Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Onzekerheid dreigt over tarieven oppervlaktewater

Onzekerheid dreigt over tarieven oppervlaktewater

  • 10/05/2023

We roepen op om snel een oplossing te zoeken zodat de huidige tarifering ook na 2024 gehanteerd kan worden. 

Op 21 januari 2022 keurde de Vlaamse regering het scheepvaartdecreet goed. Met de goedkeuring vervalt vanaf 1 januari 2024 de huidige tarifering voor oppervlaktewater uit bevaarbare waterlopen. Tegelijkertijd kondigde de regering ook een studie aan om een nieuwe tarifering en vergunningenkader op te stellen met als doel duurzaam watergebruik te promoten. De nieuwe tarifering en het vergunningenkader zou vervolgens omgezet worden in een besluit Vlaamse Regering.

In 2020 verbruikte de industrie bijna 300 miljoen m³ water (excl. koelwater), waarvan 40% afkomstig was van het oppervlaktewater en ook meteen de belangrijkste waterbron was voor de industrie. Een aanpassing van de tarifering betekent potentieel een grote impact voor de waterintensieve industrie en voor investeringen in duurzame projecten.

Oproep

De studie werd dan ook van nabij opgevolgd door Voka. We riepen o.a. op om:

-    De tarifering integraal te bekijken: een verschuiving naar andere waterbronnen (grondwater, leidingwater) is niet gewenst. Oppervlaktewater wordt namelijk al vaak gezien als alternatief voor grond- en leidingwater.
-    Een benchmarkanalyse uit te voeren met buurlanden/gewesten om de competitiviteit te bewaken.
-    Rekening te houden met het feit dat er vaak geen alternatieve waterbronnen zijn omwille van volume- en kwaliteitsvereisten.
-    Rekening te houden met het only once-principe bij het vergunningenkader van het oppervlaktewater. Gegevens, impacten die in omgevingsvergunning staan zouden niet opnieuw opgevraagd worden.

Tijd nemen

De regering heeft nog iets meer dan een half jaar om de studie af te ronden, het politieke debat op te starten en het besluit Vlaamse Regering op te maken en goed te laten keuren. Voka acht het onrealistisch om de bovenstaande stappen in dergelijke tijdspanne uit te voeren. We moeten immers voldoende tijd nemen om dit debat ten gronde ten voeren.

Een half of slecht uitgewerkte tarifering en vergunningenkader zullen ons meer kwaad dan goed doen. We kunnen pas 'ja' zeggen tegen een nieuw kader als we ons ervan vergewissen dat het tariferingskader en vergunningenkader geldig is voor de lange termijn. De rendabiliteit en zekerheid van heel wat duurzame investeringen zullen mede door dit kader bepaald worden.

Debat nodig

Beste regering laat jullie niet opjagen door de naderende deadline. Laat ons een grondig debat voeren, heel wat investeringen hangen hier er immers vanaf. We roepen daarom op de huidige tarifering te behouden zolang dit debat niet afgelopen is.

Om het vacuüm vanaf 1 januari 2024 te vermijden – vanaf dit moment bestaat er geen tariefstructuur meer – roept Voka minister Peeters op om zo snel mogelijk oplossing te zoeken zodat de huidige tarifering ook na 2024 gehanteerd kan worden. 
 

Contactpersoon

Katelijne Haspeslagh

Adviseur Milieu & Klimaat

imu - vzw - Altez