Skip to main content
  • Nieuws
  • Onze speerpunten voor de regio Zuid-West-Vlaanderen

Onze speerpunten voor de regio Zuid-West-Vlaanderen

  • 24/01/2017

Op de nieuwjaarsreceptie in Waregem Expo op 23 januari verwoordde regiovoorzitter Philippe De Veyt de Voka-speerpunten voor de regio Zuid-West-Vlaanderen in 2017 kort en krachtig onder de vorm van 3 wensen: een vlotte mobiliteit, goeie medewerkers en innovatieve ideeën.

Vlotte mobiliteit

Philippe De Veyt, regiovoorzitter Zuid-West-Vlaanderen: “Ten eerste wens ik jullie een vlotte mobiliteit toe. Dat gaat over wegen die onze bedrijventerreinen vlot bereikbaar maken en die veilig vrachtvervoer garanderen, en ook over een hoogwaardig openbaar vervoer. Maar laten we ook een mind switch maken en ons in de toekomst nog slimmer gaan verplaatsen.”

Voka West-Vlaanderen pleit voor een snelle aanpak van enkele knelpuntdossiers: de aansluiting van de A19 op de R8, het complex project Hoog Kortrijk, de optimalisatie van de op- en afritten in Waregem en het kruispunt Belgiek in Deerlijk. "Maar we moeten ook een mind switch maken en ons anders verplaatsen, via carpooling, hoogwaardig openbaar vervoer,...". Voka ziet  de luchthaven van Wevelgem als performante zakenluchthaven met potentieel en stipt ook opnieuw het belang van het kanaal Bossuit-Kortrijk aan.

Goede medewerkers

Philippe De Veyt, regiovoorzitter Zuid-West-Vlaanderen: “Ten tweede wens ik jullie goeie medewerkers toe. De krapte op de arbeidsmarkt is een feit; het is aan ons om daar innovatief mee om te gaan. Denk maar aan een hr-beleid dat beantwoordt aan de noden en wensen van vandaag, aan employer branding, aan mensen langer aan de slag houden, aan een nog betere mix van leren op school en op de werkvloer.”

Geschikte medewerkers vinden is een grote uitdaging voor West-Vlaamse bedrijven. Uit een bevraging van Voka West-Vlaanderen begin januari blijkt dat meer dan 72,5% van de bedrijven dit jaar extra medewerkers zal aanwerven. Bij 300 leden in West-Vlaanderen zijn er maar liefst ruim 2.100 aanwervingen gepland in 2017. Zuid-West-Vlaamse bedrijven zoeken vooral naar technische geschoolde medewerkers, salesmedewerkers, administratieve ondersteuning, en, heel opvallend, naar mensen met kennis van digitalisering, bv. om een website te ontwikkelen, die thuis zijn in digitale marketing,…

De werkloosheidsgraad in het arrondissement Kortrijk bedroeg eind 2016 5,3%. Per openstaande vacature zijn er (theoretisch) maar 2,3 niet-werkende werkzoekenden beschikbaar. Die spanning op de arbeidsmarkt wordt voor veel bedrijven problematisch. Voka West-Vlaanderen pakt het probleem met verschillende acties aan: “We gaan de arbeidsmobiliteit in en tussen West-Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk nog meer stimuleren, onder meer met een roadshow bij Franstalige werkzoekenden en door burgemeesters van verschillende steden samen te brengen. Met ons project WELT gaan we langdurig werklozen aan werkervaring helpen en met de actie ‘Kere ekje were’ richten we ons op studenten in andere provincies. Er is ook werk aan de winkel voor onze bedrijven: hen gaan we aansporen om nog meer in te zetten op employer branding en om werk te maken van een doordacht hr-beleid”, vertelt regioverantwoordelijke Matthieu Marisse.

Innovatieve ideeën

Philippe De Veyt, regiovoorzitter Zuid-West-Vlaanderen: “En tot slot, dames en heren, wens ik jullie veel innovatieve ideeën toe. Wendbaar en weerbaar zijn, dat is een constante opdracht, voor elke onderneming. Positief vooruitkijken en de toekomst zelf in handen nemen is de boodschap."

Om bedrijven te helpen om deze 3 wensen om te zetten in daden zal Voka in de loop van 2017 samen met bedrijven verschillende acties op touw zetten. Zowel om mobiliteit in al haar vormen te optimaliseren, om een duurzaam antwoord te bieden op de arbeidsmarktkrapte als om bedrijven te inspireren en stimuleren op het vlak van innovatie.