal

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag