Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Ook duaal leren heeft nood aan een relanceplan

Ook duaal leren heeft nood aan een relanceplan

  • 19/10/2020

De coronacrisis is een zware streep door de rekening van duaal leren. In de voltijdse scholen is er dit schooljaar maar een stijging van 15 procent duale leerlingen. We hoopten op meer. Tijd voor een relanceplan, in vijf stappen.

Weinig recepten versterken zo succesvol de link tussen onderwijs en bedrijfsleven als duaal leren. Deze zeer intensieve vorm van werkplekleren maakt ondernemingen verantwoordelijk voor een deel van de opleiding en geeft leerlingen de kans om vanuit de praktijk te leren.

Voka heeft dit steeds actief ondersteund, zowel op beleidsvlak als op het terrein via vele projecten met scholen en ondernemingen. We zijn daarom blij dat de Vlaamse regering duaal leren blijft beschouwen als een absolute prioriteit. Dat is ook nodig, want het vergt een hele inspanning van zowel de school als de onderneming om dit succesvol en kwalitatief te organiseren. 

Verhoopte stijging blijft uit

Duaal leren is vorig schooljaar formeel ingevoerd in het Vlaamse onderwijs. De jaren ervoor kon men al aan de slag gaan via proefprojecten. Dit traject zorgde voor een stijging van het aantal ingeschreven duale leerlingen (van 126 in 2016 naar 1.908 in 2020) in steeds meer duale studierichtingen (van 6 in 2016 naar 77 in 2020).

In de voltijdse scholen is er dit schooljaar, ondanks corona, een stijging van 15 procent duale leerlingen tegenover vorig schooljaar. Deze stijgende cijfers nemen niet weg dat we op meer hadden gehoopt. De coronacrisis betekent een zware streep door de rekening van duaal leren. En dit op een moment dat deze onderwijshervorming nog in de kinderschoenen staat en zich geen terugval kan veroorloven.

In de helft van de duale opleidingen is er een daling ten opzichte van vorig schooljaar.

Jonas De Raeve

De verhoopte exponentiele stijging blijft dan ook uit. In de helft van de duale opleidingen is er bovendien een daling ten opzichte van vorig schooljaar en gemiddeld zijn er nog steeds maar 3,5 leerlingen per duale opleiding op school.

Doorstart nodig in 5 stappen

Vijf maatregelen zijn nodig om zowel op korte als middellange termijn een doorstart te realiseren:

1. Bijkomende (tijdelijke) ondersteuning

De teruggevallen bedrijfsactiviteit en toegenomen tijdelijke werkloosheid hebben een impact op het aantal beschikbare werkplekken voor leerlingen. Bijkomende (tijdelijke) ondersteuning voor werkplekken is daarom noodzakelijk.

De stagebonus kan hiervoor uitgebreid worden om ondernemingen financieel te stimuleren voldoende werkplekken te voorzien.

Daarnaast moeten de beschikbare werkplekken beter gemonitord worden om bij dreigende tekorten tijdig gepaste actie te ondernemen.  

2. Meer flexibele trajecten

Corona maakt duidelijk dat flexibiliteit en maatwerk essentieel zijn om alle opleidingskansen optimaal te benutten. Er is nood aan meer flexibele trajecten die het mogelijk maken om bijvoorbeeld sneller te schakelen tussen school- en werkplek en waarbij digitaal onderwijs structureel wordt ingebed. 

3. Duidelijk alternatief 

Het is al langer duidelijk dat niet alle jongeren in het huidige stelsel van leren en werken in aanmerking komen voor duaal leren. Er moet dan ook snel duidelijkheid komen over een alternatief voor deze groep. 

4. Nieuwe en doelgerichte financiering

Op basis van het lopende onderzoek dat de kosten en baten van duaal leren in kaart brengt, moet er een nieuwe en doelgerichte financiering komen met aanvullende financiering voor sectoren en stakeholders die scholen en bedrijven ondersteunen bij het opzetten van duale trajecten. 

5. Continue sensibilisering

Om duaal leren verder uit te bouwen tot een sterk merk is een voortgezette en continue sensibilisering cruciaal. Duaal leren moet daarnaast als volwaardige leerweg voor de hele kwalificatieladder in de markt gezet worden, ook in het hoger en volwassenenonderwijs. 

Meer weten over 'Slim onderwijs'? Surf naar onze online special!

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd