Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • “Oorlog bombardeerde economie tot coronadiepte, maar herstel is in zicht”

“Oorlog bombardeerde economie tot coronadiepte, maar herstel is in zicht”

  • 22/02/2023

persbericht

Eén jaar na de inval van Rusland in Oekraïne krijgen we een beter zicht op de impact van deze crisis op de Limburgse economie. Op 10 maanden tijd is de Limburgse conjunctuur bijna even diep gezakt als in de coronacrisis waarvan we nog aan het herstellen waren. Echter, we zien ook stilaan opnieuw herstel en vooral vanaf de zomer zou de economie versneld moeten verbeteren, mits geen verdere escalaties. Ondanks deze polycrisis blijft de arbeidsmarktkrapte dé kopzorg van de Limburgse ondernemers. Het niet vinden van geschikt personeel beperkt de groei van bedrijven terwijl dit juist een opportuniteit moet zijn om uit de crisis te komen. Eén jaar na de oorlog zien we ook dat van de 600 ingeschreven Oekraïners bij de VDAB nog maar 25% aan de slag is. Dat is slechts een druppel op een hete plaat willen we ons systeem betaalbaar houden.

Bekijk de reportage over deze analyse op TV Limburg.

“Het is goed nieuws dat de vooruitzichten positief zijn, maar de krapte op de arbeidsmarkt blijft zorgen baren. De eigen arbeidsmarktreserve activeren, re-integratie van zieken en economische migratie moeten soelaas bieden. Onze lonen én energieprijzen blijven bij de hoogste van de wereld. Onze bedrijven kunnen extra concurrentieel nadeel missen als kiespijn." Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg

conjunctuurbarometer

 

Aantal starters kent lichte groei

Voor januari 2023 kunnen we 1104 nieuwe Limburgse ondernemingen optekenen. Dit zijn 1,1% meer starters dan een jaar geleden. Hiermee zit het starterscijfer voor januari dus in lijn met vorig jaar en ook met 2021. Waar we vorig jaar in totaal toch meer dan 3% minder starters hadden omwille van de onzekerheid die gepaard ging met de Oekraïnecrisis moeten we dit jaar blijven inzetten op een bloeiend starterslandschap in Limburg door o.a. gerichte begeleiding en coördinatie van de financieringsmogelijkheden. ​

Export: zwakste januari-prestatie sinds 2014

In januari maakt de exportactiviteit een solide duik. Het aantal afgeleverde certificaten krimpt met -9.4%, voor de gerealiseerde waarde loopt de terugval op tot -13.3%. In de periode 2010-2022 bleef de januarikrimp voor beide indicatoren beperkt tot -3.2%. De 1502 afgeleverde attesten zitten -15% onder het januarigemiddelde en vertegenwoordigen tevens de zwakste januariprestatie sinds 2014. ​ Toen werd een vergelijkbaar resultaat van 1509 stuks geregistreerd. De exportwaarde ​ (83.4 miljoen €) is quasi gelijk het januarigemiddelde sinds 2010 (82.8 miljoen €). Het is wel geleden van 2018 dat voor die maand nog een lager zakencijfer gerapporteerd werd. De Oekraïnecrisis is een echte exportcrisis is geworden voor onze provincie, temeer omdat Rusland voor de oorlog op plaats drie stond als verre exportbestemming.

De trends blijven opwaarts gericht, maar alleen die voor de waarde is significant. Twaalf maanden geleden was voor beide indicatoren nog een significant dalende tendens aan de orde.

De year-to-year differential voor de attesten blijft negatief (-9.5%), maar krimpt wel gevoelig ten opzichte van vorige maand (-13.1%). Van de marge van 0.9% die vorige maand nog gerapporteerd werd voor de exportwaarde, blijft deze maand niets meer over (-0.06%).

Op een jaar tijd 5% minder bouwvergunningen

Het totale aantal bouwvergunningen neemt toe met 8.6%. Het aantal vergunningen belandt op 469, maar blijft nog steeds -6% onder het maandgemiddelde. De aangroei wordt volledig gegenereerd vanuit de residentiële nieuwbouw (+39.2%). De overige segmenten moeten het stellen met een stevige krimp. Een licht opwaartse tendens lijkt sterk genoeg om het aantal bouwvergunningen tegen januari 2023 met ruim 6% op te drijven tot net geen 500 eenheden.

Binnen de renovatie-activiteit verlopen beide trends positief. Het mathematisch zwak neerwaartse patroon van de residentiële nieuwbouw wijst eerder op een stagnatietendens. Vorig jaar domineerde hier nog een significant neerwaartse trend. De niet-residentiële nieuwbouw zit trendmatig in de lift.

De year-to-year differential voor de totale markt blijft negatief (-5.2%) en krimpt licht ten opzichte van vorige maand (-8.25%). De vorige maand nog positieve marges van de residentiële (0.15%) en niet-residentiële (9.45%) renovatiebouw worden negatief (-2.35% resp. -6.2%), de reeds negatieve marge van de niet-residentiële nieuwbouw verruimt nog van -4.5% tot -14.7%.

Voertuigen: sterkste januari-groei sinds coronacrisis

In januari worden 54.5% meer nieuwe voertuigen ingeschreven dan in december. De aangroei is in hoge mate seizoenaal van aard (salonvoorwaarden) en blijft wel nog steeds onder het gemiddelde voor de periode sinds 2010 (75%). Het gaat echter wel om de sterkste januari-groei sinds het begin van de coronacrisis. ​ De groei wordt gegenereerd door de personenwagens (+65%), de opleggers (+78.4%) en in mindere mate de bedrijfsvoertuigen (12.1%). De vrachtwagens moeten het stellen met een status quo.

Het totale aantal inschrijvingen ligt -23% onder het maandgemiddelde. Het activiteitsniveau zit hiermee terug op het peil van 2021 Het grootste negatieve ecart ten opzichte van het maandgemiddelde doet zich voor bij de vrachtwagens (-36.2%).

De year-to-year differential voor de totale markt (9.3%) krimpt licht, maar blijft dicht in de buurt van de 10.6% van de vorige twee maanden. Drie van de vier marges blijven positief, alleen die voor de bedrijfsvoertuigen maakt een fikse duik van 11% naar een marginaal negatieve -0.16%.

Meer werkzoekenden dan vorig jaar ​ ​

In januari zijn er 3.4% meer werkzoekende vrouwen en 3.8% meer mannen dan in december. Voor de vrouwen is de huidige toename opvallend ruimer dan het maandgemiddelde (2.2%). Alle trends blijven licht neerwaarts gericht met identiek dezelfde intensiteit als een jaar geleden, maar ze zijn niet langer significant. De year-to-year differentials flirten met het nulpunt maar lijken nu stilaan wel naar overtuigend positieve waarden te evolueren

In januari worden 49.5% meer vacatures uitgeschreven dan in december. Dit volume is goed voor zilver in de januari-ranking. Noteer eveneens dat het huidige jobaanbod ruim -14% gedaald is ten opzichte van het absolute topniveau in maart 2022. Voor de periode tot juli dient zich een neerwaartse trend aan die sterk vergelijkbaar is met het profiel dat zich een jaar geleden voordeed. Een stagnatietendens vanaf het tweede kwartaal is nog steeds een realistische mogelijkheid.

Eind januari stonden 8.9% meer vacatures open dan eind december. Dit is zowat de gemiddelde maand-tot-maand toename voor januari sinds het begin van de coronacrisis. De trend blijft nog positief en qua intensiteit even sterk als een jaar geleden. Met slechts 25% van de Oekraïners aan het werk in onze provincie na de oorlog is dit dus eerder een druppel op een hete plaat. In de periode tot juli blijft het aantal openstaande vacatures systematisch tot -3.9% onder het niveau van twaalf maanden geleden.

conjunctuurbarometer

 

Contactpersonen

Menno Van Gemeren

Senior adviseur belangenbehartiging

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging