Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Oorlog bombardeerde economie tot coronadiepte, maar herstel is in zicht

Oorlog bombardeerde economie tot coronadiepte, maar herstel is in zicht

  • 31/03/2023

In februari 2023 duurde de oorlog in Oekraïne al een jaar. Sindsdien krijgen we steeds beter een zicht op de impact van deze crisis op de Limburgse economie. Op 10 maanden tijd is de Limburgse conjunctuur immers bijna even diep gezakt als tijdens de coronacrisis waarvan we nog aan het herstellen waren. Maar we zien ook opnieuw herstel. Vooral vanaf de zomer zou de economie versneld moeten verbeteren, mits er geen verdere escalaties zijn. Ondanks deze polycrisis blijft de arbeidsmarktkrapte dé kopzorg van de Limburgse ondernemers. Het niet vinden van geschikt personeel beperkt de groei van bedrijven, terwijl die groei juist een opportuniteit moet zijn om uit de crisis te komen.

Conjunctuurbarometer


 

Aantal starters kent lichte groei

Voor januari 2023 kunnen we 1.104 nieuwe Limburgse ondernemingen optekenen. Dat zijn 1,1% meer starters dan een jaar geleden. Hiermee zit het starterscijfer voor januari dus in lijn met vorig jaar en ook met 2021. Waar we vorig jaar in totaal toch bijna 4% minder starters hadden door de onzekerheid die gepaard ging met de Oekraïnecrisis, moeten we dit jaar blijven inzetten op een bloeiend starterslandschap in Limburg door onder meer gerichte begeleiding en coördinatie van de financieringsmogelijkheden.

Export: zwakste januari-prestatie sinds 2014

In januari maakt de exportactiviteit een solide duik. Het aantal afgeleverde certificaten krimpt met -9,4%, voor de gerealiseerde waarde loopt de terugval op tot -13,3%. De 1.502 afgeleverde attesten zitten -15% onder het januarigemiddelde en vertegenwoordigen tevens de zwakste januariprestatie sinds 2014. De Oekraïnecrisis is een echte exportcrisis geworden voor onze provincie, temeer omdat Rusland voor de oorlog op plaats drie stond als verre exportbestemming. De trends blijven wel opwaarts gericht.

Op een jaar tijd 5% minder bouwvergunningen

Het totale aantal bouwvergunningen neemt toe met 8,6%. De aangroei wordt volledig gegenereerd vanuit de residentiële nieuwbouw (+39,2%). De overige segmenten moeten het stellen met een stevige krimp. In vergelijking met een jaar geleden is dat wel een daling van -5,2%. Binnen de renovatie-activiteit verlopen beide trends positief. Het mathematisch zwak neerwaartse patroon van de residentiële nieuwbouw wijst eerder op een stagnatietendens. De niet-residentiële nieuwbouw zit trendmatig in de lift.

Voertuigen: sterkste januarigroei sinds de coronacrisis

In januari worden 54,5% meer nieuwe voertuigen ingeschreven dan in december. De aangroei is in hoge mate seizoenaal van aard (salonvoorwaarden) en blijft wel nog steeds onder het gemiddelde voor de periode sinds 2010 (75%). Het gaat echter wel om de sterkste januarigroei sinds het begin van de coronacrisis. De groei wordt gegenereerd door de personenwagens (+65%), de opleggers (+78,4%) en in mindere mate de bedrijfsvoertuigen (12,1%). De vrachtwagens moeten het stellen met een status quo. Drie van de vier marges blijven positief, alleen die voor de bedrijfsvoertuigen maakt een fikse duik van 11% naar een marginaal negatieve -0,16%.

Meer werkzoekenden dan vorig jaar

In januari zijn er 3,4% meer werkzoekende vrouwen en 3,8% meer mannen dan in december. Alle trends blijven licht neerwaarts gericht. In januari werden 49,5% meer vacatures uitgeschreven dan in december. Voor de periode tot juli dient zich een neerwaartse trend aan. Eind januari stonden 8,9% meer vacatures open dan eind december. De trend blijft nog positief en qua intensiteit even sterk als een jaar geleden. In de periode tot juli blijft het aantal openstaande vacatures systematisch tot -3,9% onder het niveau van twaalf maanden geleden.

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

Verhoog je zichtbaarheid

Met onze mediapartnerships kan je intekenen op diverse communicatiepakketten en jaardeals. Zo bereik je een enorm lezerspubliek van ervaren en beginnende ondernemers en geïnteresseerden allerhande.

word jij onze mediapartner?

Artikel uit publicatie