Skip to main content
 • Nieuws
 • Onze speerpunten voor de regio Veurne

Onze speerpunten voor de regio Veurne

 • 27/01/2017

Naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie in Plopsaland op donderdag 26 januari 2017 maakte Voka West-Vlaanderen haar speerpunten voor 2017 voor de regio Veurne bekend.

De focus voor Voka-regiovoorzitter Maya Strobbe lag vooral op mobiliteit. Ze roept dan ook het beleid op om de mobiliteit in de Westhoek dringend op het niveau van de 21ste eeuw te brengen, klaar voor de toekomst!

Snelheidslimiet opnieuw naar 90 km/u 

Vanaf dit jaar rij je buiten de bebouwde kom standaard 70 kilometer per uur in plaats van 90 kilometer per uur. Zeker in de Westhoek heeft die verandering een grote impact. In de Westhoek is er geen enkele autosnelweg; om zich binnen de Westhoek te verplaatsen zijn bedrijven sowieso aangewezen op de gewestwegen. Door de maximumsnelheid naar 70 kilometer per uur te brengen, zal de gemiddelde snelheid nog verder dalen, met extra reistijd en extra kosten voor ondernemers tot gevolg. 

Daarom pleit Voka voor infrastructurele aanpassingen aan de weg om de regio bereikbaar en economisch leefbaar te houden. Dankzij aanpassingen zoals verbetering van het wegdek, vrijliggende fietspaden, wegnemen van botsonvriendelijke obstakels (zoals bomen) kan het aantal ongevallen naar beneden gebracht worden. Zo kan ook de snelheidslimiet weer op 90 km/u gebracht worden zodat een vlotte en veilige mobiliteit mogelijk wordt.

Beleid moet dringend werk maken van prioriteiten

1. Voka vraagt met aandrang dat de Vlaamse regering de verbinding Ieper-Veurne conform haar regeerakkoord bovenaan de prioriteitenlijst plaatst.

 • De Vlaamse regering moet snel werk maken van een vlotte en veilige verbinding tussen Ieper en Veurne. Daarbij moeten verschillende types verkeer (landbouw, doorgaand, lokaal) van elkaar gescheiden worden. 
 • Er moet zo snel mogelijk gestart worden met de uitvoering van de herinrichting van het wegvak N8 op grondgebied Veurne (van E40 tot kruispunt Myosotis) zoals is aangegeven in het meerjarenprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer. 
 • De uitvoering van de herinrichting van het wegvak N8 op grondgebied Alveringem (van kruispunt Myosotis tot omgeving Bampoelstraat in Hoogstade) moet daarna zo snel mogelijk volgen 
 • Aanleg van vrijliggende fietspaden tussen de bebouwde kommen van Woesten en Vleteren en daarna op het volledige tracé.
 • De actualisatiestudie van het bestaande plan-MER over de rest van het traject Ieper-Veurne moet zo snel mogelijk worden afgerond, zodat er vlug een beslissing kan genomen worden over dit deel van het traject.

2. Voka ijvert dat de zuidwestelijke omleidingsweg tussen N35 en N369 in Diksmuide zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Momenteel moet alle verkeer op de N35 Deinze-Veurne en de N369 Ieper-Oostende langs 1 kruispunt in het centrum van Diksmuide. Dat veroorzaakt lange files.

 • De Vlaamse overheid heeft een budget van 13,7 miljoen ingeschreven voor de aanbesteding hiervan in 2017-2018. Voka vraagt dat die timing ook gehaald wordt. Het is tijd om de spade in de grond te steken. De bedrijven wachten al tientallen jaren op de aanleg hiervan. 

3. Er moet vooruitgang geboekt worden in het dossier van de omleidingsweg in Adinkerke zodat de lange files en de onveilige situatie op het op- en afrittencomplex van de E40 opgelost raakt.

4. Ook op de andere belangrijke verbindingswegen in de Westhoek zoals de N369, N35 en N313 moeten aanpassingen (vrijliggende fietspaden, wegnemen van botsonvriendelijke obstakels zoals bomen) gebeuren. Dergelijke verbeteringen kunnen er dan ook voor zorgen dat er uitzonderingen kunnen worden toegelaten voor deze wegen in de Westhoek, zodat daar weer 90 km/u kan gereden worden. 

Nood aan mind switch bij ondernemingen

Voka pleit bij haar ondernemingen ook voor een mind switch op het vlak van mobiliteit. Om je slimmer te kunnen verplaatsen, is een hoogwaardig openbaar vervoer nodig, ook in de Westhoek. Alleen zo kunnen medewerkers en studenten zonder auto vlot en snel tot bij hun werkplek of school raken.

 • De burgemeesters van de Westhoek, Ruimte Vlaanderen, NMBS, provincie West-Vlaanderen, MOW (= de leden die in de vervoersregioraad Westhoek zetelen in het kader van het pilootproject van het nieuwe mobiliteitsconcept basisbereikbaarheid) hebben een grote verantwoordelijkheid om het openbaar vervoer in de Westhoek op een vlotte en efficiënte manier te organiseren. 
 • Betere treinverbindingen vanuit de Westhoek naar het binnenland.