Skip to main content
  • Nieuws
  • Onze speerpunten voor de regio Ieper

Onze speerpunten voor de regio Ieper

  • 18/01/2017

In de streek rond Ieper bedraagt de werkloosheidsgraad slechts 4,9%, tegenover 7,2% in heel Vlaanderen. Die krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat  bedrijven moeilijk geschikte medewerkers vinden. Dat vormt voor heel wat ondernemingen een rem op hun groei. Daarom zet Voka West-Vlaanderen verschillende acties op.

Enorme arbeidsmarktkrapte - Voka zoekt de werknemers van de toekomst

1)    Jobbeurs groot-Ieper

Voka zet samen met de Jeugdraad van Ieper en andere partners haar schouders onder de eerste editie van de jobbeurs in Ieper op 9 februari.

  • In de eerste plaats willen we leerlingen en studenten een duidelijk beeld geven van de aantrekkelijke jobs en ondernemingen in eigen streek. Zo kunnen leerlingen direct na hun studies een job in eigen streek vinden.
  • Daarnaast kan de beurs ook helpen om hooggeschoolden aan te trekken. Als jongeren het aanbod in de Westhoek kennen vóór ze vertrekken naar een studentenstad, zullen ze sneller geneigd zijn om het lokale aanbod te bekijken bij het zoeken van een stageplaats of een eerste job. Dat sluit aan bij de campagne ‘Kere ekje were’ van Voka.
  • Bovendien willen we werkzoekenden en jongeren de verschillende mogelijkheden tonen die ze hebben om een succesvolle loopbaan uit te bouwen. Dat kan niet enkel als werknemer, maar ook als ondernemer. Daarom bieden we de bezoekers ook de kans om kennis te maken met de wereld van het ondernemerschap.

2)    Proefproject duaal leren VTI Ieper

Vanaf februari 2017 zullen leerlingen van het VTI in Ieper deelnemen aan het proefproject duaal leren. 15 leerlingen van het vijfde jaar houtbewerking zullen voor een deel hun opleiding krijgen op de werkvloer.

Voka heeft deze bedrijven in de regio geëngageerd om mee te stappen in dit verhaal: Valcke Prefab Beton, Trappen Parrein-Bouden, Pype Interieur, Schrijnwerken Vanderjeugt en Houthandel Decadt.

3)    WELT

Aangezien menselijk kapitaal een van dé succesfactoren is voor onze bedrijven is het heel belangrijk om de juiste mensen aan te trekken, ze te vormen en te houden. De boeiende wereld van talent in bedrijven is continu in beweging. Om te kunnen blijven groeien en ondernemen wil Voka daarom ondernemingen ondersteunen in de ontwikkeling van een toekomstgericht talent- en opleidingsbeleid. Concreet zorgt Voka er via WELT (werkervarings- en leertrajecten) voor dat er meer plaatsen zijn voor werkplekleren voor de NWWZ (niet-werkende werkzoekenden). Daarbij wordt niet enkel uitgegaan van de diploma’s en cv’s maar vooral van de passie, motivatie en competenties van de werkzoekenden.

Heel wat bedrijven uit de Westhoek (Bellewaerde, De Lovie, Cnockaert construct, e-BO Enterprises, Westland, Braem, Bulmac NV, CCV Belgium, …) stapten in in de pilootfase van dit project.

Nood aan extra ruimte om te ondernemen langs ruimtelijk-economische assen

In de Westhoek is er een geregistreerde vraag van 150 ha. Vooral in Veurne komt er gelukkig extra ruimte om te ondernemen bij, maar netto is er nog altijd nood aan 100 ha extra ruimte voor bedrijvigheid. Daarom moet de visie van de ruimtelijk-economische assen in de Westhoek nu zo snel mogelijk in de beleidsplannen (herziening Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, Beleidsplan Ruimte Vlaanderen) worden opgenomen zodat dit ook in de praktijk kan worden omgezet. Concreet wil Voka dat er in 2017 vooruitgang geboekt wordt in de volgende ruimtedossiers: Reigersburg en Hoge Akker II in Ieper en bedrijventerrein Menen-Wervik. Ook wil Voka dat de mogelijkheden voor een nieuw regionaal bedrijventerrein in Zonnebeke en een extra uitbreiding voor Sappenleen in Poperinge onderzocht worden.

De bereikbaarheid van de regio versterken

  • De ontdubbeling van de N58 in Wervikvanaf A19 tot N338.
  • Voka vraagt dat er werk wordt gemaakt van een vlottere doorstroming op de zuidelijke ruimtelijke economische as A19-Frankrijk(aansluiting A19/N38 en conflicten Pilkemseweg en Diksmuidseweg in Ieper).
  • De vervollediging van het laatste stuk ring in Poperinge.
  • Betere treinverbindingen vanuit Poperinge naar het binnenland en ontdubbeling van de spoorlijn Poperinge-Ieper-Komen.

Promoten van regiomarketingcampagne Westhoek De nieuwe wereld

De Westhoek is bij het brede publiek gekend als een regio met een eigen charme en een uniek karakter. Waar velen nog onvoldoende van op de hoogte zijn, is het feit dat de Westhoek die waarden combineert met moderne innovatieve ontwikkelingen en bedrijven.

Daarom ondersteunen Voka en de bedrijven in de Westhoek volop de regiomarketingcampagne “Westhoek. De nieuwe wereld”. Deze campagne promoot drie jaar lang de mogelijkheden van de Westhoek om in te wonen, te werken en te ondernemen. In het voorjaar zal deze campagne in de verschillende media binnen en buiten West-Vlaanderen te zien zijn. Daarbij worden de bedrijven en de troeven van de regio in de kijker gezet.

Het doel van de campagne is het promoten van de Westhoek bij jonge gezinnen, studenten en ondernemers zodat zij zich vestigen in deze regio om hun (professionele) toekomst vorm te geven. Zo kan de Westhoek zich economisch verder blijven ontwikkelen.


 

Verschillende media rapporteerden al over deze speerpunten: