Skip to main content
  • Nieuws
  • Ook bedrijven moeten prioriteit krijgen bij waterafschakelplan

Ook bedrijven moeten prioriteit krijgen bij waterafschakelplan

  • 18/05/2020

Voka roept de Vlaamse overheid en de provinciegouverneurs op om bedrijven te ontzien in geval van watertekorten in de komende zomer en hen voldoende prioriteit te geven bij een waterafschakelplan om hun watertoevoer te waarborgen. Bedrijven krabbelen stilaan terug recht na de lockdown en de coronacrisis. Men mag bedrijven bij aanhoudende droogte en watertekorten niet ondoordacht verbieden om water te gebruiken, want dan dreigt een compleet fiasco. “Water is niet alleen cruciaal voor mens en dier, maar ook voor onze economie. Bedrijven moeten zeker kunnen blijven draaien of nog grotere maatschappelijke en economische problemen komen op ons af”, waarschuwt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Het was al meer dan 100 jaar niet zo droog in deze periode van het jaar en wellicht worden er in de volgende dagen maatregelen gecommuniceerd om het watergebruik te beperken. Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, waarschuwt voor de grote maatschappelijke en economische impact indien er in de komende maanden beperkende maatregelen worden opgelegd aan de bedrijven.

“Tal van bedrijven hebben dagelijks veel water nodig: als grondstof voor dranken en voeding, als koelingsmiddel voor energie-installaties, als onderdeel van het hygiëneproces, om hun milieu-impact te verminderen of om de veiligheid van bepaalde installaties te garanderen. 7 op 10 bedrijven vreesden vorig jaar al voor de effecten van een watertekort, 8 op 10 bedrijven kunnen niet overschakelen op alternatieven en hebben dus nood aan de waterbronnen uit de buurt. Een captatieverbod voor bedrijven zou er dus op termijn voor zorgen dat ze verplicht worden om te sluiten. Veel van de bedrijven uit de voedings-, gezondheids- en energiesector mochten tijdens de lockdown blijven draaien omdat ze een essentieel bedrijf zijn. Het zou vreemd zijn die redenering niet te volgen in geval van watertekort”, vindt Hans Maertens.

Zware gevolgen

Voka vreest dat captatieverboden bovenop de coronacrisis voor bijkomende economische schade zullen zorgen. De lockdown door de coronacrisis toonde goed aan hoe hele waardeketens in een vingerknip stilgelegd konden worden maar moeilijk terug opgestart geraken. “Ook in geval van captatieverboden voor bedrijven dreigen zulke kettingeffecten”, waarschuwt Hans Maertens. “Nog eens zo’n klap zal voor veel industriële bedrijven te zwaar zijn om te boven te komen.”

Voka wijst er ook op dat bedrijven de voorbije jaren met succes al heel wat inspanningen leverden om hun waterverbruik terug te schroeven en te vergroenen. Daarnaast vraagt Voka aan de Vlaamse en provinciale overheden om rekening te houden met het netto-waterverbruik van de bedrijven. Veel water dat gebruikt wordt in het productieproces van ondernemingen vloeit immers gezuiverd terug in de waterlopen en wordt zo opnieuw beschikbaar. Tot slot kan ook de overheid bedrijven helpen door waterdeling tussen bedrijven onderling te vergemakkelijken. Nu is daar nog een hele papiermolen voor nodig. “Bij captatieverboden of afschakeling van water moeten de overheden dus voldoende prioriteit geven aan bedrijven om hun watertoevoer te waarborgen”, aldus Hans Maertens.

Contactpersoon

Martine Taeymans

Directeur Communicatie & Marketing

Welt white paper
IMU - vzw Remant
Advertentie Vermant - mei
IMU - vzw - OBD
Proximus
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
IMU - vzw - Altez
Gosselin