Skip to main content
 • Nieuws
 • Onze speerpunten voor de regio Midden-West-Vlaanderen

Onze speerpunten voor de regio Midden-West-Vlaanderen

 • 24/01/2017

Naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie in Waregem Expo op maandag 23 januari 2017 maakte Voka West-Vlaanderen haar speerpunten voor 2017 voor de regio Midden-West-Vlaanderen bekend. 

Voka ziet samen met kersvers regiovoorzitter Michel Soubry, die na 8 jaar de fakkel overnam van Jos Claeys, 3 belangrijke thema's in de regio: menselijk kapitaal, mobiliteit en nood aan samenwerking.

 

Menselijk kapitaal

De grootste uitdaging voor onze bedrijven: menselijk kapitaal vinden:

 • Enerzijds moeten we de jonge West-Vlaamse studenten die na hun studies blijven hangen in Leuven, gent, Antwerpen of Brussel weer hier krijgen. Voka speelt daarop in met de actie “Kere ekje were – The future is yours in West-Vlaanderen”.
 • Anderzijds moeten we voor de meer laaggeschoolde profielen kijken naar werknemers uit het buitenland. Er zijn kleine proefprojecten gestart met allochtone werkzoekenden in Roeselare-Tielt; straks start er ook een in Izegem. Er moeten structurele maatregelen komen om die nieuwe Belgen hier aan het werk te zetten en te houden: meer en snellere inwerkingstrajecten, taalopleiding, integratiebegeleiding. 
 • Voka is in elk geval heel tevreden met de komst van het nieuwe competentiecentrum van de VDAB in Roeselare. De campus zal zich vooral richten op bouw- en industrieopleidingen. VDAB heeft de ambitie om er een kenniscentrum te ontwikkelen waar kruisbestuiving mogelijk is tussen onderwijs, sectororganisaties, andere opleidingsverstrekkers, werkgevers,… Voka onderschrijft de noodzaak van dat project.

 

Mobiliteit

Ook mobiliteit is cruciaal. We mogen niet vergeten dat mobiliteit in deze groeiende regio een belangrijke hefboom is om te werken en te exporteren. Arbeidsmobiliteit is een heikel punt in de regio Roeselare-Tielt. Voor de regio Midden-West-Vlaanderen zal het in 2017 cruciaal zijn om te blijven inzetten op een ‘werkbare mobiliteit’.

 

Dat gaat enerzijds over een goede infrastructuur om een vlotte bereikbaarheid van bedrijventerreinen en veilig vrachtvervoer te garanderen. Zo hadden we onlangs nog een gesprek met de lokale besturen in zowel Roeselare als Tielt om het vrachtvervoer van de industrie in goede banen te leiden in functie van leefbare kernen.

 • In Tielt ging het over de vervolmaking van de zuidwestelijke tangent, die de laatste maanden uitvoerig aan bod kwam in de pers. Begin januari 2017 hadden enkele Voka-leden en het Tieltse stadsbestuur een overleg over het tussentijdse alternatief van de verbreding van de St-Amandstraat. De stad Tielt beloofde ten stelligste de plannen van de zuidwestelijke tangent niet te begraven ondanks dit alternatief, maar Voka wil dat plan verankerd zien. 
 • In Roeselare gaat het over het mobiliteitsplan 2030, waarover wij vanuit Voka graag een constructieve dialoog willen opzetten met het stadsbestuur. Een eerste onderhandeling ging over de verkeerscirculatie en -mobiliteit aan de kop van de vaart. 
 • De binnenhaven van Roeselare heeft ook een belangrijke rol in het vrachtvervoer. Voka pleit ervoor om in het kader van de lopende studies zeker na te denken over het bestaande gabarit, ook in de binnenhaven van Roeselare. Het goed zijn als de haven kon helpen instaan voor containeroverslag.

 

Anderzijds speelt een betere afstemming van het openbaar vervoer een belangrijke rol om (potentiële) medewerkers op de industrieterreinen te krijgen. Voka zal ook dit jaar de overheid blijvend aanmoedigen om de regio nog meer bereikbaar te maken met het openbaar vervoer. Wij blijven onderhandelen met de openbare vervoersmaatschappijen, maar we kunnen ook andere systemen opzetten. 

 

Nood aan samenwerking

De samenwerking met de lokale, regionale besturen en administraties is voor Voka essentieel. Samenwerking wordt de sleutel voor vooruitgang in de regio.

 • Voka is verheugd met de rationalisering van de vele samenwerkingsverbanden in de regio tot een gebundelde aanpak in de associatie Midwest. We kampen in de regio met een tekort aan bedrijventerreinen, vooral in Izegem. Wij hopen dat de bestuurlijke associatie in Brussel ijvert voor een voorraad industriezones voor de hele regio. 
 • Samenwerking is ook van groot belang voor het onderwijs en de bedrijven. Met de geplande hervorming van het secundair onderwijs neemt Voka een concrete rol op om 2 thema’s in de regio praktisch te implementeren: we gaan de bedrijven en de scholen helpen om STEM en duaal leren door te voeren. 

 

Meer info? Contacteer Ann Vanassche, regioverantwoordelijke Midden-West-Vlaanderen.